அப்துல்-பஹா மறைவின் நூறாம் நினைவாண்டு: பிரதிநிதிகள் ஓர் ஆன்மீகச் சூழலில் தங்களைத் தயார்படுத்திக்கொள்கின்றனர்


பிரதிநிதிகள், பஹாவுல்லா மற்றும் அப்துல்-பஹாவின் வாழ்க்கையுடன் தொடர்பு கொண்ட பஹாய் புனிதத்தளங்களுக்கு விஜயம் செய்து நூற்றாண்டுக்காக தயாராகின்றனர்.

24 நவம்பர் 2021


பஹாய் உலக மையம் — கடந்த இரண்டு நாட்களாக பஹாவுல்லா மற்றும் அப்துல் பஹாவின் வாழ்க்கை தொடர்பான பஹாய் புனித ஸ்தலங்களுக்கு உலகெங்கிலும் உள்ள பஹாய் சமூகங்களின் பிரதிநிதிகள் குழுவாகச் சென்று வருகின்றனர். வியாழன் அன்று முறையான நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கான சூழலை இவ்விஜயங்கள் உருவாக்கி, நூற்றாண்டு ஒன்றுகூடலின் ஆன்மீக சூழ்நிலை உயர்த்தியுள்ளன.

கீழே உள்ள படங்கள் பஹாவுல்லா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த சிறைச்சாலைக்கு பிரதிநிதிகளின் வருகைகளைக் காட்டுகின்றன; அப்துல்-பஹா இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வாழ்ந்த அக்காநகரில் உள்ள ‘அப்புட் இல்லம்; ஹைஃபாவில் உள்ள ‘அப்துல்-பஹா காலமான அவரது வீடு மற்றும் அனைத்துலக பஹாய் காப்பகம்.

Participants arrive at the house of ‘Abdu’l-Bahá in Haifa where He resided in the last years of His life, before passing away here in the early hours of 28 November 1921.
பங்கேற்பாளர்கள் 28 நவம்பர் 1921 அதிகாலையில் காலமானதற்கு முன் வாழ்ந்து வந்த, ஹைஃபாவில் உள்ள அப்துல்-பஹாவின் இல்லத்திற்கு வந்து சேர்ந்தனர்.
A group of participants approaching the entrance to the house of ‘Abdu’l-Bahá.
பங்கேற்பாளர் குழு ஒன்று அப்துல்-பஹாவின் இல்லத்தை அணுகுகின்றனர்
Attendees have the opportunity to spend quiet moments in prayer and contemplation in the serene environs of the gardens at this Holy Place.
பங்கேற்பாளர்களுக்கு புனிதஸ்தல பூங்காக்களின் அமைதிச் சூழலில் பிரார்த்தனையிலும் தியானத்திலும் ஆழ்ந்திருப்பதற்கான வாய்ப்பு
A group of participants pause to reflect just before their visit to the International Bahá’í Archives, which contains artefacts and relics associated directly with the lives of the Central Figures of the Bahá’í Faith.
பங்கேற்பாளர்களின் குழு, சர்வதேச பஹாய் ஆவணக் காப்பகங்களுக்குச் செல்வதற்கு சற்று முன்பு, பஹாய் சமயத்தின் மையநாயகர்களின் வாழ்க்கையுடன் நேரடியாக தொடர்புடைய கலைப்பொருட்கள் மற்றும் நினைவுச்சின்னங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கின்றன.
Participants visiting the Archives building.
பங்கேற்பாளர்கள் காப்பக கட்டிடத்திற்கு வருகை தருகின்றனர்
In a spirit of reverence, participants approach the entrance to the Archives building.
பக்தி மனப்பான்மையுடன், பங்கேற்பாளர்கள் காப்பக கட்டிடத்தின் வாசலை அணுகுகின்றனர்
Attendees approaching the citadel where Bahá’u’lláh and His family were imprisoned for over two years following their arrival in ‘Akká in August 1868. During this time, ‘Abdu’l-Bahá cared for the sick and took responsibility for the welfare of their companions. The top image provides a historic view of the prison in 1907.
ஆகஸ்ட் 1868 இல் ‘அக்காநகருக்கு வந்ததைத் தொடர்ந்து பஹாவுல்லாவும் அவரது குடும்பத்தினரும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கோட்டையை பங்கேற்பாளர்கள் அணுகுகின்றனர். இந்த நேரத்தில், ‘அப்துல்-பஹா நோயுற்றவர்களைக் கவனித்து, அவர்கள் மற்றும் அவர்களின் தோழர்களுக்கான நலனுக்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். மேல் படம் 1907 இல் சிறைச்சாலையின் வரலாற்று காட்சியை வழங்குகிறது.
Groups of participants enter the area of the prison where Bahá’u’lláh and the other exiles were confined.
பஹாவுல்லாவும் பிர நாடுகடத்தப்பட்டோரும் சிறைவைக்கப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு பங்கேற்பாளர்கள் குழுவாகப் பிரவேசிக்கின்றனர்
Participants gather and offer prayers at the spot where Mírzá Mihdí, one of Bahá’u’lláh’s sons, fell through a skylight on the roof and passed away.
பஹாவுல்லாவின் மகன்களுள் ஒருவரான மிர்ஸா மிஹ்டி வானொளி சாளரத்தின் வழியாக கீழே விழுந்து மரணமுற்ற இடத்தில் ஒன்றுகூடி பிரார்த்திக்கின்றனர்
In this collage, the left and top right images show the cell where Bahá’u’lláh was confined.
இந்தப் படங்களில், இடமும் வலமும் உள்ள படங்கள் பஹாவுல்லா சிறைவைக்கப்பட்டிருந்த அறையை காண்பிக்கின்றன
Participants visiting the House of ‘Abbúd, where Bahá’u’lláh and His family lived as exiles and under house arrest in extremely cramped conditions after their arrival at this location in 1871.
பஹாவுல்லாவும் அவரது குடும்பத்தினரும் 1871 இல் இந்த இடத்திற்கு வந்தபின் மிகவும் நெருக்கடியான சூழ்நிலையிலும் நாடுகடத்தப்பட்டவர்களாகவும் வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த அப்புட் இல்லத்திற்கு பங்கேற்பாளர்கள் வருகை தந்தனர்
Participants at the House of ‘Abbúd.
அப்புட் இல்லத்தில் பங்கேற்பாளர்கள்
Attendees returning to the courtyard of the House of ‘Abbúd as their visit comes to an end.
பங்கேற்பாளர்கள் அப்புட் இல்லத்திற்கான வருகையின் முடிவில் முன்புற முற்றத்திற்கு வருகின்றனர்
On the left is a historic view of the House of ‘Abbúd (c.1920s). On the right is a view of participants arriving at the house.
இடப்புறம் அப்புட் இல்லத்தின் பழைய (1920-கள்) படம். வலப்புறம் பங்கேற்பாளர்கள் அவ்வில்லத்திற்கு விஜயம் செய்கின்றனர்
Among the Holy Places visited by participants is the Mansion of Bahjí, located next to the Shrine of Bahá’u’lláh. ‘Abdu’l-Bahá rented this house in September 1879 as a residence for His Father and other members of their family. Bahá’u’lláh would watch from the balcony to see His dearly loved son, ‘Abdu’l-Bahá, arriving from ‘Akká.
பங்கேற்பாளர்கள் பார்வையிடும் புனித ஸ்தலங்களில் பஹாவுல்லா நினைவாலயத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள பாஹ்ஜி மாளிகையும் உள்ளது. ‘அப்துல்-பஹா இந்த வீட்டை 1879 செப்டம்பரில் தமது தந்தைக்கும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் வசிப்பிடமாக வாடகைக்கு எடுத்தார். பஹாவுல்லா பலகனியில் இருந்து தமது அன்பு மகன் அப்துல் பஹா அக்காவிலிருந்து வருவதைப் பார்ப்பார்.
Participants at the Monument Gardens in Haifa, which house the resting places of Navváb (the wife of Bahá’u’lláh), Mírzá Mihdí (the younger son of Bahá’u’lláh), Bahíyyih Khánum (the daughter of Bahá’u’lláh, left), and Munírih Khánum (the wife of ‘Abdu’l-Bahá, right).
ஹைஃபாவில் உள்ள நினைவுப் பூங்காவில் பங்கேற்பாளர்கள், நவ்வாப் (பஹாவுல்லாவின் மனைவி), மிர்சா மிஹ்டி (பஹாவுல்லாவின் இளைய மகன்), பஹிய்யா கானும் (பஹாவுல்லாவின் மகள் – இடது) மற்றும் அப்துல் பஹாவின் மனைவி முனிரி கானும் ஆகியோர் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம் வலது உள்ளன.
Participants visit the resting place of Amatu’l-Bahá Rúḥíyyih Khánum, the wife of Shoghi Effendi.
பங்கேற்பாளர்கள் ஷோகி எஃபெண்டியினன் மனைவியாகிய அமாத்துல்-பஹா ரூஹிய்யா கானும் அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள இடத்திற்கு விஜயம் செய்தனர்

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1555/

“அப்துல்-பஹா மறைவின் நூறாம் நினைவாண்டு: பிரதிநிதிகள் ஓர் ஆன்மீகச் சூழலில் தங்களைத் தயார்படுத்திக்கொள்கின்றனர்” இல் 2 கருத்துகள் உள்ளன

  1. அருமை, இம்மாதிரியான செய்திகள் மிக பயனுள்ளதாக இருக்கிறன. மேலும் படங்களுடன் பார்க்கும் போது மனதுக்கு நெகிழ்ச்சியாக உள்ளது. நன்றி வாழ்த்துக்கள்.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: