ஸ்பெய்னிய சங்கத்தின் 2022 விருது ஈரானிய உயர்கல்வி பஹாய் பயிற்சிக்கழகத்திற்குச் சென்றது


மூலாதாரம்: https://www.radiofarda.com/a/liberpress-bahai–2022-award/32102037.html

பஹாய் கல்விக்கான வசதிகளை வழங்குவதற்காக உயர் கல்விக்கான பஹாய் பயிற்சிக்கழகம் 1987-இல் நிறுவப்பட்டது

ஸ்பானிஷ் “லிபர்பிரஸ்” சங்கத்தின் 2022 பரிசு ஈரானிய பஹாய் உயர் கல்வி நிறுவனத்திற்கு சென்றதாக அறிக்கைகள் குறிப்பிடுகின்றன.

“தங்கள் தாயகத்தில் கல்வியை இழந்த ஆயிரக்கணக்கான பஹாய் இளைஞர்களுக்கு உயர் கல்வியை வழங்குவதற்கான பாராட்டத்தக்க முயற்சிகளுக்காக உயர்கல்விக்கான பஹாய் பயிற்சிக்கழகம் (BIHE) 2022 விருதுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது” என லிபர்பிரஸ் சங்கம் கூறியது.

2022 லிபர்பிரஸ் பரிசு உயர் கல்விக்கான பஹாய் பயிற்சிக்கழகம் மற்றும் மனித உரிமைகள் கார்ட்டூனிஸ்ட் கியானூஷ் ரமேசானி ஆகியோருக்குக் கூட்டாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

BIHE இணையதளம்

1999 முதல், இந்த விருது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒற்றுமை, பகிரப்பட்ட பொறுப்பு மற்றும் மனித விழுமியங்களின் கலாச்சாரத்தை ஆழப்படுத்த உழைத்த கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

பஹாய் உயர் கல்விக்கான பயிற்சிக்கழகம் ஈரானில் உள்ள ஒரு முறைசாரா கல்வி நிறுவனமாகும், இது 1987-இல் பஹாய்களால் தங்கள் குழந்தைகளின் கல்விக்கான வசதிகளை வழங்குவதற்காக ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.

சமீபத்திய ஆண்டுகளில், இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் கற்பித்ததற்காகவும் படித்ததற்காகவும் பல பஹாய்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர், இதன் காரணமாக இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் அதிகாரபூர்வ வகுப்புகள் நடைபெறுவதில்லை.

இந்தப் பல்கலைக் கழகத்தின் மாணவர்கள் சுயமாகப் பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் ஏதேனும் கேள்விகளுக்குத் தீர்வு காண, தன்னார்வலர்களின் வீடுகளில் அலுவலக நேரம் மட்டுமே நடத்தப்படுகிறது.

இஸ்லாமிய குடியரசு பஹாய் சமயத்தை ஒரு “தெய்வீக மதம்” என்பதை அங்கீகரிக்கவில்லை, மேலும் அதன் நம்பிக்கையாளர்கள், பல்கலைக்கழகங்களில் படிப்பது மற்றும் அரசாங்க வேலைகளை வைத்திருப்பது போன்ற உரிமைகள் பறிக்கப்படுவதோடு, பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் எப்போதும் கைது செய்யப்பட்டு அவர்கள் மீது வழக்கும் தொடரப்படும்.

சமீபத்திய ஆண்டுகளில், பஹாய்களின் கல்வி விலக்கு வேறு சில பகுதிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டு செப்டம்பரில், செம்னானில் உள்ள ஒரு உயர்நிலைப் பள்ளி ஒரு மாணவரை “பஹாய்” என்பதால் சேர்க்க மறுத்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், ஈரானின் கல்வி அமைச்சர் கூறினார்: “நாட்டின் மதங்கள் தவிர அதிகாரமற்ற பிற மதங்களைப் பின்பற்றுவதாக எந்த மாணவரும் கூறினால் , மற்றும் அக்கூற்று ஒரு பிரச்சாரத்தின் வடிவமாக கருதப்பட்டு, பள்ளிகளில் அவர்களுக்குக் கல்வி அனுமதிக்கப்படாது.

ஈரான் இஸ்லாமியக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 30-வது பிரிவின்படி, “நாடு முழுமைக்கும் இடைநிலைப் பள்ளி முடியும் வரை இலவச கல்வி மற்றும் மேம்பாட்டு வசதிகளை வழங்க அரசாங்கம் கடமைப்பட்டுள்ளது” என கூறப்படும் அதே வேளை இத்தகைய கருத்துக்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.