114 இளைஞர் மாநாடுகள்


கடந்த வருடம் (2013ல்) உலகம் முழுவதும் 114 இளைஞர் மாநாடுகள் உலகம் முழுவதும் நடைபெற்றன.

“இளம் நம்பிக்கையாளர் தலைமுறை ஒவ்வொன்றிற்கும், மனிதகுலத்தின் செழுமைக்குப் பங்களிப்பதற்கு, தங்களின் வாழ்நாள் காலத்திற்கே உரிய தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும். நிகழ்கால தலைமுறையினர்க்கு, ஆழச்சிந்திக்கவும், ஈடுபாடுகொள்ளவும், பேரளவிலான ஆசிகள் வழிந்தோடவல்ல அர்ப்பணிப்புத் தன்மை மிக்க வாழ்விற்காகத் தங்களைத் தாங்களே வலுப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டிய காலம் கனிந்துவிட்டது.”

“மனிதகுலத்திற்குச் சேவை செய்வது” எனும் தலைப்பில் அம்மாநாடுகளின் காணொலிகள் இங்கு வழங்கப்படுகின்றன. வசனங்கள் தமிழில் துணைத்தலைப்புகளாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.

துணைத்தலைப்புகள் காணப்படவில்லையெனில், தயவு செய்து காணொலியின் கீழ்க்காணப்படும் பட்டியலிலிருந்து துணைத்தலைப்புகளைச் செயல்படுத்திக்கொள்ளவும்.

(துணைத்தலைப்புகளைச் செயல்படுத்தும் விதம்:)

subtitles-1 subtitles-2