பஹாய்கள் ஏன் அரசியலில் ஈடுபடுவதில்லை


பஹாய்கள் இன்று சமூக நிர்மாணிப்புப் பணிகளிலும் உலகில் நீதியை ஸ்தாபிப்பதிலும் ஈடுப்பட்டு வருகின்றனர். அதற்காக அவர்கள் தங்களின் வாக்களிப்பு உரிமைகளைப் பயன்படுத்துவதில்லை எனப் பொருள்படாது. அவர்கள் தங்கள் வாக்குரிமையைப் பயன்படுத்துவது, தங்கள் சமயத்தின் கொள்கைகளுடன் ஒத்துப்போகும் வழிகளில் வாதிடுவது ஆகியவற்றின் மூலம் ஜனநாயகத்தை ஆதரிக்கவே செய்கின்றனர். கல்வி, இன நீதி, மனித உரிமைகள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூகத்தின் சுகாதாரம் மற்றும் நலன் போன்ற முக்கிய விஷயங்களில் நடவடிக்கை எடுக்க தங்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை ஊக்குவிப்பதும் இதில் அடங்கும்.

Lds Unity In Diversity Clipart | Free Images at Clker.com - vector clip art  online, royalty free & public domain

அவர்கள் பஹாவுல்லாவின் தெய்வீகத் திட்டத்தின் முழு காட்சியையும் மனதில் கொண்டு தங்கள் காரியங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். மனிதகுல ஒருமை எனும் அடிப்படைக் கொள்கையை மையமாகக் கொண்டு, மனிதகுலத்தை அதன் இளமைப் பருவத்திலிருந்து முதிர்ச்சிக்குத் தன்மைமாற்றுவதற்கான நம்பிக்கைக்குரிய புதிய வழிகளை அவரது திருவெளிப்பாடு வழங்குகிறது.

ஆதலால், மனுக்குல ஒருமையை மனதில் கொண்டு அதற்கு எதிரானவற்றைத் தூண்டுகின்ற கட்சி சார்புடைய அரசியலில் அவர்கள் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கின்றனர், அதாவது அரசியல் கட்சிகளில் உறுப்பினராவது. உலகளாவிய பஹாய் சமூகம் “உலகம் ஒரே நாடு, மனிதர்கள் அதன் பிரஜைகள்” என்னும் பஹாவுல்லாவின் பிரகடனத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்குகிறது.

பஹாவுல்லாவின் மகனார், அப்துல்-பஹா, “…நாங்கள் எந்த கட்சியையும் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல,” எனக்கூறுகின்றார்.

உலகம் எதிர்கொள்ளும் பெரும்பாலான தீமைகள் அடிப்படையில் ஆன்மீக இயல்புடையவை, எனவே மூல காரணத்தை நிவர்த்தி செய்வதற்கான தீர்வுகளும் ஆன்மீகமானவையாக இருக்க வேண்டும். பஹாய் திருவாக்குகள் இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றன: “…லௌகீக உலகின் செயல்பாடானது அதன் ஆன்மீக நிலைமைகளின் பிரதிபலிப்பாகும். ஆன்மீக நிலைமைகள் மாறும் வரை, லௌகீக விவகாரங்களில் சிறந்த, நீடித்த மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை.”

மிக அடிப்படையான பஹாய் போதனையை நாம் கருத்தில் கொள்வோம் – மனித குடும்பம் ஒன்று மட்டுமே உள்ளது. நாம் இதை உண்மையாக நம்பி, பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனையும் அவர் நமது குடும்பத்தின் உறுப்பினரே என்பதைக் கற்பனை செய்து பாருங்கள். வறுமை, பசி, இனவெறி மற்றும் மனித உரிமை இல்லாமை போன்ற சமூகக் கோளாறுகளை இந்த நம்பிக்கை மாற்றக்கூடியது அல்லவா? நாம் மட்டும் நிறைய சாப்பிடும் போது நமது குடும்பத்தில் உள்ள ஒருவர் பசியுடன் இருந்திட அனுமதிக்க மாட்டோம். ஒவ்வொரு உயிரும் உன்னதமானது மற்றும் கண்ணியமானது என மதிப்போம்.

நாம் வாழும் இந்த கொந்தளிப்பான நேரமானது, இறுதியில் பெரும் ஒற்றுமைக்கும் அமைதிக்கும் வழிவகுத்திடும் என பஹாய்கள் முழுமையாக நம்புகிறார்கள் – வளர்ச்சியுறும் குழப்பங்கள் ஒரு கரிம செயல்முறையின் இயற்கையான கட்டமாக, மனிதகுலத்தை ஒன்றிணைத்திட வழிவகுக்கக்கூடியவை. பஹாவுல்லா, நோய்களைக் கண்டறிந்து அவற்றைக் குணப்படுத்தவல்ல ஒரு தெய்வீக மருத்துவராகப் பார்க்கப்பட வேண்டும்; அதே சமயம், அரசியலில், பெரும்பாலும் ஒற்றுமையற்ற வழிகளில், எதிர்மறையான வழிகளில் பல்வேறு பிரச்சனைகளும் பக்க விளைவுகளும் கையாளப்படுவதைக் நாம் அடிக்கடி காண்கின்றோம்.

தங்கள் சமூகங்கள் மற்றும் நாடுகளின் நலனில் மிகவும் அக்கறை கொண்டாலும், மனிதகுலத்திற்குச் சேவை செய்ய விரும்பினாலும், பஹாய்கள் கட்சி சாராத வழிகளில் பங்கேற்று சச்சரவுகளுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருந்திட முயல்கிறார்கள். இது இந்த எதிர்முணைகளால் பீடிக்கப்பட்டுள்ள காலங்களில் ஒரு பெரிய சவாலாகும். கீழே உள்ள மேற்கோள்கள் பஹாய் கொள்கைகள் குறித்து அதிக விளக்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன:

“பஹாய்கள் ஏன் அரசியலில் ஈடுபடுவதில்லை?”

பஹாய்கள் இன்று சமூக நிர்மாணிப்புப் பணிகளிலும் உலகில் நீதியை ஸ்தாபிப்பதிலும் ஈடுப்பட்டு வருகின்றனர். அதற்காக அவர்கள் தங்களின் வாக்களிப்பு உரிமைகளைப் பயன்படுத்துவதில்லை எனப் பொருள்படாது. அவர்கள் தங்கள் வாக்குரிமையைப் பயன்படுத்துவது, தங்கள் சமயத்தின் கொள்கைகளுடன் ஒத்துப்போகும் வழிகளில் வாதிடுவது ஆகியவற்றின் மூலம் ஜனநாயகத்தை ஆதரிக்கவே செய்கின்றனர். கல்வி, இன நீதி, மனித உரிமைகள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூகத்தின் சுகாதாரம் மற்றும் நலன் போன்ற முக்கிய விஷயங்களில் நடவடிக்கை எடுக்க தங்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை ஊக்குவிப்பதும் இதில் அடங்கும்.

அவர்கள் பஹாவுல்லாவின் தெய்வீகத் திட்டத்தின் முழு காட்சியையும் மனதில் கொண்டு தங்கள் காரியங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். மனிதகுல ஒருமை எனும் அடிப்படைக் கொள்கையை மையமாகக் கொண்டு, மனிதகுலத்தை அதன் இளமைப் பருவத்திலிருந்து முதிர்ச்சிக்குத் தன்மைமாற்றுவதற்கான நம்பிக்கைக்குரிய புதிய வழிகளை அவரது திருவெளிப்பாடு வழங்குகிறது.

ஆதலால், மனுக்குல ஒருமையை மனதில் கொண்டு அதற்கு எதிரானவற்றைத் தூண்டுகின்ற கட்சி சார்புடைய அரசியலில் அவர்கள் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கின்றனர், அதாவது அரசியல் கட்சிகளில் உறுப்பினராவது. உலகளாவிய பஹாய் சமூகம் “உலகம் ஒரே நாடு, மனிதர்கள் அதன் பிரஜைகள்” என்னும் பஹாவுல்லாவின் பிரகடனத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்குகிறது.

பஹாவுல்லாவின் மகனார், அப்துல்-பஹா, ““எங்கள் கட்சி கடவுளின் கட்சி; நாங்கள் எந்த கட்சியையும் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல,” எனக்கூறுகின்றார்.

உலகம் எதிர்கொள்ளும் பெரும்பாலான தீமைகள் அடிப்படையில் ஆன்மீக இயல்புடையவை, எனவே மூல காரணத்தை நிவர்த்தி செய்வதற்கான தீர்வுகளும் ஆன்மீகமானவையாக இருக்க வேண்டும். பஹாய் திருவாக்குகள் இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றன: “…லௌகீக உலகின் செயல்பாடானது அதன் ஆன்மீக நிலைமைகளின் பிரதிபலிப்பாகும். ஆன்மீக நிலைமைகள் மாறும் வரை, லௌகீக விவகாரங்களில் சிறந்த, நீடித்த மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை.”

மிக அடிப்படையான பஹாய் போதனையை நாம் கருத்தில் கொள்வோம் – ஒரு மனித குடும்பம் ஒன்று மட்டுமே உள்ளது. நாம் இதை உண்மையாக நம்பி, பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனையும் அவர் நமது குடும்பத்தின் உறுப்பினரே என்பதைக் கற்பனை செய்து பாருங்கள். வறுமை, பசி, இனவெறி மற்றும் மனித உரிமை இல்லாமை போன்ற சமூகக் கோளாறுகளை இந்த நம்பிக்கை மாற்றக்கூடியது அல்லவா? நாம் மட்டும் நிறைய சாப்பிடும் போது நமது குடும்பத்தில் உள்ள ஒருவர் பசியுடன் இருந்திட அனுமதிக்க மாட்டோம். ஒவ்வொரு உயிரும் உன்னதமானது மற்றும் கண்ணியமானது என மதிப்போம்.

நாம் வாழும் இந்த கொந்தளிப்பான நேரமானது, இறுதியில் பெரும் ஒற்றுமைக்கும் அமைதிக்கும் வழிவகுத்திடும் என பஹாய்கள் முழுமையாக நம்புகிறார்கள் – வளர்ச்சியுறும் குழப்பங்கள் ஒரு கரிம செயல்முறையின் இயற்கையான கட்டமாக, மனிதகுலத்தை ஒன்றிணைத்திட வழிவகுக்கக்கூடியவை. பஹாவுல்லா நோய்களைக் கண்டறிந்து அவற்றைக் குணப்படுத்தவல்ல ஒரு தெய்வீக மருத்துவராக பார்க்கப்பட வேண்டும்; அதே சமயம், அரசியலில், பெரும்பாலும் ஒற்றுமையற்ற வழிகளில், எதிர்மறையான வழிகளில் பல்வேறு பிரச்சனைகளும் பக்க விளைவுகளும் கையாளப்படுவதைக் நாம் அடிக்கடி காண்கின்றோம்.

தங்கள் சமூகங்கள் மற்றும் நாடுகளின் நலனில் மிகவும் அக்கறை கொண்டாலும், மனிதகுலத்திற்கு சேவை செய்ய விரும்பினாலும், பஹாய்கள் கட்சி சாராத வழிகளில் பங்கேற்று சச்சரவுகளுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருந்திட முயல்கிறார்கள். இது இந்த எதிர்முணைப்படுத்தப்பட்ட காலங்களில் ஒரு பெரிய சவாலாகும். கீழே உள்ள மேற்கோள்கள் பஹாய் கொள்கைகள் குறித்து அதிக விளக்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன:

“சமயமானது, எந்த தேசத்தின் உண்மையான நலன்களுக்கும் எதிரானது அல்ல, எந்தக் கட்சி அல்லது பிரிவினருக்கும் எதிரானது அல்ல. அது அனைத்து சர்ச்சைகளிலிருந்தும் விலகி நிற்பதுடன் அவை அனைத்திற்கும் மேம்பட்டு இருக்கின்றது. “

“பஹாவுல்லாவின் நம்பிக்கையாளர்கள் தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டுள்ள சமயத்தை, அரசியல் அரங்கின் புயல்கள், பிளவுகள், சர்ச்சைகள் ஆகியவற்றுக்கும் மேலாக கடவுள் உயர்த்தியுள்ளார் என அவர்கள் உறுதியாக நம்புகிறார்கள். அவர்களின் சமயமானது, அடிப்படையில் அரசியல் சார்பற்றது, பண்பில் தேசிய உணர்வுகளுக்கும் மேம்பட்டது, தீவிரமாக கட்சி சார்பற்றது, மற்றும் தேசீய இலட்சியங்கள், குறிக்கோள்கள் மற்றும் நோக்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விலக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய சமயத்திற்கு வர்க்கம் அல்லது கட்சி பிரிவினை கிடையாது.

அவர்கள் வசிக்கும் இடங்களின் கொள்கைகள் மற்றும் விவகாரங்களைப் பற்றி அலட்சியமாக இருப்பதற்குப் பதிலாக, பஹாய்கள் தங்கள் அரசாங்கத்தின் மற்றும் மக்களின் நலன்களை மேம்படுத்துதல் எனும் “புனிதக் கடமையை” உணர்ந்தே இருக்கின்றனர். பஹாய்கள் “சுயநலமற்ற, தன்னலமற்ற மற்றும் நேரடியானதும் தேசபக்திமிக்கதுமான பாணியில், ஒருவர் சேர்ந்த நாட்டின் மிக உயர்ந்த நலன்களுக்கு சேவை செய்ய அழைக்கப்படுகிறார்கள். இதை சமயத்தின் போதனைகளுடன் தொடர்புள்ள நேரிமை மற்றும் வாய்மையின் செந்தரங்களிலிருந்து சிறிதும் விலகாத முறையில் மேற்கொள்கின்றனர்.

நாம் அனைவரும் பாகுபாடு மற்றும் கருத்தியல் பிளவுகளைத் தாண்டி நமது ஆன்மீக விழுமியங்கள் மற்றும் கொள்கைகளின் மூலம் வாழ்வதற்கான வழிகளைக் கருத்தில் கொள்வோமாக.

(https://cumberlink.com/lifestyles/faith-and-values/faith-in-focus-bahai-non-involvement-in-partisan-politics/article_ad9a9f60-fafc-57ff-8be7-302befbef8cd.html) எனும் இணையப்பக்கத்தின் தழுவல்

நுண்ணறிவுமிக்கதும் சிந்தனையைத் தூண்டுவதும்: ABS மாநாடு பரவலான சமுதாய கருப்பொருள்கள் மீது வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது8 அக்டோபர் 2021


ஒட்டாவா, கெனடா, 3 ஆகஸ்ட் 2021, (BWNS) – கடந்த வாரம் நடைபெற்ற பஹாய் படிப்பாய்வுகள் சங்கத்தின் (ABS) 45’வது வருடாந்திர மாநாடு, சிந்தனை மற்றும் சொல்லாடல்களின் ஒரு பரந்ததும் பல்வேறு துறைகளுக்குப பங்களிப்பதற்கான அவர்களின் முயற்சிகளின் மீது பிரதிபலிப்பதற்கு 2,500’க்கும் மேற்பட்ட மக்களை ஒன்றுகூட்டியது.

கடந்த ஆண்டு போலவே, வழக்கமாக ஒரு பௌதீகமான அரங்கில் நடைபெறும் மாநாடு, பெருந்தொற்றின் காரணமாக இணையத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. சங்கத்தின் நிர்வாகக் குழுவின் செயலாளர் ஜூலியா பெர்கர், அமர்வுகளில் அதிக பங்கேற்பை உறுதி செய்வதற்காக எவ்வாறு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்வதில் சங்கம் மிகுந்த அக்கறை எடுத்துள்ளது என்பதை விளக்குகிறார்.

“நேரில் கூடிவருவதை இயலாமல் செய்த சில சவால்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் இருந்தபோதிலும் இந்த மாநாட்டில் சிந்தனையைத் தூண்டும் மற்றும் கலகலப்பான விவாதங்கள் இடம்பெற்றன.

“பல அமர்வுகள் இரண்டு பகுதிகளாக நடத்தப்பட்டன, முதலாவது, முன்கூட்டியே கிடைக்கப்பெற்ற, முன்பதிவு செய்யப்பட்ட விளக்கக்காட்சிகள், இரண்டாவது, வளமான விவாதங்களுக்கு அதிக நேரத்தை அனுமதித்த, மாநாட்டின் போது நடைபெற்ற நேரடி அமர்வுகள்,”

இந்த ஆண்டு இறுதியில் ‘அப்துல்-பஹா மறைவின் நூற்றாண்டை நினைவுகூர்வதற்கு உலகளாவிய பஹாய் சமூகம் தயாராகி வரும் நேரத்தில் இந்த 9-நாள் மாநாடு நடந்தது. “அப்துல்-பஹாவின் அடிச்சுவடுகளில்: நமது காலத்தின் சொல்லாடல்களுக்குப் பங்களிப்பு” எனும் தலைப்பில், மாநாட்டு நிகழ்ச்சி, சமுதாய நீதியின் சாம்பியன் மற்றும் மனிதகுலத்தின் ஒருமை குறித்த கொள்கையை நிலைநிறுத்துபவர் எனும் முறையில் அவரது வாழ்க்கையிலிருந்து உத்வேகம் பெற்றது.

பங்கேற்பாளர்கள் சமூகத்தின் அறிவார்ந்த மற்றும் தார்மீக வாழ்க்கைக்கு பங்களிக்கும் ‘அப்துல்-பஹா’வின் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையை நினைவுகூர்ந்தனர். சமகால பிரச்சனைகள் மற்றும் இக்கால பிரச்சனைகளுக்கு அவர் பஹாய் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்திய முறை, சமூக முன்னேற்றத்திற்குப் பங்களிப்பதில் பத்திரிக்கையின் பங்கு, தப்பெண்ணங்களை சமாளிக்க மக்களுக்கு உதவுவதில் திரைப்படத்தின் சக்தி, நியாயமான மற்றும் நிலையான உணவு முறைகளை உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகள், நாகரிகத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு அவசியமான அறிவியல் மற்றும் மதத்தின் இரட்டை அறிவு அமைப்புகள், உள்ளிட்ட பல்வேறு கருப்பொருள்கள் குறித்து கலந்துரையாடல்களுக்கு அறிவூட்டியது..

அமர்வுகளில் ஒன்று, நவீன சமுதாயத்தின் அறிவுசார் அஸ்திவாரங்கள் மற்றும் அவற்றின் சாத்தியமான மாற்றம் பற்றிய இடைநிலை ஆராய்ச்சியுடன் மையத்தின் அனுபவத்தைப் பற்றி விவாதிக்க நவீனத்துவ நிலைமாற்ற மையத்தின் (COMIT) இயக்குனர்களை ஒன்றிணைத்தது, மையத்தின் பணியானது, நவீனத்துவம் என்பது அமைதி, நீதி, லௌகீக மற்றும் ஆன்மீக வளத்தின் முன் எப்போதுமில்லாத அளவுகளால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு வருங்கால உலக நாகரிகத்தை நோக்கிய மாற்றத்திற்கான காலம் எனும் எண்ணத்தினால் உத்வேகம் பெறுகின்றது.

மாநாடுகளின் எதிர்காலம் பற்றி பேசுகையில், டாக்டர் பெர்கர் கூறுவதாவது: “ஒவ்வோர் ஆண்டும் பங்கேற்பாளர்கள் ஆழமான பஹாய் போதனைகளை ஆராய்ந்து, அறிவின் பல்வேறு துறைகளில் முன்னோக்குகளுடன் அவற்றை உடனிணைத்து, மனிதகுலத்தின் தற்போதைய பிரச்சினைகள் மற்றும் சவால்களுக்கு அவற்றைப் பயன்படுத்திட முயலக்கூடும் எனும் முறையில், இது கற்றல் செயல்பாட்டில் ஒரு நிறுத்தற்குறியாக மாறும் என்பதே மாநாட்டின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கான எங்கள் நம்பிக்கையாகும்.”

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநாட்டு அமர்வுகளின் பதிவுகள் ABS இணையதளத்தில் கிடைக்கும்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1522/