புகைப்படங்களாக வருடம் 2020: ஒருமைப்பாடு மற்றும் தீவிர முனைவுகளுக்கான ஒரு வருடம்


புகைபடங்களாக வருடம் 2020: ஒருமைப்பாடு மற்றும் தீவிர முனைவுகளுக்கான ஒரு வருடம்

30 டிசம்பர் 2020

பஹாய் உலக மையம் — சவால்கள் மிக்க ஒரு வருடம் நிறைவுறும் நிலையில், உலகளாவிய பஹாய் சமூகத்தில் கடந்த 12 மாதங்களாக நிகழ்ந்த அபிவிருத்திகள் பற்றிய கதைகளிலிருந்து ஒரு படத் தொகுப்பை பஹாய் உலக செய்தி சேவை வழங்குகிறது.

உலகம் முழுவதுமுள்ள சமுதாயங்களில், இந்த முயற்சிகளின் மூலமும் பிற முயற்சிகளின் மூலமும் மனிதக் குடும்பம் ஒன்றே எனும் சாராம்ச உண்மையின் வெளிப்பாடு காணப்படுகிறது.

தொற்றுக்கு முன்னர்

Volunteers from the village of Namawanga, Kenya, and the surrounding area joined together to undertake the construction of an 800-square-meter educational facility for their village.
கென்யாவின் நாமவாங்கா கிராமத்திலிருந்தும் சுற்றுப்புறங்களிலிருந்தும் வரும் தொண்டர்கள் தங்கள் கிராமத்திற்காக 800 சதுர மீட்டர்கள் கொண்ட ஒரு கல்வி மையத்தைக் கட்டுவதற்கு ஒன்றுதிரண்டனர்.
At a “cultural café” in Sousse, Tunisia, organized by the country’s Bahá’í community, religious and civil society leaders were brought together to exchange ideas and explore insights about the advancement of women in the country.
நாட்டின் பஹாய் சமூகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட துனிசியாவின் சூஸ்ஸில் உள்ள ஒரு “கலாச்சார கபே” ஒன்றில், மத மற்றும் சிவில் சமூகத் தலைவர்கள் ஒன்றிணைந்து கருத்துக்களைப் பரிமாறிக் கொள்ளவும், நாட்டில் பெண்களின் முன்னேற்றம் குறித்த நுண்ணறிவுகளை ஆராயவும் ஒன்றுகூடினர்.
A seminar series in Canada examined the important role of religion in the process of immigration to and settlement in the country.
கனடாவில் ஒரு கருத்தரங்குத் தொடர், நாட்டுக்கு வரும் குடியேறிகள், அங்கு அவர்களின் குடியேற்றம் ஆகியவற்றில் மதத்தின் முக்கிய பங்கை ஆய்வு செய்தது.
A gathering held by the Bahá’í community of Australia brought together journalists and other social actors to explore how the media can play a constructive role in society.
ஆஸ்த்திரேலிய பஹாய் சமூகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஓர் ஒன்றுகூடல், ஊடகம் சமுதாயத்தில் எவ்வாறு ஓர் ஆக்ககரமான பங்கை ஆற்ற முடியும் என்பதை ஆராய பத்திரிக்கையாளர்களையும் பிற சமுதாய நடவடிக்கையாளர்களையும் ஒன்றுதிரட்டியது.
Thirty village chiefs, or pradhans, gathered at a conference organized by the Bahá’í community of India in the village of Gapchariyapur, Uttar Pradesh, for a constructive discussion on their shared responsibility for the prosperity and the spiritual well-being of their people. The 30 pradhans represent some 380 villages in the region, comprising a total of 950 villages and around 1 million people.
உத்தரப்பிரதேசத்தின் கப்சாரியாபூர் கிராமத்தில் இந்திய பஹாய் சமூகம் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஒரு மாநாட்டில் முப்பது கிராமத் தலைவர்கள் அல்லது முக்கியஸ்தர்கள் , அவர்கள் மக்களின் செழிப்பு மற்றும் ஆன்மீக நல்வாழ்வுக்கான அவர்களின் பகிரப்பட்ட பொறுப்பு குறித்த ஆக்கபூர்வமான கலந்துரையாடலுக்காக ஒன்றுகூடினர். 30 முக்கியஸ்தர்கள் இப்பகுதியில் சுமார் 380 கிராமங்களை பிரதிநிதிக்கின்றனர். இதில் மொத்தம் 950 கிராமங்களும் சுமார் 1 மில்லியன் மக்களும் உள்ளனர்.
