பிச்சை…


கால்நடையா போகிறேன்

கஞ்சன் கிட்ட கேட்கிறேன்

ஒழைச்சு தி்ங்க வயசில்ல

உசிர மாய்க்க மனசில்ல

என்ன மட்டும் மறந்திட்டியே

பி்ச்சைகார கடவுளே

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: