பஹாய் (பத்தொன்பது) நாள் விருந்து சிங்கப்பூரின் கலாச்சார மரபுச் செல்வத்தின் ஒரு பகுதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது8 அக்டோபர் 2021


சிங்கப்பூர், 4 மார்ச் 2021, (BWNS) – தீவு தேசத்தின் பல்வேறு கலாச்சார வெளிப்பாடுகளை ஆவணப்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் ஒரு தேசிய ஆணையைத் தொடர்ந்து சிங்கப்பூரின் தேசிய பாரம்பரிய வாரியம் (NHB) பஹாய் பத்தொன்பது நாள் விருந்தை அதன் அருவ கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் சேர்த்துள்ளது.

பிரார்த்தனை, கலந்தாலோசனை, தோழமை ஆகியவற்றுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பத்தொன்பது நாள் விருந்து சிங்கப்பூரின் அருவ கலாச்சார மரபுச்செல்வ பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

பிரார்த்தனை, கலந்தாலோசனை மற்றும் தோழமை ஆகியவற்றின் ஆன்மீக “விருந்து” என்பதை இந்த பஹாய் விருந்து (Ninteen Day Feast) குறிக்கிறது. மேலும், இது உலகெங்கிலும் உள்ள பஹாய் சமூகங்களால் 19 நாள்களுக்கு ஒரு முறை நடத்தப்படுகிறது.

சிங்கப்பூரின் பஹாய் வெளிவிவகார அலுவலகத்தின் மெய்ப்பிங் சாங் கூறுகையில், “விருந்து பஹாய் சமூக வாழ்க்கையின் அடிவாரமாக விளங்குகிறது. “பாரம்பரிய பட்டியலில் இது சேர்க்கப்படுவதானது சிங்கப்பூர் சமுதாயத்தின் ஓர் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக பஹாய் சமூகத்தை அங்கீகரிப்பதாகும்.”

திருவிழாவில், பஹாய்கள் எவ்வாறு தங்கள் சமூகத்திற்கு எவ்வாறு சிறப்பாக சேவை செய்ய முடியும் என்பதைப் பற்றி ஆலோசிக்க வருகிறார்கள் என்பதை மிஸ் சாங் விளக்குகிறார். “இது சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் பஹாய் உள்ளூர் ஆன்மீக சபை போன்ற நிறுவனங்களுக்கிடையிலான உறவுகள் பலப்படுத்தப்படும் இடமாகும்.”

சிங்கப்பூர் பஹாய் சமூகத்தின் உறுப்பினரான பேட்டா யாங் இவ்வாறு கூறுகிறார்: “இந்தக் கூட்டங்களில் நடைபெறும் கலந்தாலோசனைகள் சமூகத்தை உருவாக்கும் முயற்சிகள் குறித்த தங்கள் அனுபவத்தை ஒன்றாகப் பிரதிபலிக்க மக்களை அனுமதிக்கின்றன. எல்லா வயதைச் சார்ந்தவர்களும் ஒருவரையொருவர் எவ்வாறு ஆதரிக்க முடியும் என்பதை ஆராய்கின்றனர். வளமான விவாதங்கள் பெரும்பாலும் கூடுதல் நடைமுறை நடவடிக்கைகளுக்கான யோசனைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.”

தொற்றுநோய்களின் போது விருந்தின் முக்கிய பங்கை டாக்டர் யாங் தொடர்ந்து விளக்குகிறார். “இந்த வழக்கமான கூட்டங்கள் தனிமைப்படுதலுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த தீர்வாகும்,” என அவர் கூறுகிறார். “பத்தொன்பது நாள் விருந்து மக்கள் தங்களுக்கும் அப்பாலான ஒன்றுடன் இணைந்திட உதவுவதுடன், இந்த நேரத்தில் படைப்பாற்றல் இந்த உணர்வை தீவிரப்படுத்த அனுமதித்துள்ளது. கவிதைகள், கதைகள், பாடல்கள் மற்றும் பிற கலை வடிவங்களை ஒரு துடிப்பான சூழ்நிலைக்கு பங்களிப்பதற்காக விசேஷ முயற்சிகளில் பலர் ஈடுபடுகிறார்கள்.

“நாம் உலகை புதிதாக உருவாக்க விரும்பினால், தனிநபர்கள், சமூகம் மற்றும் நிறுவனங்கள் மத்தியில் பக்தி மற்றும் கலந்தாலோசனையால் குறிக்கப்பட்ட ஆன்மீக அடித்தளங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட வேண்டும். தொற்றுநோயினால் எல்லைக்குட்பட்ட எங்கள் தொடர்புகளுடன், இந்த விருந்து என்பது இந்த அம்சங்கள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்த ஓர் இடமாகும் என்பதை நாங்கள் முன்பை விட அதிகமாகக் கண்டுள்ளோம்.”

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1494/