At a conference in Kakenge, Central Kasai, the Bahá’ís of the Democratic Republic of the Congo brought together some 60 village and tribal chiefs—many of whom were on opposing sides of armed conflict only a year ago—to explore paths towards a society characterized by principles such as harmony, justice, and prosperity.
மத்திய கசாயின் காகெங்கில் நடந்த ஒரு மாநாட்டில், காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசின் பஹாய்கள் சுமார் 60 கிராம மற்றும் பழங்குடித் தலைவர்களை நல்லிணக்கம், நீதி மற்றும் செழிப்பு போன்ற கொள்கைகளால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு சமூகத்தை நோக்கிய பாதைகளை ஆராய ஒன்றிணைத்தனர் – அவர்களில் பலர் ஒரு வருடத்திற்கு முன்புதான் ஆயுத மோதலின் எதிரெதிர் பக்கங்களில் இருந்தனர்.
Chief Nkayi Matala of the Lushiku village (right) and Chief Mbindi Godée of the Ndenga Mongo village at a conference in Kakenge, Central Kasai, held by the Bahá’ís of the DRC. They described the gathering as “a remarkable step forward that opens up many new possibilities for realizing the unity of peoples and the prosperity of our communities.”
டி.ஆர்.சி.யின் பஹாய்களால் நடத்தப்பட்ட மத்திய கசாயின் கக்கங்கேயில் நடந்த மாநாட்டில் லுஷிகு கிராமத்தின் (வலது) தலைவர் நக்காய் மாதாலா மற்றும் நெடெங்கா மோங்கோ கிராமத்தின் தலைவர் எம்.பிண்டி கோடீ ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். கூட்டத்தை “மக்களின் ஒற்றுமையையும் எங்கள் சமூகங்களின் செழிப்பையும் உணர பல புதிய சாத்தியங்களைத் திறக்கும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்திற்கான படி” என்று அவர்கள் விவரித்தனர்.
The Brussels office of the Bahá’í International Community (BIC) at a European Parliament panel discussion in January. The Brussels office lead a discussion on how institutions and civil society actors can develop language that at once respects diversity and fosters shared identity.
ஜனவரி மாதம் ஒரு ஐரோப்பிய நாடாளுமன்ற குழு விவாதத்தில் பஹாய் அனைத்துலக சமூகத்தின் (BIC) பிரஸ்ஸல்ஸ் அலுவலகம். நிறுவனங்கள் மற்றும் சிவில் சமூக நடிகர்கள் எவ்வாறு பன்முகத்தன்மையை மதிக்கிறார்கள் மற்றும் பகிரப்பட்ட அடையாளத்தை வளர்க்கும் மொழியை எவ்வாறு உருவாக்க முடியும் என்பது பற்றிய விவாதத்தை அவ்வலுவலகம் வழிநடத்துகிறது.

பொது சுகாதார நெருக்கடி வெளிப்படுகிறது

As outbreaks of COVID-19 began to disrupt life in country after country, Bahá’í communities found creative means to continue to serve their societies while maintaining safe measures put in place by their governments. Seen here are families in Italy praying and creating messages of hope for their fellow citizens.
COVID-19 தொற்று வெடித்து ஒவ்வொரு நாடாக வாழ்க்கையை சீர்குலைக்கத் தொடங்கியபோது, பஹாய் சமூகங்கள் தங்கள் அரசாங்கங்களால் வைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை கடைப்பிடிக்கும் அதே வேளை தங்கள் சமூகங்களுக்கு தொடர்ந்து சேவை செய்வதற்கான ஆக்கபூர்வமான வழிகளைக் கண்டன. இத்தாலியில் உள்ள குடும்பங்கள் தங்கள் சக குடிமக்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்து நம்பிக்கை உண்டாக்கும் செய்திகளை உருவாக்குவதை இங்கு காணலாம்.
The Bahá’ís of Nepal had taken early action in March to update their fellow citizens on preventive health measures while taking care to keep a safe distance and use protective gear as needed.
நேபாளத்தின் பஹாய்கள் மார்ச் மாதத்தில் தங்கள் சக குடிமக்களுக்கு தடுப்பு சுகாதார நடவடிக்கைகள் குறித்து இற்றைப்படுத்த ஆரம்ப நடவடிக்கை எடுத்தனர், அதே நேரத்தில் பாதுகாப்பான தூரத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும், தேவைக்கேற்ப பாதுகாப்புக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தலில் கவனமாக இருந்தனர்.
As the health crisis continued, Bahá’í communities and institutions began coordinating an organized response. In India, Bahá’í Local Spiritual Assemblies in various parts of the country have been distributing food and other necessities to citizens whose economic situation has become precarious.
சுகாதார நெருக்கடி தொடர்ந்தபோது, பஹாய் சமூகங்களும் ஸ்தாபனங்களும் ஓர் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட விடையிறுப்பை ஒருங்கிணைக்கத் தொடங்கின. இந்தியாவில், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பஹாய் உள்ளூர் ஆன்மீக சபைகள் பொருளாதார நிலைமை ஆபத்தானதாக மாறியுள்ள குடிமக்களுக்கு உணவு மற்றும் பிற தேவைகளை விநியோகித்து வருகின்றன.
In one village in India, a construction company owned by local Baha’is used its trucks and other resources to bring food to 2,500 distressed households across 50 remote villages during the health crisis.
இந்தியாவில் ஒரு கிராமத்தில், உள்ளூர் பஹாய்களுக்குச் சொந்தமான ஒரு கட்டுமான நிறுவனம் தனது லாரிகளையும் பிற வளங்களையும் பயன்படுத்தி சுகாதார நெருக்கடியின் போது 50 தொலைதூர கிராமங்களில் உள்ள 2,500 குடும்பங்களுக்கு உணவைக் கொண்டு வந்தது.
Children participating in moral education classes offered by the Bahá’ís of Luxembourg made cards and drawings to bring joy to health workers and others carrying out essential services during the health crisis.
லக்சம்பேர்க் பஹாய்கள் வழங்கிய தார்மீக கல்வி வகுப்புகளில் பங்கேற்கும் குழந்தைகள் சுகாதாரப் பணியாளர்கள் மற்றும் சுகாதார நெருக்கடியின் போது அத்தியாவசிய சேவைகளைச் செய்யும் மற்றவர்களின் மகிழ்ச்சியைத்காக அட்டைகள் மற்றும் வரைபடங்களை உருவாக்கினர்.
Young people across the United States who have been engaged in Bahá’í community-building efforts swiftly responded to a host of needs arising in their communities. Seen here, a family in Rockwall, Texas, prepared masks for their neighbors.
பஹாய் சமூகத்தை நிர்மாணிக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அமெரிக்கா முழுவதும் உள்ள இளைஞர்கள் தங்கள் சமூகங்களில் எழும் பல தேவைகளுக்கு விரைவாக விடையிறுத்தனர். இங்கே, டெக்சாஸின் ராக்வாலில் ஒரு குடும்பம் தங்கள் அண்டையர்களுக்கு முகமூடிகளைத் தயாரிப்பதைக் காணலாம்.
Friendships built through the English Corner program in Vancouver, Canada—a Bahá’í-inspired initiative for English learners—became a source of support in difficult times.
கெனடாவின் வான்கூவர் நகரில் உள்ள, ஆங்கிலம் கற்போருக்கான ஒரு பஹாய் உத்வேக முன்முனவான, ஆங்கில மூலையின் வழி உருவாக்கப்பட்ட நட்புகள் நெருக்கடி நேரத்தில் ஆதரவுக்கான ஒரு மூலாதாரமாகியது.
People of all ages, especially youth, have found ways to uplift the spirits of their fellow citizens through music, podcasts, paintings and drawings, theatre, puppet shows, poetry, and digital designs. Such works have focused on revealing the beauty that exists in the world and conveying new perspectives on current circumstances.
எல்லா வயதினரும், குறிப்பாக இளைஞர்கள், இசை, பாட்காஸ்ட்கள், ஓவியங்கள் மற்றும் வரைபடங்கள், தியேட்டர், பொம்மை நிகழ்ச்சிகள், கவிதை மற்றும் டிஜிட்டல் வடிவமைப்புகள் மூலம் சக குடிமக்களின் ஆவிகளை மேம்படுத்துவதற்கான வழிகளைக் கண்டறிந்துள்ளனர். இதுபோன்ற படைப்புகள் உலகில் இருக்கும் அழகை வெளிப்படுத்துவதிலும், தற்போதைய சூழ்நிலைகளில் புதிய கண்ணோட்டங்களை வெளிப்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்தியுள்ளன.
Acts of devotion and generosity have come into greater focus in humanity’s collective life this year. In places where Bahá’í Houses of Worship stand, live broadcasts of devotional programs and online gatherings for collective prayer—such as the one pictured here from the House of Worship in Australia—have brought many people together, allaying anxieties and inspiring hope.
பக்தி மற்றும் தாராள மனப்பான்மை நடவடிக்கைகள் இந்த ஆண்டு மனிதகுலத்தின் கூட்டு வாழ்க்கையில் அதிக கவனம் செலுத்தியுள்ளன. பஹாய் வழிபாட்டு இல்லங்கள் இருக்கும் இடங்களில், வழிபாட்டு நிகழ்ச்சிகளின் நேரடி ஒளிபரப்புகள் மற்றும் கூட்டு பிரார்த்தனைக்கான இணைய கூட்டங்கள்-ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள வழிபாட்டு மன்றத்திலிருந்து இங்கே படம்பிடிக்கப்பட்டவை போன்றவை-பலரை ஒன்றிணைத்து, கவலைகளைத் தீர்த்து, நம்பிக்கையைத் தூண்டுகின்றன.
The House of Worship in Santiago, Chile, has continued to serve as a source of hope, offering online devotional programs. Seen here are volunteers who have been tending to the Temple site since its doors closed to public visitors according to public safety measures put in place by the government.
சிலி நாட்டின் சாண்டியாகோவில் உள்ள வழிபாட்டு இல்லம் நம்பிக்கையின் ஆதாரமாக தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறது, இணைய வழிபாட்டு நிகழ்ச்சிகளை வழங்குகிறது. அரசாங்கத்தின் பொது பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின்படி கோயில் தளத்தின் கதவுகள் பொது பார்வையாளர்களுக்கு மூடப்பட்டதிலிருந்து இங்கு வரும் தன்னார்வலர்கள் இங்கு காணலாம்.
A group of youth in Soweto, South Africa, who have been participating in Bahá’í community-building endeavors seen here praying together.
சோவேத்தோ, தென் ஆப்பிரிக்காவில், பஹாய் சமூக நிர்மாணிப்பு முனைவுகளில் ஈடுபட்டு வரும் ஓர் இளைஞர் குழு இங்கு ஒன்றாகப் பிரார்த்திப்பதைக் காணலாம்.
In April amid the pandemic, when Cyclone Harold struck the northern islands of Vanuatu the degree of unity and collective action fostered through the educational activities of the Baha’i community enabled many people to respond swiftly and to begin rebuilding and replanting.
தொற்றுநோய்க்கு மத்தியில் ஏப்ரல் மாதத்தில், ஹரோல்ட் சூறாவளி வனுவாத்து வடக்கு தீவுகளைத் தாக்கியபோது, பஹாய் சமூகத்தின் கல்வி நடவடிக்கைகளின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒற்றுமை மற்றும் கூட்டு நடவடிக்கைகளின் அளவு பலருக்கு விரைவாக விடையிறுக்கவும், மறுகட்டமைப்பு மற்றும் மறு நடவு செய்யவும் உதவியது.
FUNDAEC, a Bahá’í-inspired organization in Colombia, recognizing that the pandemic would have long-term ramifications, looked at how it could be of practical service to society at a time of dire need. Since March, it has assisted over 2,000 people across the country to become engaged in over 1,000 agricultural initiatives.
கொலம்பியாவில் பஹாய் உத்வேக அமைப்பான FUNDAEC, தொற்றுநோய்க்கு நீண்டகால பாதிப்புகள் இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து, கடுமையான தேவைமிக்க நேரத்தில் சமூகத்திற்கு இது எவ்வாறு நடைமுறை சேவையாக இருக்க முடியும் என்பதை ஆராய்ந்தது. மார்ச் மாதத்திலிருந்து, நாடு முழுவதும் 2,000 க்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு 1,000 க்கும் மேற்பட்ட விவசாய முயற்சிகளில் ஈடுபட இது உதவியுள்ளது.
Pictured here is the construction of a “food tower” at the training center of the Kimanya-Ngeyo Foundation for Science and Education, a Bahá’í-inspired organization in Uganda whose programs have continued to raise capacity in specific areas of community development during the pandemic.
உகாண்டாவில் உள்ள பஹாய் உத்வேக அமைப்பான கிமான்யா-என்ஜியோ அறக்கட்டளை அறிவியல் மற்றும் கல்விக்கான பயிற்சி மையத்தில் ஓர் “உணவு கோபுரத்தை” நிர்மாணிப்பது இங்கே படத்தில் காணப்படுகிறது. தொற்றின் போது இதன் திட்டங்கள் சமூக அபிவிருத்தியின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் தொடர்ந்து திறனை அதிகரித்து வந்துள்ளன.
Teachers at a Bahá’í-inspired community school in Langathel, Manipur, India, distribute schoolwork to parents to carry out with their children at home as a precautionary measure during the health crisis. Bahá’í-inspired community schools in places with limited web accessibility have found creative ways of adapting to present circumstances and serving their students’ educational needs.
இந்தியாவின் மணிப்பூரில் உள்ள லங்காதேலில் உள்ள பஹாய் உத்வேக சமூகப் பள்ளியின் ஆசிரியர்கள், சுகாதார நெருக்கடியின் போது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தங்கள் குழந்தைகளுடன் வீட்டிலேயே எடுத்துச் செல்ல பெற்றோருக்கு பள்ளிப் பாடங்களை விநியோகிக்கின்றனர். குறைந்த இணைய அணுகல் உள்ள இடங்களில் பஹாய் உத்வேக சமூக பள்ளிகள் தற்போதைய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப அவர்களின் மாணவர்களின் கல்வித் தேவைகளுக்கு சேவை செய்வதற்கான ஆக்கபூர்வமான வழிகளைக் கண்டறிந்துள்ளன.
Despite the challenges facing all educational institutions, Nur University in Bolivia adapted quickly, ensuring that all of its students were closely engaged and not left to themselves. A unique feature of the university’s approach is that it promotes service to society as a critical element in one’s life. Pictured here is a student preparing an educational video on health and safety for distribution among students and the local community.
அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களும் எதிர்கொள்ளும் சவால்களின் எதிரில், பொலிவியாவில் உள்ள நூர் பல்கலைக்கழகம் நிலைமையை விரைவாகத் தழுவி, அதன் மாணவர்கள் அனைவரும் நெருக்கமாக ஈடுபடுவதையும், தனியே விடப்படாமல் இருப்பதையும் உறுதிசெய்தது. பல்கலைக்கழக அணுகுமுறையின் ஒரு தனித்துவமான அம்சம் என்னவென்றால், அது ஒருவரின் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக சமூக சேவையை ஊக்குவிக்கிறது. மாணவர்கள் மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்தினரிடையே விநியோகிக்க உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த கல்வி வீடியோவைத் தயாரிக்கும் மாணவர் இங்கே படத்தில் உள்ளார்.
To assist university students in navigating questions about the direction in which the world is headed and their place in it, the Institute for Studies in Global Prosperity (ISGP) has been creating spaces, largely online, for young people to come together in focused discussions.
உலகப் போக்கின் திசை மற்றும் அதில் அவர்களின் இடம் குறித்த கேள்விகளின் வழி பயணிக்க பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு உதவுவதற்காக, உலகளாவிய செழிப்புக்கான ஆய்வுகள் நிறுவனம் (ஐ.எஸ்.ஜி.பி) தளங்களை உருவாக்குகிறது. அது பெரும்பாலும் இணையத்தில், இளைஞர்கள் கவனம் செலுத்தும் விவாதங்களில் ஒன்று சேர்வதற்காக உருவாக்கப்படுகிறது.
In the days after an explosion that rocked Beirut in August, a group of youth engaged in Bahá’í community-building efforts quickly met to make plans for assisting with relief and recovery. They created a volunteer network called the “Helping Hub” to coordinate the actions of people around them.
பெய்ரூட்டை உலுக்கிய வெடிப்புக்குப் பின்னர், பஹாய் சமூக நிர்மாணிப்பு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருந்த இளைஞர் குழு ஒன்று விரைவாகச் சந்தித்து நிவாரணம் மற்றும் மீட்புக்குத் திறனாற்றல்களை வழநடத்தி வருகின்றது. அவர்கள் தங்களைச் சுற்றியுள்ள மக்களின் பணிகளை ஒருங்கிணைப்பதற்காக “ஹெல்ப்பிங் ஹப்” எனப்படும் ஒரு தன்னார்வ வலையமைப்பை உருவாக்கினர்.
Radio stations operated by Bahá’í communities in several countries, including Radyo Bahá’í in the Philippines, have found a renewed purpose during the pandemic, acting as a source of critical information and an anchor of community life when other forms of interaction have been limited.
பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள ரேடியோ பஹாய் உட்பட பல நாடுகளில் பஹாய் சமூகங்களால் இயக்கப்படும் வானொலி நிலையங்கள், தொற்றுநோய்களின் போது ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட நோக்கத்தைக் கண்டறிந்துள்ளன, மற்ற வகையான பரஸ்பர செயல்பாடுகள் குறைந்த போது இது முக்கியமான தகவல்களின் ஆதாரமாகவும் சமூக வாழ்க்கையின் ஒரு நங்கூரமாகவும் செயல்படுகிறது.
Chile Bahá’í Radio based in Labranza, Chile, has been in close dialogue, especially during the pandemic, with surrounding indigenous communities to ensure that programs speak to their needs and aspirations. Prayers in the indigenous Mapuche language are a part of regular broadcasts of Chile Bahá’í Radio.
சிலியின் லாப்ரான்சாவை தளமாகக் கொண்ட சிலி பஹாய் வானொலி, குறிப்பாக தொற்றுநோய்களின் போது, சுற்றியுள்ள பூர்வீக சமூகங்களுடன், அவர்களின் தேவைகள் மற்றும் அபிலாஷைகளுக்கான திட்டங்கள் பற்றி பேசுவதை உறுதி செய்வதற்காக நெருக்கமான உரையாடலில் ஈடுபட்டுள்ளன. சிலி பஹாய் வானொலியின் வழக்கமான ஒளிபரப்பின் ஒரு பகுதியாக பூர்வீக மாபுசே மொழியில் பிரார்த்தனைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
A public statement released in June by the Bahá’í National Spiritual Assembly of the United States on racial prejudice and spiritual principles essential for progress toward peace has stimulated critical reflection across the country. (Right: photo of the city of Chicago by Erol Ahmed on Unsplash)
அமைதியை நோக்கிய முன்னேற்றத்திற்கு அவசியமான இனரீதியான தப்பெண்ணம் மற்றும் ஆன்மீகக் கோட்பாடுகள் குறித்து அமெரிக்காவின் பஹாய் தேசிய ஆன்மீக சபை ஜூன் மாதம் வெளியிட்ட ஒரு பொது அறிக்கை நாடு முழுவதும் விமர்சன பிரதிபலிப்பைத் தூண்டியுள்ளது.
Parent University, a Bahá’í-inspired organization with decades-long experience of promoting racial equality in Savannah, Georgia, worked this year to build bridges between community members and representatives of local government, including by hosting constructive online discussion spaces to explore issues of equality and justice.
ஜார்ஜியாவின் சவன்னாவில் இன சமத்துவத்தை ஊக்குவிப்பதில் பல தசாப்த கால அனுபவமுள்ள பஹாய் உத்வேக அமைப்பான பெற்றோர் பல்கலைக்கழகம், சமூக உறுப்பினர்கள் மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதிகள் இடையே பாலங்களை உருவாக்க இந்த ஆண்டு பணியாற்றியது. இதில் சிக்கல்களை ஆராய ஆக்கபூர்வமான இணையதள விவாத இடங்களை வழங்குவதன் மூலம் சமத்துவம் மற்றும் நீதி குறித்த பிரச்சினைகளை ஆராய்வதற்கு வழிவகுத்தது.
A reception held at Parliament House in Canberra in November marked the anniversary of the Birth of Bahá’u’lláh and centenary of the Bahá’í community in Australia. In a message for the reception, Prime Minister Scott Morrison stated: “People of the Bahá’í Faith contribute to our social good through the values of equality, truth and respect. These values mirror our national commitment to a rich and diverse multicultural, multi-faith society.”
நவம்பர் மாதம் கான்பெர்ராவில் உள்ள பாராளுமன்ற இல்லத்தில் நடைபெற்ற வரவேற்பு, பஹாவுல்லாவின் பிறந்த ஆண்டு மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள பஹாய் சமூகத்தின் நூற்றாண்டு விழாவைக் குறித்தது. வரவேற்புக்கான செய்தியில், பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் கூறியது: “பஹாய் சமயத்தின் மக்கள் சமத்துவம், உண்மை மற்றும் மரியாதை ஆகியவற்றின் விழுமியங்கள் மூலம் நமது சமூக நன்மைக்கு பங்களிப்பு செய்கிறார்கள். இந்த விழுமியங்கள் ஒரு வளமான மற்றும் மாறுபட்ட பன்முக கலாச்சார, பல நம்பிக்கை சமுதாயத்திற்கான நமது தேசிய உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கின்றன. ”
The BIC launched a statement entitled “A Governance Befitting: Humanity and the Path Toward a Just Global Order” on the eve of the 75th anniversary of the United Nations, inviting UN officials, ambassadors of member states, non-governmental organizations, and other social actors to explore themes concerning humanity’s movement toward universal peace.
ஐ.நா’வின் 75’வது ஆண்டுநிறைவை ஒட்டி பஹாய் அனைத்துலக சமூகம் (BIC)  ஓர் அறிக்கையை வெளிட்டது. அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஐ.நா. அதிகாரிகள், உறுப்பு நாடுகளின் தூதர்கள், அரசு சாரா அமைப்புகள் மற்றும் இதர சமூக பணியாளர்களைச் சர்வதேச அமைதிக்கான சமூகத்தின் முன்னெடுப்பை ஆய்வு செய்ய அழைப்புவிடுத்தது.

அப்துல்-பஹாவின் நினைவாலயம்

The beginning of this year saw the first steps being taken to prepare the site and lay the groundwork for the Shrine of ‘Abdu’l-Bahá. Coinciding with the start of construction, the mayor of ‘Akká and representatives of the city’s religious communities gathered to honor ‘Abdu’l-Bahá at a special ceremony.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், தளத்தைத் தயாரிப்பதற்கும், ‘அப்துல்-பஹா சன்னதிக்கு அடித்தளம் அமைப்பதற்கும் ஆரம்ப நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. கட்டுமானத்தின் தொடக்கத்தோடு, ‘அக்காநகரின் மேயரும் நகரத்தின் மத சமூகங்களின் பிரதிநிதிகளும் ஒரு சிறப்பு விழாவில்‘ அப்துல்-பஹாவை கௌரவிக்க ஒன்றுகூடினர்.
Work on the construction of the Shrine has progressed this year with the approval of local authorities at each stage. By April work on the foundations was giving shape to an imprint of the design’s elegant geometry (top left). The foundations have now been completed, allowing the first vertical elements of the edifice to rise.
ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் உள்ளூர் அதிகாரிகளின் ஒப்புதலுடன் இந்த ஆண்டு சன்னதி கட்டுமான பணிகள் முன்னேறியுள்ளன. ஏப்ரல் மாதத்திற்குள், அஸ்திவாரங்களின் பணிகள் வடிவமைப்பின் நேர்த்தியான வடிவவியலின் (மேல் இடது) ஒரு முத்திரையை வடிவமைத்தன. சன்னதியின் முதல் செங்குத்து கூறுகள் உயர அனுமதிக்கும் அஸ்திவாரங்கள் இப்போது நிறைவடைந்துள்ளன.

புதிய வழிபாட்டு இல்லங்களின் அபிவிருத்தி

The design for the local Bahá’í House of Worship to be built in Bihar Sharif was unveiled in April. Drawing on patterns found in the Madhubani folk art of Bihar and the region’s long architectural heritage, the temple’s design features a repeating pattern of arches.
பிஹார் ஷாரிஃப்பில் நிர்மாணிக்கப்படவிருக்கும் உள்ளூர் வழிபாட்டு இல்லத்திற்கான வடிவம் ஏப்ரல் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. பீகாரின் மதுபனி நாட்டுப்புறக் கலை மற்றும் பிராந்தியத்தின் நீண்ட கட்டடக்கலை பாரம்பரியத்தில் காணப்படும் வடிவங்களை ஈர்த்து, கோயிலின் வடிவமைப்பு மீண்டும் மீண்டும் வரும் வளைவுகளைக் கொண்டுள்ளது.
The design for the national Bahá’í House of Worship to be built in the DRC was also unveiled this year. The design is inspired by traditional artworks and structures as well as natural features of the country. The House of Worship will embody the vibrant devotional spirit that has been fostered over the decades by the country's Bahá’ís.
கொங்கோ குடியரசில் நிர்மாணிக்கப்படவிருக்கும் தேசிய வழிபாட்டு இல்லத்திற்கான வடிவமும் இவ்வருடம் வெளியிடப்பட்டது. இந்த வடிவமைப்பு பாரம்பரிய கலைப்படைப்புகள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் மற்றும் நாட்டின் இயற்கை அம்சங்களை ஈர்த்துள்ளது. வழிபாட்டு இல்லம் நாட்டின் பஹாய்களால் பல தசாப்தங்களாக வளர்க்கப்பட்ட துடிப்பான பக்தி உணர்வை உள்ளடக்கும்.
Construction of the national Bahá’í House of Worship in the DRC was inaugurated in October with a groundbreaking ceremony on the site of the future temple in the presence of officials, religious leaders, and traditional chiefs.
டி.ஆர்.சி.யில் தேசிய பஹாய் வழிபாட்டு மன்றத்தின் கட்டுமானம் அக்டோபரில் அதிகாரிகள், மதத் தலைவர்கள் மற்றும் பாரம்பரிய தலைவர்கள் முன்னிலையில் எதிர்கால கோவிலின் தளத்தில் ஒரு அற்புதமான விழாவுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
Within two months of the groundbreaking for the national Bahá’í House of Worship in the DRC, excavation was completed for the main ring of the edifice’s foundations.
டி.ஆர்.சி-யில் உள்ள தேசிய பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்திற்கான அடித்தளம் அமைந்த இரண்டு மாதங்களுக்குள், மாளிகையின் அஸ்திவாரங்களின் முக்கிய வளையத்திற்காக அகழ்வாராய்ச்சி முடிக்கப்பட்டது.
Prior to the pandemic, people of all ages were regularly gathering on the grounds of the local Bahá’í House of Worship in Matunda Soy, Kenya, to pray together and offer assistance with various aspects of the site’s upkeep.
தொற்றுநோய்க்கு முன்னர், கென்யாவின் மாதுண்டா சோயில் உள்ள உள்ளூர் பஹாய் வழிபாட்டு இல்ல தளத்தில் ஒன்றாக பிரார்த்திக்கவும், தளத்தின் பராமரிப்பின் பல்வேறு அம்சங்களில் உதவிகளை வழங்கவும் எல்லா வயதினரும் தொடர்ந்து கூடிவருகிறார்கள், .
Construction of the local House of Worship in Matunda Soy, Kenya, is now at an advanced stage of completion. Work on the roof and decoration of doorways and external walls is underway. A reception center and other ancillary buildings on the site are also nearing completion.
கென்யாவின் மாத்துண்டா சோயில் உள்ள உள்ளூர் வழிபாட்டு இல்லத்தின் கட்டுமானம் இப்போது நிறைவடையும் நிலையில் உள்ளது. கதவுகள் மற்றும் வெளிப்புற சுவர்களின் கூரை மற்றும் அலங்கார பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தளத்தில் ஒரு வரவேற்பு மையம் மற்றும் பிற துணை கட்டிடங்களும் நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளன.
A virtual rendering of the design for the national Bahá’í House of Worship of Papua New Guinea (left) compared with recent progress on the structure (right).
பாப்புவா நியூ கினியின் தேசிய பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்திற்கான வடிவமைப்பின் மெய்நிகர் வடிவமும் (இடம்) அக்கட்டிதத்தின் தற்போதைய மேம்பாடும் (வலம்)
Since the foundations of the House of Worship in Papua New Guinea were completed last December, work has progressed on an intricate steel structure for the central edifice that traces the unique weaving pattern of the exterior.
பப்புவா நியூ கினியில் உள்ள வழிபாட்டு இல்லத்தின் அஸ்திவாரங்கள் கடந்த டிசம்பரில் நிறைவடைந்ததிலிருந்து, வெளிப்புறத்தின் தனித்துவமான நெசவு முறையைக் கண்டறியும் மத்திய மாளிகையின் சிக்கலான எஃகு கட்டமைப்பில் பணிகள் முன்னேறியுள்ளன.

நாளை வெளியிடப்படவுள்ள இந்த புகைப்படக் கட்டுரையின் துணை கட்டுரை, இந்த ஆண்டு உலகளாவிய பஹாய் சமூகத்தின் முன்னேற்றங்கள் குறித்த கதைகளின் கண்ணோட்டத்தை வழங்கும்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1477/

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: