அப்துல்-பஹாவின் நினைவாலயம்: மத்திய தளத்தின் சுவர்களை எழுப்புவதற்கான ஆரம்ப பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன


மேற்கு திசையிலிருந்து கட்டுமான தளத்தின் இந்த வான்வழி காட்சியில், இரண்டு தோட்ட வெளிச் சுவர்களுக்கான பூர்த்தி செய்யப்பட்ட கான்கிரீட் அடித்தலங்கள் சன்னதியின் உருவரையை வெளிப்படுத்துகின்றன. மத்திய பிளாசாவின் தளத்திற்கு கான்கிரீட் ஊற்றப்படும் உருவப்படிவம் தளத்தின் நடுவில் தெரிகின்றது

8 அக்டோபர் 2021


தோட்ட ஒரச் சுவர்கள் எழுந்து தோட்ட பாதைகள் பணி மேம்பாடு காணும் அதே வேளை மத்திய தளத்தின் சுவர்களை எழுப்புவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிரத்தியேக கட்டமைப்பு பொருத்தப்பட்டுள்ளது

பஹாய் உலக நிலையம் — அப்துல்-பஹா நினைவாலயத்தின் மத்திய தளத்தின் தரை பூர்த்தியடையும் வேளை, சுற்றியுள்ள சுவர்களின் அதிக பலக்கியமான வடிவியல் அம்சங்களை எழுப்புதவற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்துவருகின்றன.

இவையும் தளத்தின் சமீபமானன மேம்பாடுகளும் தொடர்ந்து வரும் படங்களில் சித்தரிக்கப்படுகின்றன.

சுவர்களை வடிவமைக்கும் பிரத்தியேகமாக செய்யப்பட்ட பேனல்கள் இப்போது தளத்தை வந்தடைந்துள்ளன.
மத்திய தள சுவர்களின் வார்ப்பாக செயல்படும் வடிவமைப்பு முதன்முறையாக பொருத்தப்படுகிறது
எஃகு பேனல்களுக்கிடையில் உள்ள இடைவெளி சிமென்ட்டினால் நிரப்பப்படுகிறது. இது அதை ஒரே சுவராக்கிடும்
இந்த அச்சு மத்திய தளத்தைச் சுற்றியுள்ள சுவர்களின் பத்து ஒத்த பிரிவுகளை உருவாக்க பயன்படும், அதன் வடிவியல் முறை இடதுபுறத்தில் வரையப்பட்டுள்ள வடிவமைப்பில் தெரியும்.
மேலே: மத்திய தளப் பகுதியிலிருந்து தெற்குத் தளத்தை நோக்கிய காட்சி. கீழே: தெற்குத் தளத்தை இணைக்கும் வளைந்த போர்டல் சுவர் வடிவம் பெறுகிறது.
தெற்கு பிளாசாவை இணைக்கும் தென்கிழக்கு வளைந்த போர்டல் சுவரின் மற்றொரு காட்சி
கிழக்கு தோட்ட தொட்டியின் வடக்கு முனையில் வளைந்த போர்டல் சுவருக்கு வடிவமைப்பு ஆரம்பிக்கப்படுகிறது
தோட்ட பூத்தொட்டிகளின் கீழ் மறைவாக உள்ள இரண்டு பயன்பாட்டு அறைகள் மத்திய பிளாசாவுக்கு அருகில் கட்டப்படுகின்றன.
மத்திய தளத்தின் தரைக்கான இறுதி கட்ட ஆயத்தம் ஒன்றில், மண் மற்றும் நீர்ப்பாசனத்தைக் கொண்டிருக்கும் தொட்டிகளுக்கு இடையில் பாதைகளுக்கான வடிவமைப்பு ஏற்பாடுகள் பொருத்தப்படுகின்றன.
அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதைகளின் மூலம், இந்தத் தோட்டங்களின் வடிவியல் முறை வெளிப்படுகின்றது
வருகையாளர்கள் சன்னதியை வலம் வருவதற்கு ஏதுவாக சூழும் பாதை ஒன்று அமைக்கப்படுகின்றது.
மேற்கிலிருந்து (இடது) தளத்தின் காட்சி. வடிவமைப்பு சித்தரிப்பில் (வலது) காணப்படுவது போல, தோட்டத்தின் சுவர் தொட்டிகளின் சாய்வு சுற்றியுள்ள பாதையை சந்திக்கும் கோடு முன்புறத்தில் தெரியும் சுவரால் குறிக்கப்படுகிறது.

மூலாதராம்: https://news.bahai.org/story/1489/

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: