குழந்தைகளின் கல்வி பற்றிய ஒரு கதை


குழந்தைகளின் கல்வி பற்றிய ஒரு கதை

பஹாய் சமயத்தின் ஒரு மாபெரும் கோட்பாடும், பஹாய் சமூகத்தினரின் ஆர்வமிகு நடவடிக்கைகளுள் ஒன்றாகவும் இருப்பது குழந்தைகளின் ஆன்மீகக் கல்வியாகும். தமது அமெரிக்க விஜயத்தின்போது  அப்துல்-பஹாவின் பெரும்பாலான உரைகளின் கருப்பொருளாக இவ்விஷயமே இருந்தது. அவர் ஐக்கிய அமெரிக்காவை சென்றடைந்தவுடன் வழங்கிய முதல் உரையிலும் இக்கருப்பொருள் உள்ளடங்கியிருந்தது.

 அப்துல்-பஹா, அமெரிக்காவின் கிழக்குக்கரையிலும், மேற்குப்பகுதியின் மத்தியிலும் குழந்தைகளின் ஒன்றுகூடல்கள் பலவற்றில் உரையாற்றினார். ஓக்லன்ட், கலிஃபோர்னியாவில் அவ்வாறான ஓர் உரையை செவிமடுத்த ஒரு பெண்மணி, பிறகு பின்வாருமாறு எழுதினார்:

 “ அப்துல்-பஹா தமது உரையை முடித்தவுடன் சந்தோஷத்தாலும் அவர்மீது கொண்ட வாஞ்சையினாலும் என் உள்ளம் நிறைந்திருந்தது. வெகு அன்பாக அவரது மென்மைமிகு, அழகான குரலில், தமது வழிகாட்டல்களை உரைத்திட்ட மாஸ்டர் அவர்களின் சொற்களால் நிறைந்திருந்த நினைவுகளோடு நாங்கள் இல்லம் திரும்பினோம்.” (Ramona Allen Brown, “Memories of ‘Abdu’l-Bahá” p. 61)

ஏப்ரல் 24, 1912ல்  அப்துல்-பஹா ஒரு குழுந்தைகள் ஒன்றுகூடலில் கலந்துகொண்டு பெற்றோர்களிடம் பின்வருமாறு கூறினார்:

 “இன்று ஒளிபெற்ற ஆன்மீகக் குழந்தைகள் இங்கு ஒன்றுகூடியுள்ளனர். அவர்கள் திருவரசின் குழந்தைகள். தெய்வீக அரசு இத்தகைய ஆன்மாக்களுக்கே உரியதாகும், ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளுக்கு வெகு அணுக்கமாக இருக்கின்றனர். அவர்கள் தூய உள்ளத்தைக் கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் ஆன்மீக வதனத்தைப் பெற்றுள்ளனர். தெய்வீக போதனைகளின் விளைவுகள் அவர்களின் முழுநிறைவான தூய்மைமிகு உள்ளங்களில் வெளிப்படுகின்றன. அதனால்தான் இயேசு உலகோரை நோக்கி பின்வருமாறு கூறினார்: ‘நீங்கள் மாற்றமடைந்தும், சிறுகுழந்தைகள்போல் ஆகாத வரையிலும், நீங்கள் தெய்வீக இராஜ்யத்தினுள் நுழைய முடியாது’ – அதாவது, கடவுளை அறிந்துகொள்ள மனிதர்கள் தூய்மையான உள்ளத்தைப் பெறவேண்டும்…’ நான் இக்குழந்தைகளின் சார்ப்பாக பிரார்த்தித்து, கடவுளின் நிழலிலும் பாதுகாப்பிலும் பயிற்றுவிக்கப்படவும், அதன்வாயிலாக அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் மானிட உலகில் ஏற்றிவைக்கப்பட்ட மெழுகுவர்த்திகளாகவும், அப்ஹா ரோஜா தோட்டத்தில் வளரும் மென்மைமிகு பயிர்களாகவும் ஆகிட அவர்களுக்காக அப்ஹா இராஜ்யத்தின் உறுதிப்பாடுகளையும் உதவியையும் இறைஞ்சுகின்றேன்; இக்குழந்தைகள் மானிட உலகிற்கு உயிரளித்திடவும்; அவர்கள் அகப்பார்வைகள் பெறவும்; உலக மக்களுக்குச் செவிகள் வழங்கிடவும்; அவர்கள் நித்திய வாழ்விற்கான விதைகளை விதைத்திடவும் கடவுளின் திருவாயிலில் வரவேற்கப்படவும்;   நன்றிப் பெருக்குடனும் நம்பிக்கையுடனும் அவர்களின் தாய்களும் தந்தைகளும், உறவினர்களும் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்திடுமளவிற்கு அத்தகைய நெறிமுறைகள், முழுநிறைவுகள், பண்புகள் ஆகியவற்றால் அடையாளப்படுத்தப்படவும் வேண்டும். இதுவே என் ஆவலும் பிரார்த்தனையுமாகும்.”

(The Promulgation of Universal Peace, p. 53; 2007 edition, pp. 72-73)

 அப்துல்-பஹா, குழந்தைகளை ஆன்மீகம் நெறிமுறை ஆகியவற்றில் பயிற்றுவிப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்து இதே போன்ற வலியுறுத்தலை தமது எழுத்தோவியங்களிலும் வழங்குகிறார்:

“குழந்தைகள் புத்துயிரும் பசுமையும் மிக்க ஒரு கிளையைப்போன்றவர்கள்; நாம் அவர்களைப் பயிற்றுவிக்கும் விதத்தில்தான் அவர்கள் வளரவும் செய்வார்கள். அவர்களுக்கு உயர்ந்த இலட்சியங்களையும் குறிக்கோள்களையும் வழங்கிட மிகுந்த அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்,  அதனால் வயது வந்தவுடன், அவர்கள் பிரகாசமிக்க மெழுகுவர்த்திகளைப் போன்று தங்கள் ஒளிக்கதிர்களை உலகின்மீது வீசிடக்கூடும்; கவனமின்மை அக்கறையின்மை ஆகிய மிருக இச்சைகள் உணர்வெழுச்சிகள் ஆகியவற்றால் மாசுபடாது இருக்கவும்கூடும்.”

(Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p. 136)

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: