உடல்நலம் – சர்க்கரையைத் தவிர்த்தல்


நன்றி: http://authoritynutrition.com/9-reasons-to-avoid-sugar/

உணவு மற்றும் பாணங்களில் சேர்க்கப்படும் சர்க்கரை நவீன உணவு வகைகளில் சேர்க்கப்படுகின்ற ஒரு தனி மோசமான கூட்டுப் பொருளாகும்.

சர்க்கரையைத் தவிர்ப்பதற்கான ஒன்பது தலையாய காரணங்கள்

 1. கலக்கப்படும் சர்க்கரை பெரும் அளவிலான ஃபுருக்டோஸை (fructose) வழங்குகின்றது

சர்க்கரை குலுகோஸ், ஃபுருக்டோஸ் ஆகியவற்றின் சமபங்கினால் ஆனது. குலுக்கோஸ் உடலின் எல்லா உயிரணுக்களாலும் எளிதில் ஜீரனிக்கப்பட்டுவிடும். உண்ணும் உணவில் இது கிடைக்கவில்லையெனில் நமது உடல் அதை புரதச்சத்து மற்றும் கொழுப்புச்சத்திலிருந்து உருவாக்கிக்கொள்ளும்.

ஃபுருக்டோஸ் நமது செயல்பாட்டிற்கு எவ்வைகையிலும் தேவைப்படாத ஒன்றாகும்.

ஃபுருக்டோஸை ஜீரணிக்கக்கூடிய ஒரே உருப்பு நமது ஈரல் மட்டுமே. ஈரலுக்குள் பேரளவு ஃபுருக்டோஸ் சீனி செல்லும்போது – அங்கு ஏற்கனவே கிலைக்கோஜன் நிறைந்துள்ளதால் – பெரும்பாலான ஃபுருக்டோஸ் கொழுப்புச் சத்தமாக மாற்றப்படுகிறது.

பெரும்பாலான மேற்கத்திய நோய்களுக்கு இதுவே முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றது.

ஆனால் இது பழவகைகளை உள்ளடக்கவில்லை, ஏனெனில் பழங்கள் இயற்கயான உணவு மற்றும் அவற்றுள் வைட்டமீன்கள், தாதுப்பொருட்கள், நிறைய நீர் உள்ளன. அவற்றை அளவுக்கு அதிகமாக உண்பதும் முடியாத ஒன்றாகும்.

 1. சர்க்கரையில் வைட்டமீன்களோ தாதுப்பொருட்களோ கிடையாது (வெற்றுக் கலோரிகள் மட்டுமே)

image001

பெரும்பாலான சர்க்கரை நிறைந்த உணவுகளில் ஊட்டச்சத்து மிகவும் குறைவே

 1. சர்க்கரை ஈரலில் கொழுப்புச் சத்துப் படிதலை ஏற்படுத்துகின்றது.

image002

 1. சர்க்கரை உங்கள் கொழுப்பு மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகளுக்கு தீங்குவிளைவிக்கிறது

image003
சர்க்கரை உங்கள் கொழுப்பு மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி உடலில் கொழுப்புச்சத்து சேர்வதை அதிகமாக்கி, உடல் பருமனை அதிகமாக்குகின்றது.

 1. சர்கரை இன்சுலின் எதிர்ப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

image004
அளவுக்கதிகமாக சர்க்கரையை (அதாவது ஃபுருக்டோஸ்) உண்பது உடல் பருமனையும் நீரிழிவு நோயையும் ஏற்படுத்துகின்றது. இது ஃபுருக்டோஸ் ஏற்படுத்து இன்சுலின் எதிர்ப்பினால் உண்டாகின்றது.

 1. சர்க்கரை மேற்கத்திய வியாதிகளுக்கான சூழலை அதிகரிக்கின்றது.

image005

 • உடல் பருமன்
 • நீரிழிவு நோய்
 • இருதய நோய்
 1. சர்க்கரை ஒழுங்கான தெவிட்டலை ஏற்படுத்துவதில்லை.

image006

அளவுக்கதிகமாகச் சர்க்கரையைச் சேர்த்துக்கொள்வது (அதாவது ஃபுருக்டோஸ்) மேலும் அதிகமாக உண்ணும் ஆவலையே ஏற்படுத்தும்.

 1. சர்க்கரை ஒருவகை போதைபொருளாகும்.

image007

போதை பொருள்களை உட்கொள்ளும்போது அவை உடலில் டோப்பமைன் (dopamine) எனும் ஒரு வகை இரசாயனப் பொருளை மூளையில் வெளியாக்குகின்றன. இது போதை பொருளை உட்கொள்வோரில் ஓர் இன்ப உணர்வை உருவாக்குகின்ற. சர்க்கரைக்கும் இதே இயல்பு உண்டு மற்றும் இது சர்க்கரை அடிமைத்தனத்திற்கு வழி கோலும்.

 1. சர்க்கை லெப்டின் (Leptin) எனப்படும் ஒரு வகை ஹார்மோன் (hormone) எதிர்ப்பை உண்டாக்குகின்றது.

image008

லெப்டின் ஹார்மோன் உடலிலுள்ள கொழுப்பு உயிரணுக்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. கொழுப்புச் சத்து அதிகமாகும் போது இந்த ஹார்மோனை கொழுப்பு உயிரணுக்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. அதாவது உணவு உண்டது போதும் நிறுத்த வேண்டுமென மூளைக்கு அறிவிக்கப்படுகின்றது. சர்க்கரையிலுள்ள ஃபுருக்டோஸ் இந்த லெப்டின் ஹார்மோன் எதிர்ப்புக்கு வழிவகுத்து உடலில் கொழுப்புச் சத்தை அதிகமாக்கி உடல் எடையைக் கூட்டுகின்றது.