மனலில் காற்சுவடுகள்


மனலில் காற்சுவடுகள்

கடலோரத்தில் தன் ஆண்டவரோடு மனலில் நடப்பதாக கனவொன்று கண்டான் ஒருவன்.

அவ்வேளை, அவன் வாழ்வில் நடந்த யாவும் வானவெளியில் காட்சிகளாக பளிச்சிட்டன.

ஒவ்வொரு காட்சிக்கும் அவன் மனலில் இரு ஜோடி காற்சுவடுகளைக் கண்டான்…

ஒன்று அவனுடையதாகவும், மற்றது ஆண்டவருடையதாகவும் தோன்றியது.

அவன் வாழ்வின் இறுதிக் காட்சி அவன்முன் பளிச்சிட்டபோது,
மனலில் பதிந்த காற்சுவடுகள் யாவற்றையும் அவன் மறுபடியும் பின்னோக்கிப் பார்த்தான்.

அப்போது, அவன் வாழ்வெனும் பாதையில் அவ்வப்போது ஒரு ஜோடி காற்சுவடுகள் மட்டுமே தென்படுவது கண்டான்.

அவன் வாழ்வில் பெரும் சோகங் கப்பிய போதும், இன்னல்கள் தாக்கியபோதும், அக் காற்சுவடுகள் பதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டான்.

அதனால் பெரிதும் மனகுழப்பமுற்று, தன் ஆண்டவரை அது குறித்து வினவினான்.

“இறைவா, நான் உங்கள் வழி நடக்க தீர்மானித்தவுடன் நீங்கள் என்னுடன் வழி முழுவதும் கூட வருவேன் என்றீர்களே!

ஆனால், என் வாழ்வில் பெரும் கஷ்டங்கள் சூழ்ந்த போதெல்லாம் ஓர் இரட்டைக் காற்சுவடுகள் மட்டுமே தென்படுகின்றனவே!

இது எனக்கு விளங்கவில்லையே, நீங்கள் எப்போதெல்லாம் என்னருகே இருந்திருக்க வேண்டுமோ அப்போதெல்லாம் நீங்கள் என்னை விட்டு அகன்றீர்களே” என்றான்.

அதற்கு ஆண்டவர், “என் மதிப்பிடற்கறிய மகனே, நான் உன்னை நேசிக்கின்றேன் உன்னை விட்டு என்றுமே அகலமாட்டேன்.
உன்னை பெரும் சோதனைகளும், இன்னல்களும் தாக்கிய வேளைகளில், மனலில் ஒரு ஜோடி காற்சுவடுகளை மட்டும் நீ கண்டபோதினில், நான் உன்னை என் கைகளில் சுமந்துகொண்டல்லவோ இருந்தேன்!, என்றார்.

மூன்று மரங்களின் கதை


மூன்று மரங்களின் கதைகள்

ஒருகாலத்தில், மலை ஒன்றின் மீது மூன்று இளம் மரங்கள் நின்றன. அவை, எதிர்காலத்தில் தாங்கள் வளர்ந்து பெரியவை ஆனதும் தாங்கள் அடைய விரும்பும் நிலை பற்றி கனவு கண்டுகொண்டிருந்தன. முதலாவது மரம், வானில் பூத்திருந்து நட்சந்திரங்களைப் பார்த்து, “நான் பொக்கிஷங்களை பெற்றிருக்க விரும்புகிறேன். பொன் முழாம் பூசப்பட்டு, வைரங்களைச் சுமந்திருக்க விரும்புகிறேன். உலகிலேயே மிக அழகிய பொக்கிஷப் பேழையாக இருப்பேன்,” என்றது.

Image result for The Three Trees. Size: 213 x 110. Source: www.youtube.com

இரண்டாவது மரம், தன் வேர்களுக்குக் கீழே சமுத்திரத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிந்த ஒரு சிறிய நீரோடையைப் பார்த்தது. “நான் மாபெரும் சமுத்திரங்களைக் கடக்கப் போகின்றேன். பேரரசர்களையெல்லாம் தாங்கிச் செல்வேன். உலகிலேயே அதிபலம் பொருந்திய மரக்கலமாக நான் இருப்பேன்,” என்றது.
மூன்றாவது சிறிய மரம் தனக்குக் கீழே இருந்த பள்ளத்தாக்கைப் பார்த்தது. அங்கு சுறுசுறுப்பான ஆண்களும் பெண்களும் சுறுசுறுப்பான ஒரு நகரில் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்துகொண்டிருந்தனர். “நான் இம்மலை உச்சியை விட்டுப் போகப்போவதே இல்லை. நான் மிகவும் உயரமாக வளர விரும்புகிறேன். அப்போது, என்னைப் பார்க்கும் மக்கள், சுவர்க்கத்திற்கு உயரே தங்கள் கண்களை உயர்த்தி கடவுளைப் பற்றி நினைப்பார்கள். உலகிலேயே மிக உயர்ந்த மரமாக நானே இருப்பேன்,” என்றது.

வருடங்கள் பல சென்றன. மழைக்காலங்களும் வந்து சென்றன, கதிரவன் தினசரி பிரகாசித்து சென்றான், அந்த சிறிய மரங்களும் உயரமாக வளர்ந்தன. ஒரு நாள், மூன்று விறகுவெட்டிகள் அந்த மலை மீது ஏறினர்.
முதலாவது விறகுவெட்டி முதல் மரத்தைப் பார்த்து, “இந்த மரம் மிகவும் அழகாக இருக்கின்றது. எனக்கு இது பொறுத்தமே,” என்றான். அவனுடைய பளிச்சிடும் கோடாரியினால் வெட்டுண்டு அந்த முதல் மரம் கீழே சாய்ந்தது.

“நான் இப்போது ஒரு அழகிய பேழையாக மாறப்போகின்றேன். நான் பெரும் பொக்கிஷங்களைத் தாங்கப்போகின்றேன்!” என அந்த முதல் மரம் கூறியது.
இரண்டாவது விறகுவெட்டி இரண்டாவது மரத்தைப் பார்த்தான். “இந்த மரம் மிகவும் உறுதியாக இருக்கின்றது. எனக்கு இது மிகவும் பொறுத்தமே,” என்றான். அவனுடைய கோடாரியின் வீச்சில் வெட்டுண்டு அந்த இரண்டாவது மரமும் கீழே சாய்ந்தது.

“நான் இப்போது மகா சமுத்திரங்களையெல்லாம் கடக்கப் போகின்றேன்,” என அந்த இரண்டாவது மரம் நினைத்தது. “பேரரசர்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு மாபெரும் மரக்கலமாக விளங்கப்போகின்றேன்,” என்றது.
மூன்றாவது மரம், விறகுவெட்டி தன்னை நோக்கி திரும்பியபோது மனம் திடுக்கிட்டுப் போனது. அம்மரம், நேராக விரைப்புடன் சுவர்க்கத்தை நோக்கியவாறு நின்றது.

ஆனால், அந்த விறகுவெட்டியோ மேலே அன்னாந்து பார்க்கக்கூட இல்லை. “எப்படிப்பட்ட மரமும் எனக்குப் போதும்,” என முனுமுனுத்தான். தன்னுடைய கொடுமையான கோடாரியினால் ஒரே வீச்சில் மரத்தைச் சாய்த்தான். மூன்றாவது மரமும் கீழே சாய்ந்தது.

தன்னை விறகுவெட்டி தச்சு வேலை செய்யுமிடத்திற்குத் தன்னை கொண்டு வந்தபோது மிகவும் களிப்படைந்தது. ஆனால், அந்த தச்சன் மிருகங்களுக்கு தீனிவைக்கும் கொட்டில் தொட்டியாக அதை வடிவமைத்தான்.

ஒரு காலத்தில் மிகவும் அழகு வாய்ந்த அந்த மரம், பொண்ணால் இழைக்கப்படவில்லை, பொக்கிஷங்களையும் தாங்கிநிற்கவில்லை. அது மரத்தூள்களால் தூசுபடிந்தும் பசியோடிருக்கும் பண்ணை மிருகங்களுக்குத் தீனி தாங்கி நின்றது.

இரண்டாவது மரம், தன்னை விறகுவெட்டி ஒரு கப்பல் கட்டுமிடத்திற்குக் கொண்டு சென்றவுடன் மிகுந்த உற்சாகமடைந்தது. ஆனால், அன்று எந்த மரக்கலமும் செய்யப்படவில்லை. மாறாக, ஒரு காலத்தில மகா விருட்சமென நின்ற அந்த மரம், ஒரு சிறிய மீன்பிடி படகாக செய்யப்பட்டது. ஒரு சமுத்திரத்தில் செல்ல முடியாத அளவிற்கு அந்த கப்பல் மிகவும் வலிமையற்றதாக இருந்தது. ஏன், ஒரு சிறிய ஆற்றில் கூட அதனால் பயணஞ் செய்ய முடியாமல், ஒரு சிறிய ஏரிக்குக் கொண்டுசெல்லப்பட்டது.

மூன்றாவது மரம், விறக வெட்டி தன்னை பெரும் தூண்களாக வெட்டி மரக்கொட்டில் ஒன்றில் போட்டுவைத்தபோது மிகவும் மனக்குழப்பம் அடைந்தது.

“ஐயகோ, என்ன நடந்துவிட்டது?” என அந்த மரம் சிந்தித்தது. “நான் விரும்பியதெல்லாம் அந்த மலை உச்சியின் மீது, இறைவனை நோக்கியவாறு நிற்கத்தானே விரும்பினேன்,” என புலம்பியது.

பல நாள்களும் இரவுகளும் கடந்தன. அந்த மூன்று மரங்களும் தாங்கள் கண்டு வந்த கனவுகளையெல்லாம் மறந்து விட்டிருந்தன. ஆனால், ஒரிரவு, ஓர் இழம் பெண் தான் அப்போதுதான் ஈன்றெடுத்த தனது குழந்தையை அத்தொட்டிலில் இட்டபோது அந்த முதல் மரத்தின் மீது நட்சத்திர ஒளிவெள்ளம் பாய்ந்தது.

“அவனுக்கு ஒரு தொட்டில் என்னால் செய்ய முடிந்தால்,” என அப்பெண்ணின் கனவன் முனுமுனுத்தான்.
அந்த இழம் தாய், அவனது கைகளைப் பிடித்து புன்னகைத்தாள், அந்த மரத்தொட்டிலின் மீது விண்மீன்களின் ஒளி பாய்ந்துகொண்டிருந்தது. “இந்த மரத்தொட்டில் மிகவும் அழகாக இருக்கின்றது,” என்றாள்.
அப்போது, திடீரென, உலகிலேயே அதிஉயரிய பொக்கிஷத்தைத் தான் தாங்கிக்கொண்டிருப்பதை அந்த மரம் உணர்ந்தது.

ஒரு நாள் சாயங்காலம், மிகவும் களைப்படைந்த ஒரு வழிப்போக்கரும் அவரது நண்பர்களும் அந்த சிறிய படகில் குழுமினர். அவ்வழிப்போக்கர், படகு நீரில் சென்ற சிறிது நேரத்தில் தூயில் கொண்டார்.
அப்போது, இடியும் மின்னலும் கொண்ட புயல் ஆரம்பித்தது. அந்தச் சிறிய மரம் நடுங்கியது. தன்னால் அத்தனை பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு அந்த நீரில் செல்வதற்குத் தனக்கு பலம் கிடையாது என அந்தப் படகிற்குத் தெரியும். அது போன்ற புயலில் பயணிகளைப் பத்திரமாகக் அதனால் கொண்டு சேர்க்க முடியாது.
களைப்படைந்த அந்த மனிதர் எழுந்து உட்கார்ந்தார். பின்னர் எழுந்து நின்று, தனது கைகளை நீட்டி, “அமைதி,” எனக் கூறினார். புயல் ஆரம்பித்த வேகத்திலேயே ஓய்ந்தது.

அந்தப் படகு, தான் சுவர்கத்திற்கும் பூவுலகிற்கும் அரசராக விளங்கியவரைத் தான் சுமந்துசெல்வதை உணர்ந்தது.

ஒரு வெள்ளிக் கிழமை காலை வேளை, தன்னைப் போட்டு, மறந்துவிட்டிருந்த இடத்திலிருந்து தான் அகற்றப்பட்டபோது மூன்றாவது மரம் திடுக்கிட்டது. மிகவும் ஆக்கிரோஷமாக கத்திக்கொண்டிருந்த ஒரு மக்கட் கூட்டத்தின் நடுவே தான் தூக்கிச் செல்லப்பட்ட போது அந்த மரம் படபடத்தது. ஒரு மனிதரின் கரங்களைத் தன் மீது வைத்து ஆணியால் அடித்தபோது அந்த மரம் நடுநடுங்கியது.

அந்த மரம், தான் கோரமான, கண்டனத்திற்குரிய, மிருகத்தனமான, ஒன்றெனும் உணர்வை அடைந்தது.
ஆனால், ஒரு சனிக்கிழமை காலையில், சூரியன் உதித்தபோது உலகமே களிப்புணர்வால் தனக்குக் கீழே அதிர்ந்தபோது, இறைவனின் அன்பு யாவற்றையும் மாற்றிவிட்டது என அம்மரம் உணர்ந்தது. அது அந்த மரத்தை உறுதிப்படுத்தியது.

அந்த மூன்றாவது மரத்தைப் பற்றி மக்கள் நினைத்த போதெல்லாம், கடவுளின் ஞாபகம் தான் அவர்களுக்கு வந்தது. உலகிலேயே உயர்ந்த மரமாக இருப்பதை விட அது அதிசிறப்பான ஒன்றாக இருந்தது.

(இயேசு நாதரை ஒட்டிய சில சம்பவங்களை வைத்து புணையப்பட்ட கற்பனையான ஒரு கதை.)

சா’ஆடியின் கதைகள்


சா’ஆடியின்ரோஜாவனத்திலிருந்து…

ஒர் அரசன் தனது பார்சி அடிமையோடு ஒரு கப்பலில் பிரயாணம் செய்துகொண்டிருந்தான். அந்த அடிமை கடலில் அதுகாறும் பிரயாணம் செய்தது கிடையாது; அவன் புலம்பவாரம்பித்தும் சப்தமாக ஒலமிட்டும் பயத்தால் நடுங்கவும் செய்து, அவர்கள் எவ்வளவுதான் அவனை அமைதி படுத்த முயன்ற போதும் அவன் அமைதியாகவில்லை. அரசனின் பிரயாணம் கெட்டு விடும் ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி என்ன செய்வதென எவருக்கும் தெரியாமல் இருந்தது. அப்போது கப்பலில் ஒன்றாக இருந்த ஞானி ஒருவர், ‘நீங்கள் விரும்பினால் நான் அவனை அமைதிப்படுத்துகிறேன்,’ என அரசரிடம் கூறினார். அதற்கு அரசர், ‘மெய்யாகவே இது ஒரு கருணை மிகு செயலாகும்,’ என பதிலளித்தார்.ஞானி அந்த அடிமையை தூக்கி கடலில் வீசிடுமாறு அவர்களை பணித்தார். அந்த அடிமை திக்கு முக்காடி கடல் நீரை சிறிது குடித்த பின்பு அவனது தலை முடியைப் பற்றி கப்பலை நோக்கி இழுத்தனர். அவன் கப்பலை தன் இரு கைகளாலும் இருகப் பற்றி, கப்பலுக்குள் வந்தவுடன் ஒரு மூலையில் அமைதியாக உட்கார்ந்திடவும் செய்தான். அரசன் ஆச்சர்யமுற்று, ‘இதில் என்ன விவேகம் அடங்கியுள்ளது?’ என வினவினான். அதற்கு அந்த ஞானி: ‘இந்த அடிமைக்கு நீரில் மூழ்கிப் போவது என்றால் என்னவென்று தெரியவில்லை, ஆகவே கப்பல் தரும் பாதுகாப்பை அவன் உணரவில்லை. அவ்வாறே, ஆபத்தை அனுபவித்தவனே, பாதுகாப்பின் மதிப்பறிவான்.

திருடன் ஒருவன் சாது ஒருவரின் வீட்டிற்குள் நுழைந்தான், ஆனால் எங்கு தேடியும் திருடுவதற்கு ஒன்றுமே அகப்படவில்லை. சாது விழித்தெழுந்தார். எங்கே அத்திருடனின் மனம் சோகமுற்றிடுமோ என, அவர் தான்படுத்திருந்த பாயிலிருந்து எழுந்து, அதையே அத்திருடன்பால் எடுத்தெறிந்தார்.

ஒர் இரவு என் அன்பர் என் வீட்டிற்கு வந்தார், நானும் படுக்கையிலிருந்து அவரசரமாக குதித்தெழுந்தேன், அதே வேளை என் மேற்சட்டையின் கை விளக்கில் பட்டு அதை அனைத்து விட்டது.அன்பரும் அமர்ந்து, ‘நான் வருவது கண்டு விளக்கை ஏன் அனைத்தாய்,’ என கோபித்தார். ‘சூரியன்தான் தோன்றிவிட்டதோ என நான் எண்ணியதன் விளைவாக,’ என நானும் பகன்றேன்.

கால்களில் செருப்பில்லாமலும் அவற்றை வாங்க கையில் பணமில்லாமலும் இருந்த வரை இவ்வுலக ஆசாரங்கள்பால் நான் குறைபட்டுக் கொண்டதும் கிடையாது, வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் இடையூறுகளின்பால் நான் என் நெற்றியை சுறுக்கிக் கொண்டதும் கிடையாது. என் வறிய நிலையை எண்ணி துக்கித்தபடி, கூஃபேயில் உள்ள பள்ளிவாசலுக்குள் சென்றேன். அங்கு பாதங்களே இல்லாத ஒரு மனிதனைக் கண்ணுற நேர்ந்தது. அவ்வேளை என் ஆசீர்வாதங்களை எண்ணி இறைவனை வாழ்த்திவிட்டு, மகிழ்ச்சியுடன் வெறுங் கால்களோடு என் வழி சென்றேன்.

பாஸ்ரா நகரத்து பொற்கொல்லரிடையே ஒரு அராபியனைச் சந்த்தித்தேன். அவன்: ‘நான் ஒரு சமயம் பலைவனத்தில் வழி தவறி, என் உணவுப் பொருட்கள் யாவும் தீர்ந்த நிலையில், இறப்பின்பால் மனம் குத்திட்டிருந்தேன்.’ ‘அப்போது ஒரு பை நிறைய முத்துக்களை கண்டேன். அந்த பை நிறைய சோளப்பொறியோவென நான் எண்ணி களிப்பெய்தியதையும், அவை முத்துக்கள் எனக் கண்டபோது நான் அடைந்த ஏமாற்றத்தையும் என்னால் மறக்கவே முடியாது.’ என அவன் கூறிக்கொண்டிருக்கக் கேட்டேன்.

ஹாத்திம்-இ-தாயிடம், ‘உம்மைவிட உயர்ந்த மனிதர் ஒருவரைப்பற்றி நீர் கேள்விப்பட்டோ அல்லது கண்டதும் உண்டோ ?’ என அவர்கள் வினவினர். அவர் அதற்கு, ‘ஆமாம். ஒரு நாள் நான் நாற்பது ஒட்டகங்களை பலியிட்டு அராபியர்களில் முக்கியமானவர்களை ஒரு விருந்துக்கு அழைத்திருந்தேன். அப்போது நான் பாலைவனத்தின் ஓரமாக செல்ல நேர்ந்து, அங்கு விறகு பொறுக்கி ஒருவன் விறகு கட்டு ஒன்றை சுமந்து வருவதை கண்டேன். ‘நீ ஏன் ஹாத்திமின் விருந்துக்கு போகவில்லை, அங்கு பலர் அவரது விருந்து உபசரிப்பில் கூடியுள்ளனரே?’ எனக் கூறினேன். அதற்கு அந்த விறகு பொருக்கி, ‘எவனொருவன் தன் கைகளாலேயே தன் உணவை ஈட்டிக்கொள்கின்றானோ அவனுக்கு ஹாத்திம்-இ-தாயின் தயவு தேவையில்லை,’ என செப்பிச் சென்றான்.

தனது வேண்டுதலை நிறைவேற்றும் பொருட்டு அரசன் ஒருவன், தன் அடிமையிடம் ஒரு பை நிறைய டிர்ஹாம்களை கொடுத்து, சாதுக்கள் அனைவருக்கும் அவற்றை பகிர்ந்தளித்திடுமாறு பணித்தான் ஒவ்வொரு நாளும் பையுடன் அடிமை வெளியேறுவான், அதேபோல் பையுடனேயே ஒவ்வொரு இரவும் திரும்பி பையை முத்தமிட்டு (பை நிறைய பொன் நாணயங்களோடு) அரசன் முன் வைத்துவிட்டு; பின்வருமாறு கூறுவான்: ‘எங்குதான் தேடியும், சாதுக்களை நான் கண்டிலேன்,’ இறுதியில் அரசன்: இது எப்படி ஆகும்? என் அறிவிற்கு எட்டியவரை இந்த நகரில் நானூறு சாதுக்கள் இருக்கின்றனரே,’ எனக் கூறினான். அதற்கு அடிமை: ‘உலகாதிபதியே, சாதுக்களாக உள்ளவர்கள் டிர்ஹாம்களை தொட மறுக்கின்றனர், டிர்ஹாம்களை வேண்டுவோர் சாதுக்கள் அல்லாதவர்களாகவும் உள்ளனரே,’ என பதிலளித்தான்.

நீதிமானாகிய நௌஷிரவானிடம் ஒரு மனிதன் வந்தான். அவன் நற்செய்தி ஒன்று ஏந்தி வந்து: ‘சர்வ வல்லவரான இறைவன், உலகத்திலிருந்து உமது எதிரியை அகற்றிவிட்டார்,’ எனக் கூறினான். அதற்கு அரசன்: ‘அவர் என்னை மட்டும் இந்த உலகத்தில் விட்டுவைக்கக்கூடும் என வதந்தி எதனையும் நீ செவிமடுத்தனையோ?’ எனக் கேட்டான்.

தனது குருவிடம் சிஷ்யன் ஒருவன் பின்வருமாறு வினவினான்’ ‘என் வாசஸ்தலத்திற்கு மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து எனக்கு அமைதியே இல்லாமற் செய்துவிடுகின்றனர். நான் யாது செய்வது?’ அதற்கு அவனது குரு: ‘ஏழைகள் வந்தால், ஏதாவது பொருளை இரவல் கொடு; செல்வந்தர் வந்தால், அவர்களிடம் ஏதாவது பொருளை இரவல் கேள். உன்னை அதன்பின் இருவருமே எப்போதும் தொல்லைபடுத்த மாட்டார்கள் என்றார்.

ஹிக்மத் நிருபம்


லோ-இ-ஹிக்மத்
(மெய்யறிவிற்கான நிருபம்)

காஃயின் எனப்படும் நகரத்தைச் சார்ந்த பிரசித்திபெற்ற நம்பிக்கையாளரான, ஆகாஃ முகமது எனும் குடும்பப் பெயர் கொண்ட நபில்-இ-அக்பர் என்பாருக்கு இந்நிருபம் வரையப்பட்டது. (மெய்யன்பர்களுக்கான நினைவாஞ்சலிகள் எனும் நூலின் பக்கம் 1-5 காண்க). காஃயினைச் சார்ந்த வேறொரு பிரசித்திபெற்ற நம்பிக்கையாளரான முல்லா முகமது அலி என்பார் நபில்-இ-காஃயினி என  வழங்கப்பட்டார் (மெய்யன்பர்களுக்கான நினைவாஞ்சலிகள் எனும் நூலின் பக்கம் 49-54 காண்க). அப்ஜட் குறிப்பில் ‘முகமது’ எனும் பெயர் ‘நபில்’ எனும் பெயருக்கு ஈடான எண்ணியல் மதிப்பு கொண்டது.

இது உச்சரிப்பு எனும் இராஜ்ஜியத்திலிருந்து சர்வ-தயை மிகுந்தவர் அருளிய ஒரு திருமுகமாகும். சிருஷ்டி மண்டலத்தில் வசிப்போருக்கு இது மெய்யாகவே உயிர்கொடுக்கும் மூச்சுக்காற்றாகும். எல்லா உலகங்களுக்கும் பிரபுவானவர் புகழொளி சாற்றப்படுவாராக! முக்கியவத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிருபத்தில் நபில் எனப் பெயரிடப்பட்டவரும், தனது பிரபுவானவரான, இறைவனின் நாமத்தை மிகைப்படுத்தியவருமானவரைக் குறித்து இத்திருமுகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

முகமதுவே! ஸாஃப்ரான் எனும் நிலத்திலிருந்து மேற்றோன்றியுள்ள விண்ணவ விருட்சத்திலிருந்து உரக்கக் கூவியழைக்கும், மகிமை மண்டலத்திலிருந்து விளைந்துள்ள குரலுக்குச் செவிசாய்ப்பாயாக. மெய்யாகவே, எல்லாம்-அறிந்தவரும், விவேகியுமான இறைவன் எம்மைத் தவிர வேறெவருமிலர். வாழ்வுலகின் தருக்களுக்குச் சர்வ-தயைமிக்கவரின் தென்றல்களைப்போலிருந்து, நீதிமானும், எல்லாம் அறிந்தவருமாகிய உனது ஆண்டவரது நாமத்தின் ஆற்றலால் அவர்களது வளர்ச்சியைப் பேணுவீராக. மக்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கையாக விளங்கக்கூடியதைப் பற்றி உமக்கு அறிவிக்க யாம் விரும்புகிறோம், அதனால், அவர்கள் தங்களிடையே நடைமுறையிலுள்ள விஷயங்களைக் கைவிட்டு, நேர்மைமிக்கவர்களின் ஆண்டவராகிய, இறைவனை நோக்கித் தங்கள் முகங்களைத் திருப்பட்டும்.

நீதியின் வதனத்தில் மாசு படிந்தும், நம்பிக்கையின்மையின் அனற்கொழுந்துகள் உயரமாக எரிந்து கொண்டும் இருக்கும், விவேகமெனும் மேலாடை அகலக் கிழிபட்டும், சாந்தமும் விசுவாசமும் நலிவுற்றும், சோதனைகளும் கொடுந்துன்பங்களும் கடுமையாகச் சீறியெழுந்தும், ஒப்பந்தங்கள் மீறப்பட்டும் பந்தங்கள் முறிக்கப்பட்டும், எந்த மனிதனும் இருளிலிருந்து ஒளியை வேறுபடுத்திப் பார்க்கத் தெரியவோ அல்லது வழிகாட்டுதலிலிருந்து தவற்றைப் பிரித்துணரவோ தெரியாதிருக்கும் இந்நாட்களிலே யாம் மனுக்குலத்திற்கு நன்மதி பகர்கின்றோம்.

உலக மாந்தரே! எல்லாத் தீங்குகளையும் விட்டொழியுங்கள், நன்மைப் பயப்பனவற்றைப் பற்றிக்கொள்ளுங்கள். எல்லா மக்களுக்கும் ஒளிரும் உதாரணங்களாகவும், இறைவனின் சிறப்பியல்புகளின் உண்மை நினைவுறுத்தல்களாகவும் இருக்க முயலுங்கள். எமது சமயத்திற்குச் சேவை செய்ய முன்னெழுபவர் எமது விவேகத்தை வெளிப்படுத்தியும், மண்ணுலகிலிருந்து அறியாமையை விரட்டிட எல்லா முயற்சிகளை எடுத்திடவும் வேண்டும். அறிவாலோசனை வழங்குவதில் ஐக்கியமாகவும், சிந்தனையில் ஒற்றுமையாகவும் இருங்கள். ஒவ்வொரு காலைவேளையுைம் அதன் மாலைவேளையினும் மேற்பட்டதாகவும், ஒவ்வொரு மறுநாளும் அதற்கு முந்தியநாளினும் செழிப்புமிக்கதாகவும் இருக்கட்டுமாக.

மனிதனின் நன்மதிப்பு, சேவை மற்றும் நன்னெறி ஆகியவற்றிலன்றி செல்வச்செழிப்பு மற்றும் பொருள்வளம்  ஆகியவற்றின் பகட்டாரவாரக்காட்சியில் இல்லை. உங்கள் வார்த்தைகள் வீண் கற்பனை மற்றும் பொருளாசை ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டும் உங்கள் செயல்கள் சூழ்ச்சி மற்றும் ஐயுறவு ஆகியவற்றிலிருந்து தூய்மைப்படுத்தப்பட்டும் இருப்பதில் கவனமாக இருங்கள். உங்கள் பொண்ணான வாழ்க்கைச் செல்வங்கள் தீவினை மற்றும் துராசை ஆகியவற்றில் அழிந்திடவோ, அல்லது உங்கள் முயற்சிகள் யாவும் உங்கள் தன்னலங்களை மேம்படுத்திடுவதில் செலவிடப்படவோ அனுமதியாதீர்கள்.

செல்வம் நிறைந்த நாட்களில் பரோபகாரத்துடனும், வறிய நேரத்தில் பொறுமையுடனும் இருங்கள். துரதிர்ஷ்டத்தைத் தொடர்ந்து வெற்றியும் துன்பத்தைத் தொடர்ந்து மகிழ்ச்சிகளும் பின்தொடரும். இளையவராயினும் முதியவராயினும், உயர்ந்தவராயினும் தாழ்ந்தவராயினும், வீண்பொழுது மற்றும் சோம்பல் ஆகியவற்றிற்கெதிராக கவனத்துடன் இருந்தும், மனுக்குலத்திற்கு நன்மைப் பயப்பனவற்றை இருகப்பற்றிக்கொள்ளவும் வேண்டும். மனிதர்களிடையே கருத்துவேறுபாடெனும் புல்லுறுவிகளை விதைப்பதிலிருந்தோ அல்லது தூய்மையும் பிரகாசமும் நிறைந்த உள்ளங்களில் சந்தேகமெனும் கள்ளியை நடுவதிலிருந்தோ எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

ஆண்டவரின் அன்பிற்கினியவர்களே! அன்பெனும் தெளிந்த நீரோடையைக் களங்கப்படுத்தக்கூடியனவற்றையோ அல்லது நட்பெனும் நறுமனத்தினை அழிக்கக்கூடியனவற்றையோ புரியாதீர்கள். ஆண்டவரின் நேர்மைத்தன்மையின் மீது சாட்சியாக! நீங்கள் படைக்கப்பட்டது ஒருவருக்கொருவர் அன்பு காட்டவன்றி நெறிப்பிறழ்வையும் கசப்புணர்வையும் காட்டுவதற்காக அல்ல. உங்கள் மீது அன்புகொண்டுள்ளீர்கள் என்பதிலல்லாது உங்கள் சகஜீவர்கள் மீது அன்புகொண்டுள்ளீர்கள் என்பதிலேயே நீங்கள் பெருமைக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் தேசத்தின் மீது அன்பு கொள்வதிலின்றி, எல்லா மனிதர்கள் மீதும் அன்புகொள்வதில் பெருமைகொள்வீர்களாக. உங்கள் கண் கற்புடையதாகவும், உங்கள் கரம் விசுவாசமாகவும், உங்கள் நா வாய்மையுடனும், உங்கள் உள்ளம் தெளிவு பெற்றதாகவும் இருக்கட்டும்.

பஹாவில் அறிவுபெற்றோரின் ஸ்தானத்தைத் தாழ்த்திடவும், உங்களிடையே நீதியைச் செயல்படுத்தக்கூடிய ஆட்சியாளர்களின் நிலையைக் குறைத்துமதிப்பிடவும் செய்யாதீர். நீதியெனும் படையின் மீது உங்கள் நம்பிக்கையை வைப்பீர்; விவேகம் எனும் போர்க்கவசம் பூணுவீர்; மன்னிக்குந்தன்மையும் தயையும் மற்றும் இறைவனின் நல்லாதரவு பெற்றோரின் இதயங்களைக் களிப்புறச் செய்வனவும் உங்கள் அனிகலன்களாக இருக்கட்டுமாக.

எமது உயிரின் மீது ஆணை! உமது துக்கங்கள் எம்மைத் துன்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன. உலகார்ந்த புத்திரர்களையும் அவர்தம் செய்கைகளையும் பெரிதுபடுத்தாதீர் ஆனால் கடவுளின் மீதும் அவரது முடிவே இல்லாத இராஜ்ஜியத்தின் மீதும் உமது பார்வையைக் குவித்திடுவீர். அவர் மெய்யாகவே, மனுக்குலம் முழுமைக்கும் களிப்பின் தோற்றுவாயாக விளங்கும் அதனை உமக்கு நினைவுபடுத்துகின்றார். இவ்வலிமைமிகு அறனில் உம்மைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளவராகிய — தெய்வீக வெளிப்பாட்டின் தோற்றவாயாகியவர் உச்சரிப்பு எனும் கிண்ணத்திலிருந்து பருகத்தரும் மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் இன்பமெனும் உயிர்ப்பளிக்கும் நீரைப் பருகிடுவீர். சொல்வண்மையுடனும் விவேகத்துடனும் உண்மையெனும் வார்த்தையை தின்மையுடன் நிலைப்படுத்திடவும் உலகத்திலிருந்து பொய்மையை அகற்றிடவும் உமது இயன்றளவு வலிமைகளைக் கொண்டு முயலுங்கள்.

எமது நாமத்தின் பெயரால் பேசுகின்றவரே! இம்மக்களையும் எமது நாட்களில் அவர்கள் இழைத்தவற்றையும் சிந்திப்பீராக. உலகவாசிகள் அனைவரையும் ஸ்தம்பிக்கச் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை ஆட்சியாளர்களில் ஒருவருக்கு வெளிப்படுத்தி, இறைவனின் அத்தாட்சியையும், அவரது ஆதாரங்களையும், அவரது மகிமை மற்றும் மாட்சிமை, ஆகியவற்றை அவருக்கு நிரூபிப்பதற்காக இக்காலத்தின் அறிவாற்றல் மிக்க மனிதர்கள் முன் எம்மை நேருக்கு நேர் நிறுத்திட யாம் வேண்டுகோள் விடுத்தோம். யாம் விரும்பியதெல்லாம் இதன்மூலம் பெரும் நன்மையைத் தவிர வேரொன்றுமில்லை.

ஆனால், நீதி மற்றும் நியாயம் ஆகிய நகரங்களின் மக்களைப் புலம்பச்செய்யதிட்ட ஒன்றை அவர் இழைத்தார். இவ்வாறாகவே எமக்கும் அவருக்கும் இடையில் நியாயம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மெய்யாகவே, உமது ஆண்டவரே விதிப்பவரும், எல்லாம்-அறிந்தவரும் ஆவார். நீர் காண்கின்ற இவ்விதச் சூழ்நிலைகளில், வீண் கற்பனைகள் மற்றும் ஆழ்ந்த வெறுப்புணர்வெனும் கற்களால் தனது இறக்கைகளில் தாக்கப்பட்டும், தகர்க்கவியலாத கற்களால் கட்டப்பட்ட இக்கோட்டைக்குள் அடைக்கப்பட்டும் உள்ள தேவப்பறவையானது தெய்வீக மர்மங்களெனும் ஆகாயத்தில் எவ்வாறுதான் பறக்கக்கூடும்? கடவுளின் நேர்மைத்தன்மையின் மீது ஆணையாக! மக்கள் ஒரு கொடும் ஆநீதியையே இழைத்துள்ளனர்.

சிருஷ்டியின் ஆரம்பம் பற்றி நீர் அறுதியிடுவது குறித்து (கூறுவதானால்), மனிதர்களின் எண்ணங்கள் மற்றும் கருத்துக்கள் பலவாறு உள்ளதன் காரணத்தினால் அபிப்ராயங்கள் வேறுபடும் ஒரு விஷயமாகும் இது. அது என்றென்றும் இருந்துள்ளது மற்றும் இனி என்றென்றும் இருந்தே வரும் என நீர் வலியுறுத்தினாலும், அது உண்மையாகவே இருக்கும்; அல்லது புனித நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைப் போன்ற அதே எண்ணத்தை நீர் கொண்டிருந்தாலும், அது குறித்தும் சந்தேகங்கள் இருக்காது, ஏனென்றால் அது உலகங்களின் ஆண்டவராகிய, கடவுளாலேயே வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நிச்சயமாகவே அவர் மறைக்கப்பட்டிருந்த ஓர் அரும்பொருளாவார். இது என்றுமே வர்ணிக்கப்படவோ அல்லது குறிப்பிடுவதற்கோ கூட முடியாததாகிய ஒரு ஸ்தானமாகும். மற்றும் ‘யாம் எம்மை வெளிப்படுத்திக்கொள்ள விரும்பினோம்!,’ எனும் ஸ்தானத்தில், இறைவன் இருந்தார்,  மற்றும் ஆரம்பமே இல்லாத ஓர் ஆரம்பத்திலிருந்து, ஒரு முதன்மை எனக்கருத முடியாத ஒரு முதன்மையால் இது முந்தப்பட்டிருந்த நிலையையும் அறிவாற்றல் மிக்க மனிதர்கள் அனைவராலும் கண்டுகொள்ளப்பட முடியாத ஒரு மூலகர்த்தாவினால் முன்னுருவாக்கப்பட்ட நிலையையும் தவிர்த்து அவரது படைப்புகள் யாவும் அவரது அடைக்கலத்தின் கீழேயே எப்போதும் இருந்துவந்துள்ளன.

இதுவரை இருந்துவந்துள்ளவை இதற்கு முன் இருந்தவையே, ஆனால் நீர் இன்று காணும் வகையில் அல்ல. செயல்படும் சக்தி மற்றும் அதனை ஏற்கும் சக்தி ஆகிய இரண்டிற்கிடையே ஏற்பட்ட இனைந்தசெயற்பாட்டில் விளைந்த வெப்பசக்தியின் மூலமாக இருப்புலகம் தோற்றம் கண்டது. இவை இரண்டும் ஒன்றானவை, அதேசமயம் வெவ்வேறானவை. ‘அதிவுயர்ந்த அறிவிப்பு’ இவ்வாறாகவே இம்மகிமைமிகு கட்டமைப்புக் குறித்து உமக்குத் தெரியப்படுத்துகின்றது. உருவாக்கும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் சக்தி மற்றும் அதன் தாக்கத்தை ஏற்கும் சக்தி ஆகிய இரண்டுமே எல்லா படைப்புக்களும் தோன்றக் காரணமாக இருந்த தடுக்கவியலாவசீகரமிக்க இறைவனின் வார்த்தையின் மூலமாகவே படைக்கப்பட்டுள்ளன. அதே வேளை, அவரது வார்த்தையைத் தவிர்த்து மற்ற யாவும் அதன் படைப்பினங்களும் விளைவுகளுமே ஆகும்.

மேலும், இறைவனின் — அவரது மகிமை மேன்மைப்படுத்தப்படுமாக — வார்த்தையாகப்பட்டது, புலன்களால் கண்டுணரப்படுவதற்கும் அப்பாற்பட்டு உயர்ந்தும் அதிமேலான நிலையில் உள்ளதென்பதையும், உணர்வீராக, ஏனென்றால் அது இயல்புகள் மற்றும் வஸ்துக்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து புனிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. புலப்பட்டுள்ள மூலவஸ்துக்களின் வரம்புகளுக்கப்பால் அது மிகவுயர்ந்த நிலையில் உள்ளதோடு, எல்லா இன்றியமையாத மற்றும் அறியப்பட்டுள்ள வஸ்துக்களினும் அது மேன்மையுடையதாக இருக்கின்றது. அது சொல்லசைவுகளும் ஒலியும் இன்றி வெளிப்பாடு கண்டது, மற்றும் அஃது எல்லா படைக்கப்பட்ட பொருட்களையும் ஊடுருவி நிற்கும் இறைவனின் கட்டளையன்றி வேறில்லை. இருப்புலகிலிருந்து அது என்றுமே மீட்டுக்கொள்ளப்பட்டதில்லை. எல்லா திருவருளும் தோன்றக் காரணமான, யாவற்றையும் வியாபிக்கும் கடவுளின் திருவருளே அது. இருந்துவந்துள்ள மற்றும் வரப்போகின்ற யாவற்றிலிருந்தும் அதிவுயர்த்தப்பட்டுள்ள ஒரு பொருளாகும் அது.

இவ்விஷயத்தை மேலும் விரிவுபடுத்துவதை யாம் விரும்பவில்லை, ஏனெனில் நம்பிக்கையற்றோர்கள், ஆபத்தில் உதவுபவரும், தனித்தியங்கவல்லவருமான இறைவனுக்கெதிராகக் குற்றங்கண்டிட தங்களுக்கு உதவுவனவற்றைச் செவிமடுத்திடுவதற்காகத் தங்கள் செவிகளை எம்மிடம் திருப்பியுள்ளனர். தெய்வீகப் பிரகாசமானது வெளிப்படுத்தியுள்ளவற்றிலிருந்து அறிவு மற்றும் விவேகங்கள் சார்ந்த மர்மங்களை அவர்கள் அறிய இயலாததன் காரணத்தினால், அவர்கள் எதிர்ப்புகொண்டெழுந்து, கடுங்கிளர்ச்சி செய்கின்றனர். ‘விளக்கவுரையாளர்’ அளிக்கும் விரிவுரையையோ, அல்லது கண்களுக்குப் புலப்படாதவற்றை அறிந்துள்ளவரான, ஒரே உண்மைக் கடவுளானவர் அளிக்கும் மெய்மைகளையோ அவர்கள் எதிர்க்கவில்லை, மாறாக அவர்கள் எதைப் புரிந்துகொண்டுள்ளார்களோ அதையே அவர்கள் எதிர்க்கின்றனர் என்பது உண்மை. அவர்ககளது ஆட்சேபங்கள் ஒவ்வொன்றுமே, அவர்கள் மீதே திரும்பிப் பாய்கின்றன, மற்றும் அவர்கள் புரிந்துகொள்ளுந் தன்மையற்றவர்கள் என உமது உயிரின் மீது யாம் ஆணையிட்டுக் கூறுகின்றோம்.

ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் ஒரு தோற்றுவாயும் ஒவ்வொரு கட்டிடத்திற்கும் ஒரு கட்டிடக்கலைஞரும் கண்டிப்பாக இருக்கவேண்டும். மெய்யாகவே, இறைவனின் வார்த்தையே, நாட்களுக்கெல்லாம் ஆதியானவவரின் பிரகாசங்களினால்  இந்நிலையற்ற உலகத்திற்கு முன்பாக  தோன்றிய விணைமுதலாகும், இருந்தும் அது எந்நேரமும் புதுப்பிக்கப்படவும் புத்துயிரளிக்கவும் படுகின்றது.  இவ்வதிவிழுமிய கட்டமைப்பை எழுப்பிய முன்மதிமிக்க இறைவன் அளவிடற்கப்பால் உயர்ந்தவராவார்.

இவ்வுலகைப் பார்த்து அதன் நிலைதனை சிறிது சிந்திக்கவும். அது உமது கண்முன்பாகவே தன்னைப் பற்றிய நூலைத் திரைநீக்கம் செய்தும் வடிவமைப்பாளரும், எல்லாம்-அறிந்தவருமாகிய உமது ஆண்டவரின் எழுதுகோல் அதனுள் வரைந்திட்டவற்றை வெளிப்படுத்திடவும் செய்கின்றது. அது அதனுள்ளும் அதன்புறத்திலும் அடங்கியுள்ளவற்றை உமக்குப் அறிமுகப்படுத்தியும் நாவளம் மிக்க எந்தவொரு விளக்கவுரையாளரும் தேவைப்படாத சுதந்திரத்தை அடைந்திட அவசியமான தெளிவான விளக்கங்களை உமக்களிக்கும்.

கூறுவீர்: அதன் சாரத்தைப் பொருத்தமட்டில் இயற்கையானது, உருவாக்குபவர், படைப்பாளர் எனும் எமது நாமத்தின் பண்புருவம் ஆகும். அது வெளிப்படுத்தக்கூடியவை பல்வேறு மூலகாரணங்களினால் பலவகைப்பட்டும், பகுத்தறியும் தன்மைப்பெற்ற மனிதர்களுக்கு இப்பல்வகைமையில் பல அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. இயற்கையென்பது இறைவனின் விருப்பாற்றலும், இந்நிலையற்ற உலகினுள்ளும் அதன் மூலமாகவும் வெளிப்படுகின்ற அதன் பாவவெளிப்பாடும் ஆகும்.  அது சர்வ-விவேகியான நியமகரால் ஆணையிடப்பட்ட  தெய்வீக அருளளிப்பாகும். இருப்புலகில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள இறைவனின் திருவிருப்பமே அதுவென எவரேனும் வலியுறுத்தினால், அதைப் பற்றி யாரும் கேள்வி கேட்கலாகாது. கல்வியறிவு மிக்க மனிதர்களும் அதன் மெய்யியல்பைக் கிரகிக்க இயலாத அளவிற்கு அது ஆற்றல் படைத்ததாகும். மெய்யாகவே, அகப்பார்வையுடைய மனிதர் எவரும் படைப்பாளர் எனும் எமது நாமத்தின் பிரகாசத்தைத் தவிர்த்து அதனுள் வேறு எதனையுமே காணமுடியாது. இது அழிவென்பதையே அறியாத ஓர் இருப்புநிலையாகும், மற்றும், அதன் வெளிப்பாடுகளினாலும், அதன் வலிந்தீர்க்கும் ஆதாரங்களினாலும் மற்றும் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் சூழ்ந்துள்ள அதன் பிராகாசமிகு மகிமையினாலும் இயற்கையே பிரமிப்பில் ஆழ்ந்துள்ளது.

கடந்தகாலங்களுக்கோ அல்லது சமீப காலங்களுக்கோ நீர் உமது பார்வையைத் திருப்புவது உமக்கு ஏற்புடையதாகாது. இந்த நாளைக் குறித்தே நீர் உச்சரித்தும், அதன்வழி தோன்றியுள்ளவற்றை மிகைப்படுத்தவும் செய்வீராக. உண்மையாகவே அது எல்லா மனிதர்களுக்கும் போதுமானதாகும். மெய்யாகவே அவ்வித விஷயங்கள் குறித்த விளக்கவுரைகளும் விரிவுரைகளும் ஆன்மவுணர்வுகளைச் சில்லிட்டுப் போகச் செய்யும்.  உண்மையான நம்பிக்கையாளர்களின் இதயங்களைக் கொழுந்துவிட்டெரியவும் அவர்களது உடல்கள் வானில் மிதப்பதைப்போல் உணர்வுண்டாகும் வகையிலும் நீர் பேச வேண்டியது ஏற்புடைமையாகும்.

எவராயினும் மனிதனின் மறுபிறவியில் உறுதியாக நம்பிக்கைக்கொள்பவராகவும் அப்புதிய சிருஷ்டியின் மீது அதிவுயர்ந்தவராகிய இறைவன் பெரும் ஆதிக்கமும் அதிகாரமும் செலுத்துகின்றார் என முழுமையாக உணர்பவராகவும் இருப்பாராயின், மெய்யாகவே அவ்வித மனிதன் இவ்வதிபெரும் திருவெளிப்பாட்டில் அகப்பார்வைகள் அளிக்கப்பெற்ற மனிதர்களுல் ஒருவரென மதிக்கப்படுவார். இதற்கு ஒவ்வொரு பகுத்துணரும் நம்பிக்கையாளரும் சாட்சியம் பகர்கின்றார்.

அதிபெரும் நாமத்தின் சக்தியால் இருப்புலகினும் மேன்மையுடைய நடத்தையுடையவராக நீர் இருப்பீராக, அதனால் நினைவிற்கப்பாற்பட்ட மர்மங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு பெறவும் எவருமே அறிமுகம் அடைந்திராதவற்றோடு நீர் அறிமுகம் பெறவும் கூடும். மெய்யாகவே, உமது ஆண்டவரே உதவியாளரும், சர்வ-ஞானியும், எல்லாம்-அறிந்தவரும் ஆவார். சிருஷ்டியின் உடலினூடே துடிக்கும் இரத்தநாளத்தைப் போன்றிருப்பீராக. அதனால், அத்துடிப்பின் விளைவாக உருவாகும் வெப்பத்தின் மூலமாக தயக்கம் காட்டிடுவோர் இதயங்களுக்கு உயிர்ப்பூட்டக்கூடிய ஏதோ ஒன்று தோன்றிடக்கூடும்.

எண்ணிலடங்கா முகத்திரைகளுக்குப் பின்னால் யாம் மறைந்திருந்த நேரத்தில் நீர் எம்மோடு தொடர்பு கொண்டும் எமது முன்மதியெனும் சுவர்க்கத்தின் ஒளிப்பிழம்புகளையும் எமது உச்சரிப்பு எனும் சமுத்திரத்தின் பேரலைகளையும் கண்டீர். மெய்யாகவே உமது ஆண்டவர் உண்மையானவர், நம்பிக்கைக்குறியவர். அதிபெரும் கொடையாளியும் சர்வ-விவேகியுமான தனது ஆண்டவரின் நாட்களில் இச்சமுத்திரத்தின் தாராளப் பிரவாகத்தை அடைந்தவரின் ஆசீர்வாதம் பெரிதே.

இராக் நாட்டில் எமது நிவாசத்தின் போது யாம் மஜீத் எனப்படும் ஒருவரின் இல்லத்தில் இருந்தபோது சிருஷ்டியின் மர்மங்கள் பற்றியும் அதன் தோற்றுவாய், அதன் உச்சநிலை மற்றும் அதன் விணைமுதல் ஆகியவற்றை உமக்கு மிகத் தெளிவாக எடுத்துரைத்தோம். ஆயினும், எமது புறப்பாட்டுக்குப் பிறகு பின்வரும் வலியுறுத்தலோடு யாம் நிறுத்திக்கொண்டோம்: ‘மெய்யாகவே, என்றும்-மன்னிப்பவரும், கொடையாளியுமான எம்மைத் தவிர வேறு கடவுள் இல்லை.’

புதர்களைத் தீப்பிடித்து எரியச் செய்யக்கூடிய பேச்சாற்றலுடனும், அதனிலிருந்து, ‘மெய்யாகவே சர்வ-வல்லவரும், கட்டுப்படுத்தப்படாதவருமான எம்மைத் தவிர வேறு கடவுள் இல்லை’ எனும் அழைப்பு எழுப்படும் வகையிலும் இறைவனின் சமயத்தைப் போதிப்பீராக. கூறுவீர்: மனிதப் பேச்சு தனது செல்வாக்கைப் பதிக்க அவாவுரும் ஒரு சாரம், அதற்கு மிதப்போக்கு அவசியமாகும். அதன் செல்வாக்கைப் பொறுத்தவரை அது நற்பண்பை நிபந்தனையாகக் கொண்டுள்ளது; இந்நற்பண்பு பற்றற்றதும் தூய்மையானதுமான இதயங்களைச் சார்ந்துள்ளது. அதன் மிதப்போக்கைப் பொறுத்தவரை, அது புனித நூல்களிலும் நிருபங்களிலும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளவாறு நயம் மற்றும் முன்மதி ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். எல்லா அருளுக்கும் தோற்றுவாயாகிய, உமது ஆண்டவரின் திருவிருப்பமெனும் சுவர்க்கத்திலிருந்து ஊற்றெடுத்து வந்துள்ள அவற்றின் மீது தியானம் செய்வீராக, அதனால் புனித வாசகங்களின் பரிசுத்த ஆழங்களில் ஆலயித்துள்ள உத்தேசமான அர்த்தங்களை நீர் கிரகிக்கக்கூடும்.

இறைவனை நிராகரித்தும் தன்னுள் அது இருப்பது போல் இருக்கும் இயற்கையைப் பற்றிக் கொண்டும் உள்ளவர்கள், மெய்யாகவே, அறிவும் முன்மதியும் அற்றவர்கள்.  உண்மையாகவே அவர்கள் தூர விலகிச் சென்றவர்களைச் சார்ந்தவர்கள். அவர்கள் மிகவுயர்ந்த சிகரத்தை எட்டிப்பிடிப்பதில் தோல்வியடைந்தவர்களும், இறுதி நோக்கத்தை அடைவதில் வெற்றிபெறாதவர்களும் ஆவர்; இதன் காரணமாக, அவர்களிடையே இருந்த அவர்களது தலைவர்கள் கடவுளிலும் அவரது வெல்லமுடியாத இறைமையிலும் நம்பிக்கைக் கொண்ட அதே வேளை, இவர்களது கண்கள் மூடப்பட்டும் இவர்களது சிந்தனைகள் வேறுபட்டும் இருந்தன. ஆபத்தில் உதவுபவரும், தனித்தியங்க வல்லவருமான உமது ஆண்டவர் இதற்கு சாட்சியம் பகர்கின்றார்.

கிழக்கில் உள்ள மக்களின் கண்கள் மேற்கில் உள்ள மக்களின் கலைகளாலும் அற்புதங்களினாலும் ஈர்க்கப்பட்டபோது, பொருள்வகை நோக்கங்களெனும் பாலையில், காரணங்களுக்கு மூலகாரணமானவரும், அவற்றை ஆதரிப்பவருமாகியவரைப் பற்றிய கவனமின்றி குழப்பமுற்றவர்களாக அலைந்து கொண்டிருந்தனர். அதே வேளையில், முன்மதியின் தோற்றுவாய்களாகவும் ஊற்றுக்களாகவும் விளங்கிய மனிதர்கள் இக்காரணங்களின்பின்னனியில் இயங்கிக்கொண்டிருந்த தூண்டுவிசையையோ, அல்லது சிருஷ்டிகர்த்தாவையோ அல்லது அவற்றின் தோற்றுவாயையோ மறுக்கவில்லை. உமது ஆண்டவர் உணர்ந்துள்ளார், இருந்தும் பெரும்பான்மையான மக்கள் உணராமல் உள்ளனர்.

இப்போது யாம், நாமங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாகிய இறைவனின் பொருட்டு, சாதுக்கள் ஒரு சிலரின் விவரங்களை இந்நிருபத்தில் அளித்திடும் பணியை மேற்கொள்கின்றோம். அதன் வாயிலாக மக்களின் கண்கள் திறக்கப்பட்டும், மெய்யாகவே அவரே செய்பவர், எல்லாம் வல்லவர், படைப்பாளர், ஆரம்பிப்பவர், எல்லாம் அறிந்தவர், சர்வ-ஞானி என அவர்கள் முழுமையாக உறுதியடையவும் கூடும்.

சமகாலத்து அறிவாற்றல் மிக்க மனிதர்கள் தத்துவஞானம், கலைகள் மற்றும் கைத்திறன்கள் ஆகியவற்றில் பெரும் தகுதிகள் பெற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என அறியப்பட்டிருந்தபோதும், வேறுபடுத்தியுணரும் கண்களோடு எவரேனும் பார்ப்பார்களேயானால் இந்த அறிவின் பெரும் பங்கு அக்கடந்தகால சாதுக்களிடமிருந்தே பெறப்பட்டுள்ளது என்பதை உடனடியாக உணர்வார்கள், ஏனெனில் தத்துவஞானத்திற்கான அஸ்திவாரத்தை அமைத்து, அதன் கட்டமைப்பைப் பேணி மற்றும் அதன் தூண்களை மறுவுறுதிப்படுத்தியவர்கள் இவர்களே ஆவார்கள். இவ்வாறாகவே, நாட்களுக்கெல்லாம் ஆதியானவரான உமது ஆண்டவர் உமக்கு உணர்த்துகிறார். கடந்தகால சாதுக்கள் தங்கள் அறிவை தீர்க்கதரிசிகளிடமிருந்தே பெற்றனர், ஏனெனில் தெய்வீகத் தத்துவங்களின் விளக்குனர்களாகவும் தெய்வீக மர்மங்களின் வெளிப்பாட்டாளர்களாகவும் இவர்களே இருந்துள்ளனர். மனிதர்கள் அவர்களின் தெளிந்த, உயிர்தரும் உச்சரிப்பெனும் நீரினைப் பருகினர், அதே சமயம் பிறர் அடிமண்டிகளைக் கொண்டு திருப்தியுற்றனர். ஒவ்வொருவரு அவரவர் தகுதிக்கேற்ப தங்கள் பாகத்தினைப் பெறுவர். மெய்யாகவே அவரே நடுநிலையாளர், ஞானி.

தத்துவ ஞானத்தில் பிரசித்தி பெற்றவரான எம்படோக்கல்ஸ், டேவிட்டின் சமகாலத்தவர். அதே வேளை, பைத்தாகரஸ் டேவிட்டின் புத்திரனான சாலமனின் காலத்தில் வாழ்ந்து, திருநாவுரைமை எனும் பொக்கிஷத்திலிருந்து முன்மதியினைப் பெற்றார். தான் விண்ணுலகங்களின் முனுமுனுக்கும் ஓசைகளைச் செவிமடுத்ததாகவும், தேவதூதர்களின் ஸ்தானத்தை எட்டிவிட்டதாகவும் உரிமைக்கொண்டாடியவர் இவரே. உண்மையாகவே, அவர் விரும்பினால் எல்லா விஷயங்களையும் உமது ஆண்டவர் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுவார். மெய்யாகவே, அவரே ஞானி, யாவற்றையும் வியாபிப்பவர்.

இறைத்தூதர்களிடமிருந்தே தத்துவஞானத்தின் சாரமும் அடிப்படைகளும் தோன்றியுள்ளன. அவற்றின் உள்படையான அர்த்தங்கள் மற்றும் மர்மங்கள் குறித்து மக்கள் வேறுபாடுகள் கொண்டுள்ளனர் என்பதற்கு அவர்களது கண்ணோட்டங்களின் மற்றும் உள்ளங்களின் வேறுபாடுகளே காரணமெனக் கொள்ளவேண்டும். பின்வருவதை யாம் உமக்கு மகிழ்வுடன் விவரிக்கின்றோம். ஒரு முறை, இறைத்தூதர்களில் ஒருவர் சர்வ-வல்லமை மிக்க ஆண்டவர் அவருக்கு உள்ளுணர்த்தியவற்றை தமது மக்களுக்கு எடுத்துரைத்துக்கொண்டிருந்தார்.

உண்மையாகவே, உமது ஆண்டவர் அகத்தூண்டுதலளிப்பவர், கிருபையாளர், மேன்மைமிக்கவர். அவரது உச்சரிப்பெனும் நீரூற்றிலிருந்து முன்மதியெனும் நீர்த்தாரையும் பேச்சாற்றலும் பீரிட்டு, தெய்வீக அறிவெனும் திராட்சைமது அவரது திருவாசலை நெருங்கியோர் அனைவரையும் மயக்கமுறச் செய்திட்டபோது: ‘அகோ! அனைவரும் ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டுள்ளர்,’ என அவர் குரலெழுப்பினார். அங்கிருந்து மக்களில் ஒருவர் இக்கூற்றை இருகப் பற்றிக்கொண்டு, தமது வீண் கற்பனைகளால் தூண்டப்பட்டு, ஆவியென்பது உண்மையிலேயே உடலை ஊடுருவவோ அல்லது அதனுள் நுழையவோ செய்கிறது எனும் எண்ணத்தைத் தோற்றுவித்துக்கொண்டார்., மற்றும் விரிவான விளக்கவுரைகள் மூலமாக இக்கருத்தை நிலைநாட்டிட ஆதாரங்களை முன்வைத்தார்; கும்பல் கும்பலாக மக்களும் அவரது பாதையில் பின்தொடர்ந்தனர்.

இச்சமயத்தில் அவர்களின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுவதோ, அல்லது இவ்விஷயம் குறித்து ஒரு விரிவான விவரிப்பை உமக்களிப்பதோ சொல்மிகைக்கு இட்டுச் சென்று, மையக்கருப்பொருளை விட்டு விலகிச் சென்றுவிடும். மெய்யாகவே, உமதாண்டவரே சர்வ-ஞானி, எல்லாம்-அறிந்தவர். அருளாளரும், பெருந்தன்மைமிக்கவருமான உமதாண்டவரின் செய்யுட்களை வெளிப்படுத்தியவரானவரது நாவின் திறவுகோலினால் தனது முத்திரை அகற்றப்பட்ட நனிசிறந்த திராட்சை மதுவினைப் பருகியவர்களில் ஒருவரும் இருந்தார்.

நாட்களுக்கெல்லாம் ஆதியானவரை தத்துவஞானியர் மெய்யாகவே, மறுக்கவில்லை. அவரது மர்மங்களை ஆழங்காணுவதில் தங்களது தோல்வி குறித்துப் புலம்பியவாறு அவர்களில் பெரும்பான்மையினர் மறுமை எய்தினர், என அவர்களில் ஒரு சிலர் சான்றளித்துள்ளனர். மெய்யாகவே, ஆலோசகரும், எல்லாம்-அறியப்பெற்றவரும் உமதாண்டவரே ஆவார்.

மருத்துவரான, ஹிப்போகிரேட்டிசைப் பாருங்கள். இறைவனில் நம்பிக்கை வைத்தும் அவரது மாட்சிமையை ஏற்றும் கொண்ட பிரபலமான தத்துவஞானியருள் இவரும் ஒருவராவார். இவருக்குப் பிறகு மெய்யாகவே முன்மதிமிகுந்தவரும், சாதனைகள் புறிந்தவரும், நேர்மையாளருமான சாக்கிரடீஸ் தோன்றினார். இவர் அகமறுத்தலைக் கடைபிடித்தார்; சுயநல இச்சைகளை அடக்கினார்; மற்றும் லௌகீக ஆசைகளிலிருந்து அப்பால் திரும்பினார். இவர் மலைகளுக்குப் பின்வாங்கி, அங்கு ஒரு குகைதனில் வாழ்ந்தார். சிலைவழிபாட்டுக்கெதிராக மக்களுக்கு அறிவுரை கூறி, இரக்கம் மிக்க ஆண்டவரான, இறைவனின் பாதைக்கு, அறிவற்றவர்கள் அவருக்கெதிராக பொங்கியெழும் வரை, வழிகாட்டினார்.  அவர்கள் அவரைக் கைது செய்து சிறையில் அவருக்கு விஷமிட்டுக் கொன்றனர். இவ்வாராகவே இத்துரிதமாக-நகரும் எழுதுகோல் எடுத்துரைக்கின்றது.

இச்சிறந்த மனிதர் தத்துவஞானம் குறித்து எத்தகைய கூர்மையான பார்வையைக் கொண்டிருந்தார்! எல்லா தத்துவஞானியருள்ளும் இவரே அதி புகழ்வாய்ந்தவராகவும் விவேகத்தில் பெரிதும் பாண்டித்தியம் பெற்றவராகவும் திகழ்ந்தார். இத்துறை சம்பந்தமான சான்றோர்களுல் இவரும் ஒருவரெனவும், அதற்காக பாடுபட்டோர்களில் இவர் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தவரெனவும் யாம் சாட்சியம் கூறுகின்றோம். அக்காலக்கட்டத்தில் மக்களிடையே நடப்பிலிருந்த விஞ்ஞானங்கள் பற்றியும், அதோடு மனிதர்களின் மனங்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருந்தவைகளைப் பற்றியும் இவர் ஆழமான அறிவு பெற்றிருந்தார்.

அதிபெரும் சமுத்திரமானது ஒளிரச் செய்வதும், உயிரளிக்கக்கூடியதுமான நீரினைக் கொண்டு கரைபுரண்டோடிய போது அதிலிருந்து இவர் ஒரு மிடறைப் பருகினாரெனவே யாம் எண்ணுகின்றோம். மனித ஆவிக்கு மிகவும் ஒப்பான ஒற்றுமையுடையதும், தனிச்சிறப்புடையதும், பக்குவமானதுமான ஊடுருவும் ஆற்றல்மிகு இயல்பொன்று எல்லா பொருட்களிலும் உள்ளது என இவரே முதன் முதலில் கண்டுணர்ந்தார். இவ்வியல்பு, வஸ்துக்களின் ஆக்கமைவுப்பொருட்களின் தூய்மையான நிலைகளிலினின்றும் தனிவேறுபட்டதாகும் எனவும் இவர் கண்டார். இம்முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயம் குறித்து இவர் ஒரு விசேஷ அறிவிப்பும் செய்தார். இவ்விரிவுரைக் குறித்து இத்தலைமுறையினரில் லௌகீக விஷயங்களிள் அறிவுபடைத்தோரை நீர் வினவுவீராயின், அதைக் கிரகிப்பதில் அவர்களது இயலாமயை நீர் காண்பீர். மெய்யாகவே, உமது ஆண்டவர் உண்மைப் பேசுகின்றார் ஆனல் பெரும்பாலான மக்களால் அதைப் புரிந்துகொள்ளமுடியவில்லை.

சாக்கிரடீசுக்குப் பிறகு பிலாட்டோ தோன்றினார். இவர் முன்னவரது மாணவரும், அவருக்குப் பிறகு தத்துவஞானபீடத்தில் அவரது பின்னமர்வாளராகவும் வீற்றிருந்தார். இறைவன் மீதும், இருந்துவந்துள்ளன மற்றும் வரப்போகின்றவை யாவற்றையும் வியாபித்துள்ள அவரது அடையாளங்களின் மீதும் இவர் தமது நம்பிக்கையை ஒப்புக்கொண்டனர். அதற்குப் பிறகு அறிவாற்றல் மிக்கவரென புகழ்பெற்ற அரிஸ்டாட்டில் தோன்றினார். வாயுக்களின் ஆற்றலைக் கண்டுபிடித்தவர் இவரே. மக்கள் தலைவர்களாக தனிச்சிறப்பும் அவர்களிடையே  பிரபலமும் பெற்ற இம்மனிதர்கள் அனைவருமே, எல்லா விஞ்ஞானங்களுக்கும் கடிவாளமாக விளங்கக்கூடியவற்றைத் தனது கரங்களில் பிடித்துள்ள அழிவற்றவராகியவரின் மீது தங்கள் நம்பிக்கையை ஒப்புக்கொண்டனர்.

தனது பச்சைமணிக் கல்வெட்டுகளில் சிருஷ்டியின் மர்மங்கள் பற்றி ‘தத்துவஞானத்தின் தந்தை’ முன்வைத்த புணைகருத்துக்களை நன்கு தெரிந்து வைத்திருந்த பாலினுஸ் வாய்மொழிந்த வேண்டுதலை உமக்காக யான் குறிப்பிடுகிறேன். இதன் மூலம், நியாயம் மற்றும் அறிவெனும் கரங்களினால் அழுத்தினால் எல்லா படைக்கப்பட்ட பொருட்களும் புத்துயிர்பெற உயிர்ஆவியை அளிக்கக்கூடிய இத்தெளிவான நிருபத்தில் யாம் உமக்காக மேற்கோளிட்டு விளக்கியுள்ள விஷயங்கள் குறித்து எல்லோரும் முழு உறுதியடையட்டும். இச்சமுத்திரத்தில் நீந்திக்கொண்டும் கிருபையாளரும் அதிநேசிக்கப்படுபவருமான தனது ஆண்டவரின் புகழைப் பாடிக்கொண்டுமிருப்பவரின் ஆசீர்வாதம் பெரியது. உமதாண்டவரின் செய்யுட்களிலிருந்து தெய்வீக வெளிப்பாடெனும் தென்றல்கள் வியாபித்திருப்பதானது, உண்மையாகவே, கேட்கும் சக்தி, பார்வை, அறிவாற்றல், மற்றும் எப்புலன்களுமற்றவர்களைத் தவிர அதன் உண்மைகளை மறுத்துரைக்கக்கூடியவர்கள் எவரும் இல்லை.  மெய்யாகவே இதற்கு உமது ஆண்டவரே சாட்சியமளிக்கின்றார், இருந்தபோதிலும் மக்கள் அதைப் புரிந்துகொள்ளவில்லை.

இம்மனிதன் கூறியதாவது: முன்மதி மிக்கவனும், அற்புதங்கள் நிகழ்த்துபவனும், தாயத்துகள் தயாரிப்பவனுமாகிய பாலினுஸ் நானே! கலைகளையும் ஞானங்களையும் பரப்புவதில் இவரே அனைவரையும் விஞ்சி, பனிவு மற்றும் பிரார்த்தனைகளின் உச்ச சிகரங்களில் இவர் சிறகடித்துத் திரிந்தார். சகலத்தையும் கொண்டுள்ள, அதி மேன்மை மிகுந்தவரை இறைஞ்சி, அம்மனிதர் கூறக்கூடியவற்றின்பால் செவிசாயுங்கள்: ‘நான் என் ஆண்டவரின் முன்னிலையில் நின்று, என் வார்த்தைகளை ஒப்புக்கொள்ளும் மனிதர்களுக்குறிய ஆசிகள் மற்றும் வழிகாட்டல்களுக்கான தோற்றுவாயாக நான் ஆகிட, அவரது வெகுமதிகளையும் கொடைகளையும்  வாழ்த்தியும், எவற்றைக் கொண்டு அவர் தம்மைத் தாமே போற்றிக்கொள்கிறாரோ அவற்றையே கொண்டு அவரைப் போற்றியும் வருகிறேன்.’

அவர் மேலும் கூறியது:’ஆண்டவரே! நீரே கடவுள். உம்மையன்றி வேறு கடவுள் இல்லை. நீரே படைப்பாளர். உம்மையன்றி வேறு படைப்பாளர் இல்லை. உமது கிருபையால் எனக்கு உதவிபுரிந்து என்னைப் பலப்படுத்துவீராக. என் இதயத்தைத் திகில் ஆட்கொண்டுள்ளது, என் கைகால்கள் நடுங்குகின்றன, நான் என் அறிவை இழந்துவிட்டேன், என் மனமும் என்னைக் கைவிட்டுவிட்டது. எனக்குச் சக்தி அருளி என் நா முன்மதியோடு உரையாற்றிட உதவிபுரிவீராக. அவர் இதனினும் மேலும் கூறுவது: மெய்யாகவே, நீரே அறிவாளி, விவேகி, ஆற்றல்மிக்கவர், தயாளு.’ இம்முன்மதி மிக்க மனிதரே படைப்பின் மர்மங்களைப் பற்றி அறியப்பெற்றும் ஹெர்மத்திய நூல்களில் கோவில்கொண்டுள்ள நுட்பமான விஷயங்களை உணர்ந்திடவும் செய்தவர்.

மேற்கொண்டு எதையும் யாம் குறிப்பிட விரும்பவில்லை, ஆனால், திருஆவி எமது உள்ளத்தில் பதித்துள்ளவற்றையே யாம் குறிப்பிடுவோம். மெய்யாகவே, அறிந்தவரும், வல்லமைமிக்கவரும், ஆபத்தில் உதவுபவரும், அதிசிறந்தவரும், முழுமையாகப் போற்றப்படுபவருமான இறைவன் அவரின்றி வேறிலர். எமது உயிரின் மீது ஆணை! ‘மெய்யாகவே, ஈடினையற்றவரும், எல்லாம்-அறிந்தருமான இறைவன் எம்மைத் தவிர வேறு எவரும் இல்லை,’ எனும் இவ்வலியுறுத்தலைத் தவிர இந்நாளில் விண்ணுலக விருட்சம் வேறு எதனையும் உலகத்திற்குப் பிரகடனப்படுத்திட விரும்பவில்லை.
உம்மீது யாம் கொண்டுள்ள அன்பின்றி, இதுவரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்றிலிருந்து ஒருவார்த்தையைக்கூட யாம் உச்சரித்திருக்கமாட்டோம். இந்த ஸ்தானத்தின் மதிப்பை மதித்துணர்ந்தும், உமது கண்ணைப் போல் அதைப் பாதுகாத்தும், உண்மையாகவே நன்றிமிகுந்தவர்களுல் ஒருவராக நீர் இருப்பீராக.

மனிதர்கள் பெற்றுள்ள நூல்களை யாம் கற்றதில்லை என்பதையும், அவர்களிடையே நடைமுறையிலுள்ள கல்வியையும் யாம் பெற்றதில்லை என்பதையும், நீர் நன்கு அறிவீர்.  இருந்தும், கற்றோர் மற்றும் முன்மதிமிக்கோர் மொழிந்துள்ளவைகளை யாம் குறிப்பிட விரும்பியபோதெல்லாம், உலகில் இதுவரை தோன்றியுள்ள மற்றும் புனித நூல்களிலும் சாஸ்திரங்களிலும் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள யாவும் ஓர் ஏட்டுவில்லையின் உருவில், உமது பிரபுவின் முகத்திற்கெதிராகத் தோன்றும். இவ்விதமாகவே கண்கள் உணரக்கூடியவற்றை யாம் எழுத்தில் வடிக்கின்றோம். மெய்யாகவே அவரது அறிவு பூவுலகையும் விண்ணுலகங்களையும் சூழ்ந்துள்ளது.

இது இதுவரை இருந்துவந்துள்ளவை மற்றும் இனித்தோன்றப்போகின்றவை ஆகியவைக் குறித்த அறிவை அருவமானவரின் எழுதுகோல் வரைந்துள்ள ஒரு நிருபமே ஆகும். எமது அற்புத நாவினைத் தவிர வேறு எதுவுமே வியாக்கியனப்படுத்திட முடியாத ஓர் அறிவாகும் இது. மெய்யாகவே எமது இதயமானது உள்ளது உள்ளவாறு கற்றோரின் கருத்துக்களிலிருந்து தூய்மைப்படுத்தப்பட்டும் விவேகிகளின் உச்சரிப்புக்களிலிருந்து புனிதப்படுத்தப்பட்டும் உள்ளது. மெய்யாகவே, அது இறைவனின் வெளிப்படுத்துதல்களைத் தவிர வேறு எதனையும் பிரதிபலிப்பதில்லை. இத்தெளிவுமிகு நூலில் பேராற்றல் மிக்கவரின் நா இதற்கு சாட்சியம் அளிக்கின்றது.
உலகமக்களே கூறுங்கள்! முன்மதி குறித்துப்பேசுவது அதன் தோற்றுவாயிடமிருந்து உங்களை விலக்கிவைப்பதிலிருந்தோ, அல்லது அதன் உதயஸ்தானத்தை அடைவதிலிருந்து உங்களைத் தடுப்பதிலிருந்தோ கவனமாயிருங்கள். கல்வியாளரும், சர்வ-விவேகியுமானவரான உங்கள் ஆண்டவரின் மீது உங்கள் இதயங்களை நிலைப்படுத்துங்கள்.
ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் யாம் ஒரு பங்கினை விதித்துள்ளோம், ஒவ்வொரு நேரத்திற்கும் ஒரு பாகத்தை ஒதுக்கியுள்ளோம், ஒவ்வொரு அதிகார அறிவிப்புக்கும் ஒரு விதிக்கப்பட்ட நேரத்தையும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் தகுந்ததொரு விமர்சனத்தையும் வைத்துள்ளோம். கிரேக்க நாட்டைப் பாருங்கள். நெடுங்காலமாக அதனை முன்மதியின் இருப்பிடமாக்கியிருந்தோம். ஆனால், விதிக்கப்பட்ட நேரம் கூடியபோது, அதன் ஆட்சிபீடம் கவிழ்க்கப்பட்டும், அதன் நா உச்சரிப்பை நிறுத்திடவும் அதன் ஒளி மங்கிடவும் மற்றும் அதன் அறிவிப்புக்கொடி சாய்க்கப்படவும் செய்யப்பட்டது. இவ்விதமாகவே யாம் கொடுக்கவும் பின் அதை மீட்கவும் செய்வோம். மெய்யாகவே உமது ஆண்டவரே அளிப்பவரும் மீட்டுக்கொள்பவருமான, சக்திவாய்ந்த ஆற்றல்மிக்கவர்.
ஒவ்வொரு நிலத்திலும் யாம் அறிவொளிப்பிழம்பு ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளோம் மற்றும் முன்நியமிக்கப்பட்ட நேரம் கைகூடும்போது, எல்லாம் அறிந்தவரும், சர்வ-ஞானியுமான இறைவனால் கட்டளையிடப்பட்டதுபோல் அது அதன் அடிவானத்திற்கு மேல் பேரொளியுடன் பிரகாசிக்கும். எமது திருவிருப்பத்திற்கு இனங்கியதாக இருப்பின், ஒவ்வொரு நிலத்திலும் இதுவரை தோன்றியவற்றையோ அல்லது கடந்துசென்றுள்ளவற்றையோ உமக்கு விவரிக்கும் முழு ஆற்றலை யாம் பெற்றுள்ளோம். மெய்யாகவே, உமது ஆண்டவரின் அறிவு விண்ணுலகங்களையும் மண்ணுலகையும் ஊடுருவியுள்ளது.
மேலும், தற்போதைய அறிவாற்றல்மிக்க மனிதர்கள் எவருமேஉருவாக்கமுடியாத பொருட்களை பண்டைய மக்கள் உருவாக்கியுள்ளனர் என்பதை அறிவீராக. கற்றோர்களில் ஒருவராக இருந்த முர்த்தூஸை உமக்காக யாம் நினைவுகூர்கிறோம். அறுபது மைல்கள் தூரத்திற்கு ஒலியை அனுப்பத்தக்க கருவி ஒன்றை அவர் உருவாக்கினார். அவருக்கடுத்து வேறு பலரும் இக்காலத்து மக்கள் கண்ணுறாத பல விஷயங்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். மெய்யாகவே உமது ஆண்டவர் தமது பங்குக்கு விவேகத்தின் சின்னமாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தாம் விரும்பியதை வெளிப்படுத்துகிறார். உண்மையாக அவரே அதிவுயரிய ஆணையாளர், சர்வ-விவேகி.
ஓர் உண்மையான தத்துவஞானி கடவுளையோ அல்லது அவரது அடையாளங்களையோ மறுக்கமாட்டார், மாறாக, அவர் அவரது மகிமையையும் அவரது தடுக்கவியலாத மாட்சிமையையும் ஏற்றுக்கொள்ளவே செய்வார். மெய்யாகவே மனுக்குலத்தின் உயர் நன்மைகளை உயர்த்திடுவதற்குரிய விஷயங்களை வெளிப்படச் செய்துள்ள அறிவாற்றல் பெற்ற மனிதர்களை யாம் நேசிக்கின்றோம், மற்றும், எமது கட்டளைக்குட்பட்ட ஆற்றலின் மூலம் யாம் அவர்களுக்கு உதவிகளும் புரிந்தோம், ஏனெனில் யாம் எமது நோக்கங்களை நன்கு நிறைவேற்றிட இயன்றவராக இருக்கின்றோம்.

எமது அன்பிற்குறியவர்களே, மனிதர்களுக்கிடையில் ‘வடிவமைப்பாளர்’ எனும் அவரது நாமத்தின் விளக்குனர்களாக இறைவன் கருணைகூர்ந்து தேர்ந்தெடுத்துள்ள எமது கற்றுணர்ந்த சேவகர்களின் மதிப்பினை இகழ்வுபடுத்துவதிலிருந்து கவனமாயிருங்கள்
இளையவரோ முதியவரோ, எல்லோருமே பயன்பெறக்கூடிய குறிப்பிட்ட கைத்திறமுறைகளையும் பணிகளையும் உருவாக்கிட முழுவதும் சார்ந்த உங்கள் பெறுமுயற்சிகளில் ஈடுபடுங்கள். ஒருவரது வீண் கற்பனைகளுக்குக் கால்வாய்களாகவும் எல்லா மனிதர்களின் ஆண்டவரான இறைவனை மறுதளிக்கவுமே முன்மதியானது உள்ளது என மனப்பூர்வமாக கற்பனை செய்யும் அறிவிலிகளை யாம் துறந்துவிட்டோம்; இன்று, அதே நேரத்தில், அவ்வித வற்புறுத்தல்களை உரைத்திடும் கவனமற்றவர்களை யாம் செவிமடுக்கின்றோம்.

கூறுங்கள்: இறைவன் தெளிவாக வரையறுத்துள்ளவற்றை ஏற்றுக்கொள்வதே முன்மதியின் ஆரம்பமாகவும் அதன் தோற்றுவாயாகவும் உள்ளது, ஏனெனில் அதன் ஆற்றலின் மூலமாகவே, மனுக்குலமுழுமையின் பாதுகாப்புக்கான கவசமாக உள்ள ஆட்சிநயத்திறத்தின் அஸ்திவாரம், உறுதியாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வற்புத நிருபத்தில் எமது அதிவுயரிய எழுதுகோல் பிரகடனப்படுத்தியுள்ளதை நீர் உணர்ந்திடுவதற்காக சற்று சிந்தியுங்கள். கூறுங்கள், ஆலோசிப்பிற்காக நீர் எழுப்பியுள்ள அரசாங்கம் சம்பந்தமான ஒவ்வொரு விஷயமும் அவரது மகிமைமிகுந்ததும் அதிவுயர்ந்ததுமான உச்சரிப்பெனும் சுவர்க்கத்திலிருந்து அனுப்பிவைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் ஒன்றின் நிழலின் கீழேயே அடங்கியுள்ளது. இவ்வாறாகவே, உமது உள்ளத்தை மகிழ்விக்கக்கூடியதும், உமது கண்களுக்கு ஆறுதல் வழங்கக்கூடியதும், மற்றும், எல்லா மக்களிடையேயும் அவரது சமயத்தை பரவச்செய்திட நீர் முன்னெழுவதற்கு உதவிடக்கூடியதுமான ஒன்றை யாம் உமக்கு எடுத்துரைத்துள்ளோம்.

என் நபிலே! எதுவுமே உம்மைத் துயருறச் செய்திட அனுமதியாதீர், மாறாக, யாம் உமது நாமத்தை உச்சரித்துள்ள காரணத்தினாலும், உம்மை நோக்கி எமது உள்ளத்தையும் முகத்தையும் திருப்பியுள்ள காரணத்தினாலும், இம்மறுக்கமுடியாததும் முக்கியமானதுமான விரிவுறையின் மூலமாக யாம் உம்மோடு உரையாடியுள்ள காரணத்தினாலும் நீர் எல்லையற்ற இன்பத்தால் மகிழ்வுறுவீராக. யாம் சுமக்க நேரிட்ட துயரங்களையும், யாம் அனுபவித்த சிறைவாசம் மற்றும் தடுப்புக்காவல் ஆகியவற்றையும், எம்மைத் தாக்கிய துன்பங்களையும், மக்கள் எம்மீது சாற்றிய குற்றச்சாட்டுக்களையும் நீர் உமது உள்ளத்தில் எண்ணிப்பார்ப்பீராக. மெய்யாகவே பெரும் துன்பமளிக்கக்கூடிய மறைதிரையினால் இவர்கள் மூடப்பட்டுள்ளதைக் காண்பீர்.

உரையாடல் இக்கட்டத்தை எய்தியதும், தெய்வீகப் புதிர்களின் விடியல் தோன்றியது, பேச்செனும் ஒளியும் மங்கியது. சர்வ-வல்லவரும், சகல போற்றதலுக்கும் உரியவரான அவரால் பணிக்கப்பட்டவாறு முன்மதிமிக்க மக்களின் மீது அவரது மகிமை சாரட்டுமாக.

கூறுங்கள்: எனது கடவுளாகிய ஆண்டவரே, உமது நாமம் மிகைப்படுத்தப்படுமாக! மனுக்குலத்திடையே தெய்வீக வெளியிடுகையெனும் சுவர்க்கங்கள் நகரத்தொடங்கியதும் முன்மதியெனும் ஒளியின் புகழொளி எதன்வழி பிரகாசத்துடன் ஒளிர்ந்திட்டதோ, அதன்வழி உமது தெய்வீக உறுதிப்பாடுகளைக் கொண்டு எனக்குக் கருணைகூர்ந்து உதவிடவும், உமது ஊழியர்களிடையே உமது நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்திட எனக்கு உதவிடவும் உமது நாமத்தின் பெயரால் நான் உம்மைக் கெஞ்சிக்கேட்கிறேன்.

ஆண்டவரே! உம்மைத் தவிர  யாவற்றையும் துறந்தும் உமது பல்வகையான ஆசீகளெனும் அங்கியின் நுனியை இறுகப்பற்றிக்கொண்டும் நான் என் முகத்தை உம்மை நோக்கித் திருப்பியுள்ளேன். ஆகவே, மனிதர்களின் மனங்களை கவரக்கூடியவற்றையும், அவர்களின் ஆன்மாக்களையும் உணர்வுகளையும் களிப்புறச் செய்திடக்கூடியவற்றையும் நான் பிரகடனப்படுத்திட என் நாவைத் தளர்த்தி விடுவீராக. உமது படைப்பினங்களிடையே உள்ள கொடுங்கோலர்களின் ஏற்றத்தால் எனக்கு இடையூறு நேராமலோ, அல்லது, உமது இராஜ்ஜியத்தில் வாசம் செய்வோரிடையே உள்ள நம்பிக்கையற்றோர்களின் கடுந்தாக்குதல்களால் தடுக்கப்படாமலோ இருக்கும் வகையில் என்னை உமது சமயத்தில் வலுப்படச்செய்வீராக. உமது அறிவாற்றலெனும் ஒளி தணல்விட்டும், உமது அன்புக்கான ஏக்கம் நீடித்தும் இருக்கும் இதயங்களுடையோர் அதன் பிரகாசத்தால் வழிகாட்டப்படும் வன்னம் என்னை உமது நிலங்களினூடே ஒரு பிரகாசிக்கும் ஒளிவிளக்காக்குவீராக.

மெய்யாகவே, நீர் விரும்பியதைச் செய்வதற்கு நீர் வல்லமைபடைத்தவராகவும், படைப்பு இராஜ்ஜியத்தை உமது கைப்பிடியில் நீர் வைத்தும் உள்ளீர். சர்வ-வல்லவரும், சர்வ-விவேகியுமான இறைவன் உம்மையன்றி வேறிலர்.

-பஹாவுல்லாவின் நிருபங்கள்-

சிற்றமைதி


உலக நீதி மன்றம் 19 ஏப்ரல் 2001

அறிமுகம்:

உலக அமைதி பற்றிய பஹாய் எழுத்துக்கள், ஒரு நீண்ட காலகட்டத்தில் படிப்படியாக மலர்ச்சி அடைகின்ற இரண்டு வெவ்வேறு வளர்செயல்பாடுகள் உச்சநிலை அடையும்போது அந்த அதிபெரிய அமைதி ஏற்படும் என எதிர்ப்பாக்கின்றன. இந்த வளர்செயல்பாடுகளில் ஒன்று, நிர்வாக முறையின் பரிணாம வளர்ச்சியுடனும், அது பஹாவுல்லாவின் உலக அமைப்பு முறையில் மலர்ச்சிப்பெறும் வேளையில் பஹாய் சமூகத்தின் வளர்ச்சியோடும், மேம்பாட்டோடும் தொடர்புற்றுள்ளது. அடுத்த வளர்செயல்பாடு என்பது, அதாவது இந்த நினைவுக் குறிப்பின் தலைப்பாகப் பட்டது. இன்னும் குறிப்பாக தேசங்களின் ஒருமைப்பாடு மற்றும் சிற்றமைதியினை நிறுவுதலுடன் தொடர்புற்றுள்ளது.

தேசங்களின் ஐக்கியம் மற்றும் சிற்றமைதி:

பஹாவுல்லா “பூமியின் எல்லா அரசர்களையும் குறிப்பிட்டு, அவர்கள் சிற்றமைதியினை பற்றிக்கொள்ளவேண்டும் என அழைப்பதாகவும், மேற்படி சிற்றமைதி அவர்தம் திருவெளிப்பாட்டின் ஆற்றலைப் பற்றி முழுமையான உணர்வுபெற்று அவர்தம் சமயத்தின் போதனைகளை உறுதியோடு பின்பற்றுகின்றவர்கள் மட்டுமே பிரகடணம் செய்து இறுதியில் நிறுவக்கூடிய அந்த அதிபெரிய அமைதியைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாகும்…” என ஷோகி எஃபெண்டி குறிப்பிடுகிறார். பஹாவுல்லாவின் வார்த்தைகளில்:

“இப்போது நீங்கள் அதிபெரிய அமைதியை நிராகரித்துவிட்டமையால், நீங்கள் இந்த சிற்றமைதியினைப் பற்றிக்கொள்வீராக, அதனால் நீங்கள் ஒருகால் உங்கள் சொந்தச் சூழ்நிலையையும், உங்களைச் சார்ந்தவர்களின் சூழ்நிலையையும் ஓரளவுக்கு மேன்மையுறச் செய்யக்கூடும்.

பூமியின் அரசர்களே! நீங்கள் உங்களுக்குள் இணக்கம் காண்பீர்களாக, அதனால், உங்களுடைய எல்லைகளையும் இராஜ்யங்களையும் பாதுகாப்பதற்குத் தேவையான அளவைத் தவிர கூடுதல் ஆயுதங்கள் உங்களுக்குத் தேவைப்படாது போகக்கூடும். அனைத்தும் அறிந்தவரும், விசுவாசமானவருமானவரின் ஆலோசனையை புறக்கணிக்காதவாறு கவனமாக இருப்பீராக.

உலகின் அரசர்களே! நீங்கள் புரிந்துகொள்பவர்களாயின் ஒற்றுமையுடன் இருப்பீர்களாக, காரணம், அதன்வழியாக இணக்கமின்மை எனும் புயல் உங்கள் மத்தியில் அடக்கப்படக்கூடும், உங்கள் மக்களும் ஓய்வைக் காணக்கூடும். உங்களில் யாராவது இன்னொருவர் மீது ஆயுதம் ஏந்தினால் நீங்கள் யாவரும் அவருக்கு எதிராக எழுவீராக, ஏனெனில் இது தெளிவான நியதியன்றி வேறெதுவுமில்லை.

இன்னொரு பகுதியில், பஹாவுல்லா சிற்றமைதியை ஒற்றுமைக்கும் இணக்கத்திற்குமான வழிமுறைகள் வகுப்பதற்கான உலகத் தலைவர்கள் ஒன்றுகூடும் ஓர் மாநாட்டுடன் தொடர்புபடுத்தியுள்ளார்.

யாம் இறைவனிடம் — அவர்தம் மகிமை மேன்மையுறட்டுமாக — வேண்டி அவர் கிருபயையுடன் செழுமை மற்றும் ஆற்றலின் வெளிப்பாடுகள் மற்றும் அரசாட்சி மற்றும் மகிமையின் பகலூற்றுகளாகிய உலக அரசர்கள் — கடவுள் அவர்தம் பலப்படுத்தும் கிருபையினால் அவர்கட்கு உதவுவாராக — சிற்றமைதியை நிறுவுவதில் உதவவேண்டும் எனும் எதிர்பார்ப்பை போற்றி வளர்க்கின்றோம். இது, உண்மையில், தேசங்களின் சாந்தத்தை உறுதிபடுத்துவதற்கான மிகப் பெரிய வழிமுறையாகும். மனுக்குலமுழுமைக்கும் பாதுகாப்பான தலையாய கருவியாக உள்ள இந்த அமைதியினை ஒற்றுமையுடன் பற்றிக்கொள்வது உலக அரசர்களின் — கடவுள் அவர்களுக்கு உதவுவாராக — கடமையாகும். அவர்கள் மனிதனின் நலவாழ்வுக்கு உகந்தது எதுவோ அதனை சாதிப்பதற்காக எழுவார்கள் என்பது எங்களின் எதிர்பாபார்ப்பாபகும். அனைத்தையும் உள்ளடக்குகின்ற ஒரு கூட்டத்தைக் கூட்டுவது அவர்களின் கடமையாகும், அதில் அவர்களே அல்லது அவர்களின் அமைச்சர்கள் கலந்துகொள்வர், மற்றும் மனிதர்களின் மத்தியில் ஒற்றுமையையும் இணக்கத்தையும் நிறவுவதற்குத் தேவைப்படுகின்ற எல்லா வழிமுறைகளையும் அவர்கள் அமுலாக்க வேண்டும். அவர்கள் போர் ஆயுதங்களை அப்பால் வைத்துவிட்டு உலக மறு சீரமைப்பு எனும் கருவிகளின்பால் திரும்ப வேண்டும். ஓர் அரசர் இன்னொரு அரசருக்கு எதிராக எழுந்தார் என்றால், அவரைத் தடுப்பதற்காக மற்ற அரசர்கள் யாவரும் எழவேண்டும்.  அப்பொழுது அவரவரின் நாடுகளின் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்வதற்குத் தேவையானதற்கு மேல் ஆயுதங்களும் போர்ப்படைகளும் தேவைப்படாது. அவர்கள் இநத ஈடிணையற்ற ஆசியை எய்துவார்களானால், ஒவ்வொரு நாட்டின் மக்களும் சாந்தத்தோடும் மனநிறைவோடும் தங்களின் சொந்த தொழில்களை மேற்கொள்வர், பெரும்பாலான மனிதர்களின் புலம்பல்களும் ஓலங்களும் நிறுத்தப்படும்.

நீடிக்கவல்ல உலக அமைதிக்குத் தேவைப்படுகின்ற வழிமுறைகளைப் பற்றி கலந்துபேசுவதற்கான கூட்டத்திற்கான கருப்பொருள் பஹாவுல்லாவின் எழுத்துக்களின் பல இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அதில் ஒன்று:

மிகப்பெரியதும், யாவற்றையும் உள்ளடக்கவல்லதுமான மனிதர்களின் மாபெரும் கூட்டம் கூட்டப்பட வேண்டியதன் தவிர்க்க முடியாத தேவை அனைத்தலக ரீதியில் யாவராலும் உணரப்படும் காலம் வந்தாக வேண்டும். மண்ணுலக ஆட்சியாளர்களும், மன்னர்களும் அதன் கருத்தாய்வுகளில் பங்கெடுத்துக்கொண்டு மனிதர்கள் மத்தியில் உலக மகா சமாதானத்திற்கான அஸ்திவாரத்தை அமைப்பதற்கான வழிவகைகளை ஆராய வேண்டும். இத்தகைய அமைதியை அடைவதற்கு, உலக மக்களின் சாந்தத்திற்காக வல்லரசுகள் தங்களுக்குள் முழுமையாக இணக்கம் காணவேண்டும் எனக் கோரப்படுகிறது. எந்த அரசராவது இன்னொருவர் மீது ஆயுதம் ஏந்தினால், அனைவரும் ஒன்றுபட்டு எழுந்து அவரைத் தடுக்க வேண்டும். இது செய்யப்படுமானால், தங்களின் இராஜ்யங்களின் பாதுகாப்பைக் காப்பதற்காகவும், தங்களின் எல்லைகளுக்குள் உள்நாட்டு ஒழுங்குமுறையைப் பேணுவதற்காகவும் தவிர உலக நாடுகளுக்கு எந்தப் படைகளும் இனி தேவைப்படாது. இது ஒவ்வொரு மக்களின் அரசாங்கத்தின் மற்றும் தேசத்தின் அமைதியையும் சாந்தத்தையும் உறுதிபடுத்தும்.

தொடர்ந்து, இந்தக் கூட்டத்தின் பலன்களில் ஒன்று ஒரு முழுமையான உடன்படிக்கையாக இருக்கவேண்டும் எனவும், அதன் உள்ளடக்கங்கள் எல்லா அரசாங்கங்களையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் எனவும் அப்துல் பஹா குறிப்பிட்டுள்ளார்:

உலகின் உயர் எண்ணமுடைய அரசர்கள் — அர்ப்பணம் மற்றும் திடநோக்கம் ஆகியவற்றின் மின்னும்உதாரணர்கள் — எல்லா மனிதகுலத்தின் நலனுக்காகவும் மகிழ்வுக்காகவும், உலக அமைதிக்கான காரியத்தை நிறுவுவதற்காக உறுதியான முடிவோடும் தெளிவான தூரநோக்கோடும் எழும்போதெல்லாம் உண்மையான நாகரிகம் தன் கொடியை உலகின் இதயத்தின் ஆழத்தில் பறக்கவிடும். சமாதானத்தின் குறிக்கோளை அவர்கள் யாவரும் தங்களுடைய பொதுவான கலந்தாலோசிப்பின் முக்கியக் கருப்பொருளாகக் கொள்ளவேண்டும். அவர்களுடைய சக்திகளுக்குட்பட்ட எல்லா வழிவகைளின் மூலமாக உலக நாடுகளின் கூட்டரசினை ஸ்தாபிக்க வேண்டும். சட்டத்தினால் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஓர் உடன்படிக்கையை அவர்கள் உருவாக்குவதுடன், ஒப்பந்தமொன்றையும் அவர்கள் ஸ்தாபிக்க வேண்டும். இந்த ஒப்பந்தத்தில் காணப்டும் விதிமுறைகள் யாவும் செம்மையானவையாகவும், மீற முடியாதவையாகவும், ஆணித்தரமானவையாகவும் இருக்க வேண்டும். அதனை அவர்கள் உலகம் முழுமைக்கும் பிரகடனப்படுத்துவதோடு மனிதகுலம் முழுமையின் அங்கீகாரத்தையும் பெறவேண்டும். மிக உயரிய, உன்னதமான பணியாகிய இதுவே உண்மையில் உலகினுடைய அமைதிக்கும், உலக மக்களுடைய சுகவாழ்வுக்கும் மூலகாரணமாக விளங்க வல்லது. ஆதலால், இவ்வுலகில் வாழும் யாவராலும் புனிதமான ஒன்றாக அது கருதப்படவேண்டும். மனிதகுலத்தின் எல்லா சக்திகளும், இந்த மாபெரும் ஒப்பந்தத்தினுடைய நிலைத்தன்மைக்காகவும், ஸ்திரத்தன்மைக்காகவும் ஒன்றுதிரட்டப்படவேண்டும். எல்லா கூறுகளையும் உள்ளடக்கிய இந்த ஒப்பந்தத்தினுள், ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய எல்லைகளும், வரம்புகளும் மிகத்தெளிவாக நிர்ணயிக்கப்படவேண்டும். ஓர் அரசாங்கம் இன்னுமோர் அரசாங்கத்துடன் அரசாங்கத்துடனான உறவுகளை நிர்ணயிக்கும் அடிப்படைக் கொள்கைகள் தீர்க்கமாக குறிக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும். மேலும் எல்லாவிதமான அனைத்தலக உடன்படிக்கைகளும், கடமைகளும் இதில் நிச்சயிக்கப்படவேண்டும். இது போன்றே ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் தன் கையிருப்பில் வைத்துக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படும் போர்க்கருவிகளின் அளவானது கட்டுப்படுத்தப்படவேண்டும். ஏனெனில், எந்தவொரு நாடாவது போருக்காக வேண்டிய தனது ஆயுதங்களையும், படைபலத்தையும் அதிகரித்துக்கொள்ளுமாறு அனுமதிக்கப்பட்டால் அது மற்ற நாடுகளின் சந்தேகத்தைக் கிளரும். இந்த பெருமிதமிக்க ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படைக் கொள்கை எம்மாதிரியாக நிர்ணயிக்கப்படவேண்டும்மென்றால், அதற்குப் பின்னர் எந்த ஒரு நாடாகிலும் அதனுள் காணப்படும் எந்த ஒரு நிபந்தனையையாவது மீறிச் சென்றால், உலகின் மற்ற நாடுகள் யாவும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த நாட்டினை பணிந்துபோகுமாறு செய்யவேண்டும். இன்னும் சொல்லப்போனால், மனிதகுலமே ஒட்டுமொத்தமாக திரண்டெழுந்து அதன் கைவசமுள்ள எல்லா சக்திகளையும் பயன்படுத்தி, அந்த அரசாங்கத்தினை நிர்மூலமாக்கிவிடவேண்டும். எல்லாப் பரிகாரங்களிலும் மிகச் சிறந்த பரிகாரமான இதனை பிணிகொண்ட இவ்வுலகின் சரீரத்தின்மீது பயன்படுத்தினால், சந்தேகமே இன்றி அது தன்னுடைய நோய்களிலிருந்து நிவாரணமடைந்து என்றும் நலமுடனும், பாதுகாப்புடனும் இருந்துவரும்.

உலக அமைதிக்கு அத்தியாவசிய அஸ்திவாரமாக தேசங்களின் ஒற்றுமை இருபாதாம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்படும் என வாய்மூலமாகவும் எழுத்துபூர்வமாகவும் அப்துல் பஹா வழங்கிய வாக்குறுதி இந்தக் கருப்பொருளிலிருந்து குறிப்புடன் வேறுபட்டிருந்தாலும், அஃது அதனோடு அனுக்கமான தொடர்புடையதாகும்.

அவர்தம் பேருறை ஒன்றில் அவர் சொன்னார்:

இந்த நூற்றாண்டில் இந்த உயரிய எண்ணங்கள் மனித நலனுக்கு ஏதுவாக இருக்கவேண்டும் என நான் மிகவும் எதிர்பார்க்கின்றேன். இந்த நூற்றாண்டு கடந்த காலத்து நூற்றாண்டுகளின் சூரியனாக இருக்கட்டுமாக, அவற்றின் பிரகாசங்கள் என்றென்றும் நீடிக்கும். அதனால், இனி வரவுள்ள காலங்களில் அவர்கள், இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு என்பது ஒளிகளின் நூற்றாண்டாக இருந்தது, இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு உயிரின் நூற்றாண்டாக இருந்தது, இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு அனைத்துலக அமைதிக்கான நூற்றாண்டாக இருந்தது என இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டை மகிமைப்படுத்தட்டும்…

மொண்ட்ரியல் டேய்லி ஸ்டார் எனப்படும் நாளிதழில் பின்வருமாறு அறிவிக்கப்பட்டது:

“உலகின் நிரந்தரமான அமைதி ஒரு நியாயமான காலகட்டம் போன்ற ஒன்றில் நிறுவப்படும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் ஏதாகிலும் உண்டா”? என அப்துல் பஹா கேட்கப்பட்டார். அஃது இந்த நூற்றாண்டில் நிறுவப்படும் அஃது இருபதாம் நூற்றாண்டில் உலக ரீதியாகும். அணைத்து தேசங்களும் அதற்குள் வலிய தள்ளப்படும்” என அவர் பதிலுரைத்தார்.

இந்த தலைப்பைத்தொட்டு மாஸ்டர் அவர்கள் ஆற்றிய மற்ற பிரகடணங்களைப் பற்றி கருத்துரைக்கையில், தம் சார்பாக வரையப்பட்ட ஜூலை 29 1974 என தேதியிடப்பட்ட மடலில் உலக நீதி மன்றம் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டது:

அப்துல் பஹா அவர்கள் தேசங்களின் ஒருமைப்பாட்டை நிறுவுதலை இருபதாம் நூற்றாண்டோடு தொடர்புபடுத்தி வாக்குமூலங்களை வெளியிட்டது உண்மைதான். உதாரணமாக, “ஐந்தாவது மெழுகுவர்த்தி என்பது தேசங்களின் ஒற்றுமை – இந்த ஒற்றுமையானது இந்த நூற்றாண்டில் பாதுகாப்புடன் நிறுவப்பட்டு, உலகின் எல்லா மக்களும் தங்களை ஒரே பொதுவான தந்தைநிலத்தின் பிரஜைகள் எனக் கருதுமாறு செய்யும்.” மற்றும், சில பதிலளிக்கப்பட்ட கேள்விகள் எனும் நூலில் உள்ள இதே போன்ற ஒரு வாக்குமூலத்தை மேற்கோள் காட்டி ஷோகி எபெஃண்டி அவர்கள் வாக்களிக்கப்பட்ட நாள் வந்துவிட்டது எனும் நூலில் இந்த கருத்தை உரைக்கின்றார்: “இந்தக் கட்டத்தைத்தான் இந்த உலகம் இப்பொழுது அணுகுகிறது, அதுதான் உலக ஒற்றுமை எனும் கட்டமாகும். அஃது இந்த நூற்றாண்டில் பாதுகாப்புடன் நிறுவப்படும் என அப்துல் பஹா நமக்கு உறுதியளிக்கின்றார்.”

எனினும் தேசங்களின் ஒற்றுமையை எய்துவது என்பது சிற்றமைதியை எய்துவதற்குச் சமம் எனக் கருதப்படக்கூடாது. சிற்றமைதி ஏற்படும் காலம் பற்றிய கேள்விக்கு பதில் தருகையில், 1946ல் தம் சார்பான மடலில் ஷோகி எபெஃண்டி அவர்கள் குறிப்பிட்டதாவது: “நமக்குத் தெரிந்ததெல்லாம் சிற்றமைதியும், அதிபெரிய அமைதியும் கட்டாயம் வரும் என்பதாகும் – அவற்றின் திட்டவட்டமான தேதிகள் நமக்குத் தெரியாது.”

இருந்தபோதிலும், சிற்றமைதியை நிறுவுகின்ற நீண்ட வளர்செயல்பாட்டில் தேசங்களின் ஒற்றுமை என்பது சற்று முறையான ஒரு கட்டம் எனவும் – அதிலும் அஃது உண்மையில் ஒரு மிக முக்கியமான படி எனவும் கருதப்படலாம். ஒரு தனிப்பட்டவரிடம் இருந்து வந்த கேள்விக்கு பதிலுரைக்கையில் தன் சார்பாக வரையப்பட்ட 31 ஜனவரி 1985 என திகதியிடப்பட்ட மடலில் உலக நீதி மன்றம் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளது:

மனித வரலாற்றின் இக்காலத்தில் தோன்றுவதன் பஹாவுல்லாவின் தலையாய தூதுப் பணி என்பது மனுக்குலத்தின் ஒருமைப்பாட்டை நனவாக்குவதும் தேசங்களின் மத்தியில் அமைதியை நிறுவுவதுமாகும்; ஆகையினால், இந்த இலக்குகளை எய்துவதற்காக கவனம் காட்டப்படுகின்ற எல்லா ஆற்றல்களும் அவர்தம் திருவெளிப்பாட்டினால் தாக்கமாகியுள்ளன. எனினும் அமைதி என்பது கட்டம் கட்டமாக வரும் என நமக்குத் தெரியும். முதலில், தேசங்களின் ஒற்றுமை எய்தப்பட்டதும் சிற்றமைதி ஏற்படும், பிறகு பஹாய் திருவெளிப்பாட்டின் அதி புனித நூலின் சட்டங்களுக்கும் விதிகளுக்கும் கண்டிப்பான முறைக்கு ஏற்ப இயங்குகின்ற பஹாய் உலகப் பொது நல அரசு பஹாய்களின் முயற்சிகளின் வாயிலாக நிறுவப்பட்டதும். படிப்படியாக மனுக்குலத்தின் ஆன்மீக மற்றும் சமூக மற்றும் அரசியல் ஒற்றுமையாகிய அதிபெரிய அமைதி ஏற்படும்.

சிற்றமைதியைப் பொறுத்த வரைக்கும், பல்வேறு தேசங்களின் அரசாங்கங்களின் முடிவின் வழியாக அது தொடக்கத்தில் ஓர் அரசியல் ஒற்றுமையாக அமையலாம் என ஷோகி எபெஃண்டி விளக்குகின்றார்; அது பஹாய் சமூகத்தின் நேரடியான செயற்பாட்டினால் நிறுவப்படாது…

சிற்றமைதியும் கூட பல கட்டங்களைத் தாண்டிச் செல்லும்; தொடக்க கட்டத்தில் சமயத்தின் விழிப்பான ஈடுபாடு இன்றி அரசாங்கங்கள் முற்றிலும் தாங்களாகவே செயல்படும்; பிற்காலத்தில், கடவுளின் நற்காலத்தில், ஷோகி எஃபெண்டி தம்முடைய “ஒரு புதிய உலக அமைப்புமுறையின் குறிக்கோள்” எனும் நூலில் குறிப்பிட்டதுபோல், சமயம் அதன் மீது நேரடியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

உருபெரும் காலகட்டத்தைப் பற்றி கிழக்கில் உள்ள நண்பர்களுக்காக பாதுகாவலர் வரைந்த பஹாய் ஆண்டு 105க்கான ரித்வான் மடலில், சிற்றமைதியின் படிப்படியான மேம்பாடு பற்றியும் அதன் வலுபெறுதல் பற்றியும் தெளிவாக்கப்பட்டுள்ளது:

“அதன் காலகட்டம் அறியப்படாமலும் கடவுளின் அறிவு எனும் பொக்கிஷத்துக்குள்ளே அது மறைக்கப்பட்டும் கிடக்கிறது. அதன் முடிவு என்பது இந்தப் பரிபூரண, இந்தப் பலம்பொருந்திய அமைப்புமுறை கிழக்கு மற்றும் மேற்கு முழுவதும் நிறுவப்படும் காலத்தோடு, மனித சமுதாயத்தின் உதிரிப்பாகங்களின் மத்தியில் உயிர்ப்பொருளியல்பான ஒற்றுமையின் பிரகாசமான உதயகாலத்தோடு மற்றும் உலகின் அரசுகள் மற்றும் தேசங்களின் மத்தியில் சிற்றமைதிக்கான அஸ்திவாரங்களின் வலுபெறும் காலத்தோடு நேரிடும்.

1996ம் ஆண்டுக்கான ரித்வான் செய்திக்கு தெளிவு தருமாறு ஒரு தனிப்பட்ட நம்பிக்கையாளரினால் கேட்டுக்கொள்ளபட்டபோது உலக நீதி மன்றத்தினால் மேலும் விளக்கம் தரப்பட்டது:

“அமைதிக்கான பாதை எவ்வளவு குறுதியதாக இருந்தாலும், அது கொடுமையானதாக இருக்கும்; தன் பாதையை அமைக்கவுள்ள அந்த எதிர்பார்க்கப்பட்ட சம்பவம் எவ்வளவுதான் நம்பிக்கைத் தருவதாக இருந்தபோதிலும், கடவுளின் சமயத்தின் நேரடித் தாக்கங்களின் கீழ் அதி பெரிய அமைதியென அஃது வெளிப்படக்கூடிய அந்த தருணத்தை நோக்கி அது தொடர்ந்து முன்னேறும். சோதனைகள், பின்னடைவுகள் மற்றும் சச்சரவுகளுடன் ஒரு நீண்ட கால பரிணாமத்தின வாயிலாக அது கண்டிப்பாக முதிர்ச்சியடையவேண்டும்.

அதன் சார்பாக அந்த தனிநபருக்கு பதிலாக அனுப்பப்பட்ட 29 ஜூலை 1996 என திகதியிடப்பட்ட அந்த மடலில் உலக நீதி மன்றம் இப்படி எழுதியது:

தெளிவாகவே, சிற்றமைதியின் உதயம் ஒரு படிப்படியான வளர்செயல்பாடாகும் மற்றும் அதன் பல்வேறு கட்டங்கள் சந்தேகமின்றி சோதனைகளையும் பின்னடைவுகளையும், இன்னும் மாபெரும் முன்னேற்றங்களையும் கண்ணுறும். எனினும் அது நிச்சயமாக ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவத்துவமுடைய மேம்பாட்டையும் உள்ளடக்கியிருக்கும்; அஃது உலகின் தேச அரசுகளில் பெரும்பாலானவை தங்களை அதிகாரபூர்வமாக ஸ்தாபனங்களையும் கட்டங்களையும் உள்ளடக்கிய உலக அமைப்பு முறைக்கு ஒப்புவித்தும், கூட்டு முடிவுகள் அமுலாக்கப்பட முடிகின்ற வழிமுறைகளை எந்தியும் இருக்கும் அந்தக் காலமாகும். இந்த மேம்பாடு எடுக்கவுள்ள திட்டவட்டமான வடிவத்தை நாம் தற்போது முன்னறியமுடியாத போதிலும், அது சிற்றமைதியின் செயல்பாட்டின் ஓர் அம்சம் என நாம் அங்கீகரிக்கின்றோம்.

கார்மல் மலையின் சரிவுகளில் நிர்வாக அமைப்புமுறையின் மாளிகைகளைக் கட்டுகின்ற தற்கால கட்டத்தின் நிறைவேற்றத்திற்கு அண்மைய ஆண்டுகளில் தரப்படுகின்ற முக்கியத்துவத்தினால், இந்தக் கட்டுமானத் திட்டத்தின் நிறைவேற்றத்திற்கும் சிற்றமைதியின் நிறுவதலுக்கும் இடையில் விளைவுண்டாக்கும் உறவு இருக்கிறதா என சில நம்பிக்கையாளர்கள் வினவியுள்ளனர். 14 டிசம்பர் 1987 என திகிதியிடப்பட்ட மடலில் உலக நீதி மன்றத்தின் செயலகம் இத்தகையதொரு கேள்விக்குப் பின்வருமாறு பதில் தந்துள்ளது:

சிற்றமைதி நிறுவப்படுதல் கார்மல் மலை மீது அறைவட்டத்தின் நிறைவேற்றத்தைப் பொறுத்துள்ளது என சமயத்தின் எழுத்துக்களில் எதுவும் இருப்பதாகத் தனக்கொன்றும் தெரியாது எனக் கூறும்படி உலக நீதி மன்றம் எங்களைப் பணித்துள்ளது.

ஒரு வேளை இந்தக் கருத்து எழும்படி செய்துள்ள அந்தப் பகுதி “பஹாய் உலகத்திற்கான செய்திகள்” எனும் நூலின் பக்கங்கள் 74-75 ஆகியவற்றில் பிரசுரிக்கப்பட்ட அன்புக்குரிய பாதுகாவலரின் வாக்குமூலமாக இருக்கக்கூடும்… ஒரே நேரத்தில் இணையப்போகும் மூன்று விஷயங்களை பாதுகாவலர் இந்தப் பகுதியில் வருனிப்பதை நீங்கள் கவனிக்கலாம். அவர் சம்பவங்கள் அல்லாமல் வளர்செயல்பாடுகள் அல்லது மேம்பாடுகளை வருணிக்கிறார் என்பதை கவனிப்பது முக்கியமாகும், மற்றும் அவை சம நேரத்தில் ஒன்றுசேர்ந்து இயக்கம் காணும் என அவர் சொன்னாலும் கூட – இந்த வாக்குமூலம் தானே சமயத்தின் ஸ்தாபனங்களுக்கு முக்கியமான வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது – அவை ஒன்றை அடுத்ததை நம்பியுள்ளது என அவர் குறிப்பிடவில்லை.

இருபதாம் நூற்றண்டின் நிகழ்வுகள்

தேசங்களின் ஒற்றுமை மற்றும் சிற்றமைதியை நோக்கி மனிதகுலம் அடையும் முன்னேற்ற கட்டங்களைப் பிரதிபலிக்கின்ற இருபதாம் நூற்றாண்டின் சம்பவங்களைப் பற்றி பஹாய் எழுத்துக்களில் தோன்றும் சில வாக்குமூலங்களை மறு ஆய்வு செய்வது பலனுள்ளதாக இருக்கும். 1931ல் உலகலாவிய சிந்தனைகளின் உதயத்தைப் பற்றி ஷோகி எபெஃண்டி அவர்கள் பின்வரும் வார்த்தைகளில் விளக்குகின்றார்:

“சுயேச்சையாக இயங்குவதற்கான தங்களின் உரிமைகளை மீட்பதற்கோ, தங்களின் தேசிய ஐக்கியத்தை எய்துவதற்கோ தங்களை முன் ஈடுபடுத்திக் கொண்ட மாபெரும் நெப்போலிய கிளர்ச்சியின் குழப்பத்தில் இருந்து தற்பொழுதுதான் வெளிப்படுகின்ற மாநிலங்களுக்கும், சிறுநாடுகளுக்கும் உலக கூட்டொருமைப்பாடு என்ற கருத்து எட்டாத ஒன்றாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் சிந்தித்துப்பார்க்க முடியாத ஒன்றாகவும் உள்ளது. தங்களுடைய சக்தியின் எழுச்சியை தடைசெய்ய முயற்சித்த புனித கூட்டணியின் அஸ்திவாரங்களைக் கவிழ்ப்பதில் வெற்றிக்கண்ட தேச உணர்வின் ஆற்றல்கள் வெற்றி பெறும் காலம் வரைக்கும் இந்த தேசங்கள் ஸ்தாபித்துள்ள அரசியல் ஸ்தாபனங்களின் வரையறைக்கு அப்பாற்பட்ட உலக அமைப்பு முறையின் சாத்தியம் கடுமையாக கருத்தில்கொள்ளப்படலானது. இரண்டாவது உலகப் போருக்குப் பிறகே இந்த இறுமாப்பு மிக்க தேச உணர்வின் பிரதிநிதிகள் இத்தகைய அமைப்பு முறை தங்களுடைய தொடர்ச்சியான தேசிய வாழ்வை நம்பியுள்ள அத்தியாவசிய விசுவாசத்தை உறிஞ்சிடவல்லதொரு நாசகரமான சித்தாந்தத்தின் குறிக்கோள் என கருத ஆரம்பித்தனர்.

இந்தச் செயல்பாட்டில் ஒரு மிகவும் முக்கியமான சம்பவம் முதலாவது உலகப் போருக்குப் பிறகு நாடுகளின் கூட்டணியினை அமைத்ததாகும். பின்வரும் எச்சரிக்கையை அவர் வழங்கியபோதிலும், இந்த சம்பவம் அப்துல் பஹாவால் போற்றப்பட்டது:

…நாடுகளின் கூட்டணி தோற்றுவிக்கப்பட்டாலும்கூட அஃது உலக அமைதியைக் கொண்டுவரும் திறனைப் பெற்றிருக்கவில்லை.

இரண்டாவது உலகப் போர் மூள்வதற்கு முன்வந்த ஆண்டுகளில், ஷோகி எஃபெண்டி அவர்கள் பின்வரும் உறுதிமொழியை வழங்கினார்.

போருக்குப் பிந்திய தேச உணர்வினால் எழுப்பப்பட்ட மாபெரும் கூக்குரல் ஒவ்வொரு நாளும் மேலும் அதிகமாக வளர்ந்து அதன் வற்புறுத்துதல் மேலும் அதிகரித்தாலும்கூட, நாடுகளின் கூட்டணி இன்னும் முதிராநிலையில் இருந்தாலுங்கூட, கூடுகின்ற புயல் மேகங்கள் சில காலத்திற்கு அதன் ஆற்றல்களை முழுமையாக மறைத்து அதன் இயங்குமுறையை அழித்துவிட்டாலும்கூட, அந்த ஸ்தாபனத்தின் இயக்கம் செல்லும் திசை மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அது தோன்றியது முதல் எழுப்பப்பட்ட கூக்குரல்கள், எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள், சாதிக்கப்பட்டுவிட்ட பணி ஆகியவை தற்போது தோற்றுவிக்கப்பட்ட இந்த ஸ்தாபனம், அல்லது அதையும் விஞ்சக்கூடிய வேறெந்த அமைப்போ சாதிக்கும் விதியைக்கொண்டிருக்கும் வெற்றிகளை முன்னறிவிக்கிறது.

அவர் அதன் பல்நிலை வரலாற்றில் மிகவும் முக்கியமான சம்பவங்களின்மீது கவனத்தை ஈர்த்தார், அவற்றுள் பிரதானமாக நிற்பது, ஆக்கிரமிப்பு செயலைப் புரிந்துவிட்டதாக கூட்டணி கருதுகின்ற ஓர் அங்கத்துவ நாட்டின் மீது கூட்டுத் தடைகளை சுமத்துகின்ற அதன் முடிவாகும். ஷோகி எஃபெண்டி குறிப்பிட்டதாவது:

மனிதகுல வரலாற்றில் பஹாவுல்லாவினால் முன்னறிவிக்கப்பட்டதும், அப்துல் பஹாவினால் விளக்கப்பட்டதுமான கூட்டுப்பாதுகாப்பு எனும் முறை முதன் முறையாக முக்கியமாக மனக்கண்ணால் காணப்பட்டு, கலந்து பேசப்பட்டு சோதிக்ப்பட்டது. வரலாற்றில் முதன் முறையாக அஃது அதிகாரபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு இந்த கூட்டுப்பாதுகாப்பு என்ற முறை ஆக்ககரமாக நிறுவப்படுவதற்கு பலமும் வளைந்துகொடுக்கும் தன்மையும் தேவை என வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்டது. அந்தப் பலம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அந்த முறையின் பயனை உறுதி செய்வதற்கு பொருத்தமான ஆற்றலைப் பயன்படுத்தவதை ஈடுபடுத்துகின்ற பலாமாகும், அந்த வளைந்துதரும் தன்மை என்பது அதன் பாதிக்கப்பட்ட ஆதரவாளர்களின் சட்டபூர்வமான தேவைகளையும் இலட்சியங்களையும் பூர்த்தி செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட செயல்முறைக்கு உதவுவதாகும். மனித வரலாற்றில் முதன் முறையாக கூட்டுப்பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும், கூட்டு நடவடிக்கைகளுக்காக தங்கள் வார்த்தைகளான வாக்குறுதிகளை உண்மையாகவே தயாராவதன் வழி வலுப்படுத்துதற்கும் தேசங்களினால் தற்காலிக முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. மீண்டும், வரலாற்றில் முதன் முறையாக தேசங்களின் தலைவர்களும், பிரதிநிதிகளும் பிரகடனம் செய்த தீர்ப்பினை ஆதிரப்பதற்காகவும், இத்தகைய முடிவினை மேற்கொள்வதில் கூட்டு நடவடிக்கைகளை உறுதிச் செய்வதற்காகவும் பொதுக்கருத்தின் இயக்கம் ஒன்று தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டுள்ளது.

இந்தச் செயலின் முக்கியத்துவம் பற்றிய அவர்தம் தொலைநோக்கு தங்கள் குறிப்பிட்ட இலக்குகளை எய்துவதற்கான கூட்டுத் தடைகளின் தெளிவான தோல்வியினால் மங்கச்செய்யப்படவில்லை

தேசங்களின் கூட்டமைப்பு ஸ்தாபிக்கப்பட்டதன் செயல்பாட்டின் குறிக்கோள் என்பது “…தேசங்களின் முழு அமைப்பின் ஐக்கியமே அனைத்துலக வாழ்வின் அதிகாரம் செலுத்தும் கோட்பாடாக்கப்படுகின்ற கட்டத்தை எய்துவதாகும்” என ஷோகி எபெஃண்டி உறுதிகூறுகிறார்.

இரண்டு பத்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு 1947ல் ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனம் தேசங்களின் கூட்டமைப்பின் இடத்தில் தான் அமர்ந்து கொண்டு தன் சக்திகளையும், கடமைகளையும் மேம்படுத்துகின்ற பாதையில் தானே தொடர்கையில், ஷோகி எபெஃண்டி அவர்கள் இந்த செயல்பாட்டின் விவரங்களைப் பற்றி பின்வருமாறு விவரித்தார்;

இந்த செயல்பாடு “…வழி எவ்வளவு நீண்டதாகவும் கொடுமையுடையதாக இருந்திட்டாலும் கூட, அது பல வெற்றிகள் மற்றும் பின்னடைவுகளின் தொடரினால் கிழக்கத்திய மற்றும் மேற்கத்திய அரைக் கோளங்களின் அரசியல் ஒற்றுமைக்கும், பஹாவுல்லாவினால் முன்கூறப்பட்டு, இறைத்தூதர் ஐசையா அவர்களினால் முன்னறிவிக்கப்பட்ட ஓர் உலக அரசாங்கத்தின் உதயத்திற்கும், சிற்றமைதியின் நிறுவதலுக்கும் இட்டுச் சென்றாக வேண்டும்.

இந்த ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மேம்பாட்டின் செயல்பாட்டோடு வேறுபட்டிருந்தும், அதே வேளையில் அணுக்கமாக தொடர்பும் உடையதாக ஓர் உலகமய விழிப்புணர்வின் உதயம் உள்ளது. 1931ம் ஆண்டு காலத்திலேயே பாதுகாவலர் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்:

…ஓர் ஒழுங்குமுறையற்ற சமுதாயத்தின் குழப்பத்தில் இருந்து தன்னியல்பாக எழுகின்ற உலக கூட்டொருமைப்பாட்டு உணர்வின் படிப்படியான பரவுதல்.

பத்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் இவ்வாறு கருத்துரைத்தார்:

“இந்த உலகம் உண்மையாகவே அதன் விதியை நோக்கி நகர்கின்றது. உலகப் பிரிவினைச் சக்திகளின் தலைவர்கள் எதனைக் கூறினாலும் அல்லது செய்திட்டாலும்கூட, உலகமக்களின் ஒருவரையொருவர் நம்பியிருக்கும் தன்மை என்பது சாதிக்கப்பட்டுள்ள உண்மையாகும். பொருளாதாரத் துறையில் அதன் ஒற்றுமை இப்பொழுது புரிந்துகொள்ளப்பட்டும், அங்கீகரிக்கவும் பட்டுள்ளது.

“பஹாவுல்லாவின் தீர்க்கதரிசன எழுத்தானியினால் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முன்னறிவிக்கப்பட்ட பிரமாண்டமான வெடித்துக்கிளம்பல்” எனவும் “நீண்ட காலமாக முன்கூறப்பட்ட உலகைச்சூழக்கூடிய கலகம்” எனவும் ஷோகி எபெஃண்டி அவர்களினால் வருணிக்கப்பட்ட உலக யுத்தத்தில் மனிதகுலம் மூழ்கடிக்கப்பட்ட போது, இந்த மாபெரும் சண்டை என்பது “உலக ஒற்றுமைக்கான அத்தியாவசிய முன்தேவை” என அவர் பஹாய்களுக்கு சுட்டிக்காட்டினார்.

அண்மைய மேம்பாடுகள்

அண்மைய ஆண்டுகளில், மனுக்குலம் தேசங்களின் மற்றும் பூமியின் மக்களின் ஒருமைப்பாட்டுக்காக வளர்ந்துவரும் வழிப்புணர்வை புலப்படுத்துகையில் பரந்த சமுதாயத்தில் ஏற்பட்டுவருகின்ற சம்பவங்களின் ஆழ்ந்த முக்கியத்துவத்தின்பால் உலகலாவிய பஹாய் சமூகத்தின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக உலக நீதி மன்றம் தன் ரித்வான் செய்திகள் வழங்கும் வாய்ப்பைப் பயன்படுத்துகின்றது.

குறிப்பாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை, உலக மக்களுக்காக 1985ம் ஆண்டு ஆக்டோபர் மாதம் வழங்கப்பட்ட “உலக அமைதிக்கான வாக்குறுதி” எனும் வாக்குமூலத்தின் பின்வரும் பகுதிகளாகும்:

சாதகமான அறிகுறிகளில் சில யாதெனில், இந்நூற்றான்டின் ஆரம்பத்தில் உலக அமைப்பு முறையை நோக்கி முதலில் சர்வதேச ஐக்கிய ஸ்தாபனத்தை உருவாக்குவதில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட வலுவான முயற்சிகளும், அதைத் தொடர்ந்து மேலும் பரந்ததோர் அடிப்படையினைக் கொண்ட ஐக்கிய நாட்டுச் சபையாக அது தோற்றம் பெற்றதுமாகும். இரண்டாவது உலக யுத்தத்திற்குப் பிறகு பெரும்பாலான தேசங்கள் தங்களுடைய தேச நிர்மாணிப்புப் பணியினை நிறைவு செய்துவிட்டதன் அடையாளமாக சுதந்திரத்தினைப் பெற்றது; வளர்ச்சியடையத் தொடங்கியிருக்கும் புதிதாகச் சுதந்திரம் பெற்ற இந்நாடுகள் வளர்ச்சிபெற்ற தேசங்களுடன் பரஸ்பர பொது விஷயங்களில் பங்கெடுத்தல்; அதன் பலனாக இதுகாறும் தனித்தும், எதிரும் புதிருமாக இருந்தும் வந்துள்ள மக்களும், இனங்களும் அனைத்துலக ரீதியில் விஞ்ஞானம், கல்வி, சட்டம், பொருளாதாரம் மற்றும் கலாச்சாரம் போன்ற துறைகளில் மேற்கொண்ட ஒத்துழைப்பில் மாபெரும் அதிகரிப்பு; கடந்த சில பத்தாண்டுகளில் இதுகாறும் இல்லாத அளவில் ஏற்பட்டுள்ள அனைத்துலக மனிதாபிமான அமைப்புக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு; யுத்தத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டி அறைகூவல் விடுத்திடும் மகளிர், மற்றும் இளைஞர் அமைப்புக்களின் பெருக்கம்; ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்வதன் வழி இயல்பானதும், பெருகி வருவதுமான புரிந்துணர்வை நாடும் சாதாரண மக்களுடைய அமைப்புக்கள் முதலியன இந்தச் சாதகமான அறிகுறிகளில் சிலவாகும்.

உலக அமைப்பு முறையை நோக்கி, குறிப்பாக இரண்டாவது உலகப் போருக்குப் பிறகு எடுக்கப்பட்டு வரும் தற்காலிகமான நடவடிக்கைகள் நம்பிக்கையூட்டுவனவாக உள்ளன. தங்களுக்கு நன்மையளிக்கக்கூடிய பொதுவான விஷயங்களில் கூட்டாகச் செயல்பட வேண்டி மென்மேலும் அதிகரித்து வரும் விகிதத்தில் நாடுகள் தங்களுக்கிடையே நல்லதோர் உறவினை ஏற்படுத்திக்கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளன. தீர்க்கமான ஒரு முடிவை மேற்கொள்ளும் விவகாரத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த முடக்க உணர்வை இறுதியில் எல்லா நாடுகளும் வெற்றிகொள்ளும் என்ற நம்பிக்கையினை இந்தக் கூட்டு ஒத்தழைப்பு முயற்சிகள் ஏற்படுத்துகின்றன. ஆசியான் எனப்படும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் சம்மேளனம், கெரீபியன் சமூகம், கெரீபியன் பொது வர்த்தகச் சம்மேளனம், மத்திய அமெரிக்கப் பொது வர்த்தகச் சம்மேளனம், பரஸ்பர பொருளாதார உதவித் திட்டத்திற்கான மன்றம், ஐரோப்பிய சங்கங்கள், அராபிய நாடுகளின் கூட்டணி, ஆப்பிரிக்க ஒற்றுமை நிறுவனம், அமெரிக்க நாடுகளின் சம்மேளனம், தென் பசிபிக் மன்றம் ஆகியவை போன்ற நிறுவனங்களின் கூட்டு முயற்சிகள் ஓர் உலக அமைப்பிற்கான வழிமுறையை ஏற்படுத்துகின்றன.

ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனத்தின் பலதரப்பட்ட நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகின்ற பூமியின் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு கலாச்சாரம், இனம் மற்றும் தேசத்தை உள்ளடக்கிய ஆண்களையும் பெண்களையும் கொண்ட படை ஒரு கிரக ஆளவிலான ‘பொதுச் சேவை’யை பிரதிநிதிக்கின்றது. அதன் கவர்கின்ற சாதனைகள் ஊக்கமளிக்காத சூழ்நிலைகளிலும்கூட எய்தவல்ல ஒத்துழைப்பின் அளவுக்கு அறிகுறியாக அமைகின்றன. ஆன்மீக வசந்தகாலத்தைப்போல ஒற்றுமையை நோக்கிய உந்துதல், பரந்த தலைப்புக்களைக் கொண்ட பிரிவுகளில் உள்ள மக்களை ஒன்றாகக் காட்டும் எண்ணற்ற அனைத்துலக மாநாடுகளின் வாயிலாக தன்னை மேம்பாடு காண செய்வதற்குப் போராடுகிறது. குழந்தைகளையும் இளைஞரையும் ஈடுபடுத்துகின்ற அணைத்துலகத் திட்டங்களுக்கான வேண்டுகோள்களை அஃது உந்துவிக்கின்றது. உண்மையில், வரலாற்றுபூர்வமாக பகைமைக்கொண்ட சமயங்கள் மற்றும் பிரிவுகளின் அங்கத்தினர்கள் எதன் வாயிலாக தடுக்கமுடியா வண்ணம் ஒருவரோடு ஒருவர் ஈர்க்கப்படுகின்றனரோ அந்த சமய ஐக்கியத்தினை நோக்கிய குறிப்பிடத்தக்க இயக்கத்தின் உண்மையான பிறப்பிடம் அதுவாகும். விடாமுயற்சியோடு தான் போராடுகின்ற, போர்முறை மற்றும் சுயவிருத்தி ஆகியவற்றை எதிர்க்கும் தன்மையோடு சேர்ந்து, உலக ஒற்றுமையை நோக்கிய இயக்கம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முடிவுறும் ஆண்டுகளில் இந்த உலக வாழ்வின் பிரதானமான, வியாபிக்கும் அம்சமாக அமைகிறது.

இருபதாம் நூற்றாண்டு தன் நிறைவை அணுகும்போது மாற்றத்தின் வேகம் துரிதமாகியது. 1996ம் ஆண்டில் உலக நீதி மன்றம் இவ்வாறு எழுதியது:

…ஒரு பஹாய் பார்வையாளருக்கு, உலகத் தலைவர்கள் அடிக்கடி எடுத்துவருகின்ற நடவடிக்கைகள், உலகப் பிரச்னைகளைத் தீர்ப்பதில் தேசங்கள் மேற்கொள்கின்ற பொது அணுகுமுறையின் சாயலைச் சித்தரிக்கின்றன. உதாரணத்திற்கு, நானகாண்டுகளுக்கு முன் வந்த புனித ஆண்டின் அனுசரனைக்குப் பிறகு அசாதாரன எண்ணிக்கையில் இத் தலைவர்கள் ஒன்றதிரண்டதைக் கூறலாம். ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனத்தின் ஐம்பதாவது ஆண்டு விழா அனுசரிக்கப்பட்டதை இதற்கு உதாரணமாக கூறலாம். அவ்வேளை, பங்குபெற்ற தேசத் தலைவர்களும், அரசாங்கத் தலைவர்களும் உலக அமைதிக்காகத் தங்களை அர்ப்பணித்துக்கொண்டனர். உலகின் வெவ்வேறு பாகங்களில் நடைபெறுகின்ற பலதரப்பட்ட நெருக்கடிகளுக்கு பதில் நடவடிக்கை எடுப்பதில் இந்த அரசாங்கத் தலைவர்கள் எவ்வளவு விரைவாகவும் இயற்கைாயாகவும் கூட்டாகச் செயல்படுகின்றனர் என்பதுவும் குறிப்பிடத்தக்கதாக உள்ளது. இத்தகைய போக்குகள் ஏதாவது ஒரு வகையில் உலகமய ஆளுமையை சாதிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளின்பால் கவனம் காட்டப்படவேண்டும் என தெளிவுபெற்ற வட்டங்களில் இருந்து வரும் அதிகரிக்கன்ற கூக்குரல்களோடு இணைகின்றன. இந்தத் துரிதமாக வளர்ந்துவருகின்ற சம்பவங்களில் நாம் திருவருளின் திருக்கரத்தின் செயல்களை அல்லது உண்மையில் நமது எழுத்துக்களின் முன்கூறப்பட்ட வரலாற்றுச் சம்பவத்தின் முன்னறிவிப்பைக் காணக்கூடாதா?

அதே வேளையில் 1998ல் அஃது இவ்வாறு கருத்துரைத்தது:

…குழப்பத்தில் உள்ள சமுதாயத்தின் கூச்சலின் மத்தியில் சிற்றமைதியை நோக்கிய தெளிவான போக்கைப் பிரித்துணரலாம். சிந்தனையைத் தூண்டும் ஓர் அறிகுறியை, நீண்ட காலமாக இருந்துவந்துள்ள மற்றும் அவசரமான உலகப்பிரச்னைகளை கவனிப்பதில் ஆற்றல்மிக்க அரசாங்கங்களின் ஆதரவோடு கூடிய ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனத்தின் மேலும் அதிகப்படியான ஈடுபாடு வழங்குகின்றது; இன்னொன்று அன்மைய மாதங்களில் வர்த்தகம் மற்றும் நிதித்துறையில் தேசங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்துள்ளமையை உலகத் தலைவர்கள் தெளிவாக அங்கீகரித்துள்ளதில் இருந்து பெறப்படுகிறது – ஓர் உயிர்ப்பொருளியலான ஒன்றுபட்ட உலகின் ஓர் அத்தியாவசியமான அம்சம் என ஷோகி எபெஃண்டி அவர்களால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையாகும் இது.

கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக உலகில் நடந்தேறிய முக்கியமான சம்பவங்களை மறு ஆய்வு செய்ைைகயில், தன்னுடைய ரித்வான் 2000 செய்தியில் உலக நீதி மன்றம் “ஓர் உலக அரசியல் அமைதியின் வடிவங்களை உருவாக்குவதை நோக்கி உலகத் தலைவர்கள் துணிவான படிகளை மேற்கொண்டனர்” எனவும், பின்வருமாறும் குறிப்பிட்டது:

…கூட்டுப் பாதுகாப்பின் வழிமுறைகளை அமுலாக்கம் செய்வதிலும் விரிவுபடுத்துவதிலும் முயற்சிகள் ஊக்கமாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. அஃது அமைதியைப் பேணுவதற்கான பஹாவுல்லாவின் மாமருந்துகளில் ஒன்றை நினைவுக்குக் கொண்டுவந்தது; ஓர் அனைத்துலக குற்றவியல் நீதி மன்றம் நிறுவப்படுவதற்கான அறைகூவல் விடுக்கப்பட்டது, இது பஹாய் எதிர்பார்ப்புகளுடன் இசைகின்ற இன்னொரு செயலாகும்; உலக விவகாரங்களை கையாள்வதற்கு ஒரு பொருத்தமான முறையின் அவசியத் தேவைமீது கவனத்தை செலுத்துவதற்கு உலகத் தலைவர்கள் ஓர் ஆயிரத்தாவது ஆண்டு உச்சநிலை மாநாட்டில் சந்திப்பதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது; அனைவரும் இந்தப் பூமியில் எவருடனும் தொடர்புகொள்வதற்கான புதிய தொடர்புமுறைகள் வழியைத் திறந்துள்ளன.

சில மாதங்களுக்குப் பிறகு அமைதிக்கான உலகப் பிரச்னைகளைப் பற்றி பேசுவதற்காக 2000ம் ஆண்டின்போது நியூ யார்க் மாநகரில் நடத்தப்பட்ட ஆயிரத்தாவது ஆண்டு கூட்டங்களைப் பற்றி, அதாவது மே மாதம் நடைபெற்ற ஆயிரத்தாண்டு கருத்தரங்கம், ஆகஸ்டு மாதம் நடைபெற்ற சமய மன்றம், ஆன்மீகத் தலைவர்களின் ஆயிரத்தாண்டு அமைதி உச்சநிலை மாநாடு, மற்றும் செப்டம்பர் மாதம் 150க்கும் கூடுதலான தேசங்களின் தலைவர்களைக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட ஆயிரத்தாண்டு உச்சநிலை மாநாடுகளைப் பற்றி — அறிக்கை விடுக்கையில், தன்னுடைய 24 செப்டம்பர் 2000 செய்தியில் உலக நீதி மன்றம் இவ்வாறு கருத்துரைத்தது:

அமைதி மற்றும் அதன் இயற்கையான செயல்பாட்டின் பஹாய் தொலைநோக்கை மனத்தில் ஊறவைத்த எந்தவொரு பார்வையாளருக்கும், கடந்த பத்தாண்டுகளில் தேசங்களின் தலைவர்களை ஈடுபடுத்திய முந்தைய உலக மாநாடுகளுடன் சேர்ந்து இந்த அண்மைய சம்பவங்களின் சாரத்தையும் அறிகுறிகளையும் காணும்போது, அது சிந்தித்துப்பார்ப்பதற்கே திருப்திகரமாக இருக்கும். பஹாய் யுகத்தின் இவ்வளவு ஆரம்பக்கட்டத்திலேயே பஹாவுல்லாவின் எழுதுகோலினால் இவ்வளவு தெளிவாக முன்னறிவிக்கப்பட்ட அந்த உலக அமைப்புமுறையின் பாதையில் முக்கிய சம்பவங்களை அமைத்துக்கொடுத்திட்ட இந்தச் சம்பவங்களில் நம்முடைய அனைத்துலக சமூகத்தின் பிரதிநிதிகள் பங்குகொண்டதை உணரும்போது இரட்டிப்பு சிலிர்ப்பைத் தரும்.