பஹாய் உலக செய்தி சேவை: ரஷ்ய மொழியில் செய்தி சேவையின் ஆரம்பம்


19 ஆகஸ்ட் 2022

பஹாய் உலக மையம் — பஹாய் உலகச் செய்திச் சேவையானது இப்போது ரஷ்ய மொழியில் கிடைக்கிறது, இது இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் செய்தித் தளம் முதன்முதலில் உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து சமீபத்திய முன்னேற்றங்களைக் குறிக்கிறது.

2000-ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட செய்திச் சேவையானது, சமூக மேம்பாட்டிற்குப் பங்களிப்பதற்கான உலகளாவிய பஹாய் சமூகத்தின் முயற்சிகளில் இருந்து வெளிப்படும் நுண்ணறிவு குறித்த சிந்தனையைத் தூண்டும் கதைகளை வெளியிடுகிறது.

ரஷ்ய தளம் ஆங்கிலம் மற்றும் செய்தி சேவையின் மற்ற மூன்று மொழி பதிப்புகளுடன் அமர்ந்துள்ளது: பிரெஞ்சு, பாரசீக மற்றும் ஸ்பானிஷ்.

வலைத்தளத்திற்கு கூடுதலாக, செய்தி சேவை மொபைல் பயன்பாடு (Android மற்றும் iOS), Facebook, Instagram, Twitter மற்றும் YouTube மற்றும் மின்னஞ்சல் சந்தா மூலமாகவும் கிடைக்கும்.

பஹாய் உலக செய்தி சேவை இணையதளத்தின் சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட ரஷ்ய மொழி பதிப்பின் முகப்புப்பக்கம்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1612/