அப்துல் பஹாவின் நினைவாலயம்: பிலாஸா சுவர்கள் பூர்த்தியாகிவிட்டன, பின்னல் தட்டியின் கட்டுமானம் ஆரம்பித்துவிட்டது8 அக்டோபர் 2021


பிலாஸாக்களின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு சுவர்கள் பூர்த்தியாகி, கட்டுமானத்தின் ஒரு புதிய கட்டம் ஆரம்பித்துவிட்டது.

பஹாய் உலகமையம் — அப்துல் பஹா நினைவாலயத்தின் பிலாஸா சுவர்கள் பூர்த்தியாகி, கட்டுமானத்தின் ஒரு புதிய கட்டத்தின் ஆரம்பத்தைக் குறிக்கின்றன. மத்திய பிலாஸாவின் மேல் பரப்பை மூடுகின்ற நுணுக்கமான பின்னல் தட்டியைக் கட்டுவதற்கான பலக்கிய செயல்முறை ஆரம்பித்துவிட்டது.

முடிந்தவுடன், பின்னல் தட்டியானது பிரதான கட்டிடத்தை சுற்றிலும் உள்ள மதில் பிதுக்கங்களுடன் இணைக்கப்படும். தற்போதையை செயல்முறை பின்னல் தட்டிகளின் உருவமைப்பை உருவாக்கிடும் நுணுக்கமாக தயாரிக்கப்பட்ட பல விரிவுபடுத்தப்பட்ட போலிஸ்டைரீன் (polystyrene) கட்டகங்களில் முதலாவதை பொருத்துவதை உள்ளடக்கியுள்ளது.

திட்டம் மேம்பாடு கண்டு வரும் வேளை, உலகம் முழுவதுமுள்ள பஹாய் சமூகங்கள் வரும் நவம்பர் மாதத்தில் அப்துல் பஹா மறைந்த நூறாம் ஆண்டை அனுசரிப்பதற்கும் அவரது அசாதாரன பண்புகளைப் பற்றியும் மனிதகுலத்திற்கான அவரது எடுத்துக்காட்டான வாழ்க்கை பற்றிப் பிரதிபலிப்பதற்கும் தயாராகி வருகின்றன.

தளத்தில் நடைபெறும் சமீபமான மேம்பாடுககளை தொடரும் படங்களில் சித்தரிக்கப்படுகின்றன.

This image shows the last stages of the construction of the segments connecting the walls of the central plaza to the north and south portal walls.
இந்தப் படம் மத்திய பிலாஸாவை வடக்கு மற்றும் தெற்கு வாசல் சுவர்களுடன் இணைக்கும் பகுதிகளின் கட்டுமானத்தைக் காண்பிக்கின்றது
A close-up view of the wall segments at an earlier stage connecting the walls of the central, north, and south plazas.
மத்திய,, வடக்கு, மற்றும் தெற்கு பிலாஸாக்களை இணைக்கும் சுவர் பகுதிகளின் ஆரம்ப கட்டத்தைக் காட்டும் ஓர் அணுக்கக் காட்சி
Seen here are the completed walls on the east and west sides of the Shrine, which now stretch continuously from one end of site to the other.
நினைவாலயத்தின் கிழக்கு மற்றும் தெற்கு பக்கங்களின் பூர்த்திபெற்ற சுவர்கள் காணப்படுகின்றன. அவை தளத்தின் ஒரு மூலையிலிருந்து மறு மூலை வரை செல்கின்றன.
Workers are preparing blocks of expanded polystyrene in precise shapes and sizes to create the formwork for the intricate design of the trellis.
பின்னல் தட்டிகளின் நுணுக்கமான வடிவத்தின் உருவமைப்பை உருவாக்க குறிப்பான வடிவங்களிலும் அளவுகளிலும் விரிவுபடுத்தப்பட்ட போலிஸ்டைரீன் கட்டகங்களை தொழிலாளிகள் தயாரிக்கின்றனர்
Once prepared, each block is then meticulously placed on platforms over the central plaza.
தயாரிக்கப்பட்டவுடன் ஒவ்வொரு கட்டகமும் மிகவும் கவனமாக மத்திய பிலாஸா மீதுள்ள மேடையில் பொறுத்தப்படுகின்றன.
This aerial view shows the emerging pattern of trellis and skylights that will stretch out from the main edifice.
இந்த வான்வெளி காட்சி, பிரதான கட்டுமானத்திலிருந்து விரிந்து வெளிப்படும் பின்னல் தட்டிகளின் வடிவம் மற்றும் கூறை சாளரங்களை காண்பிக்கின்றன.
Elsewhere on the site, work on the path encircling the Shrine is progressing with two-thirds of its concrete base already completed.
தளத்தின் மற்ற இடங்களில், நினைவாலயத்தைச் சுற்றிவரும் நடைபாதை மேம்பாடு கண்டுவருகின்றது. அதன் கான்கிரீட் அடித்தலம் ஏற்கனவே பூர்த்தியாகிவிட்டது.
In the south plaza, construction of garden paths and planters has begun.
தெற்குப் பிலாஸாவில், தோட்டங்களின் பாதைகள் மற்றும் தொட்டிகளை கட்டும் வேலை ஆரம்பித்துவிட்டது.
Before the concrete base of the south plaza can be built, “void former” blocks need to be fitted to separate the concrete platform from the soil.
தெற்குப் பிலாஸாவின் கான்கிரீட் அடித்தலம் போடப்படுவதற்கான பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன.
Work has also progressed on the cascading planters in the north plaza.
வடக்கு பிலாஸாவில் மடிப்பவிழும் தொட்டிகள் குறித்த பணிகள் மேம்பாடு கண்டுவருகின்றன.
An aerial view of the site from the northeast.
வடகிழக்கிலிருந்து தளத்தின் வான்வெளி காட்சி

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1531/

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: