“ஒரு விரிவடையும் வாய்ப்பு”: புதிய திரைப்படம் சமூக தன்மைமாற்றத்திற்கான பஹாய் முயற்சிகளை ஆராய்கிறது


30 ஏப்ரல் 2023

பஹாய் உலக மையம் – உலக நீதிமன்றத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட “ஒரு விரிவடையும் வாய்ப்பு” திரைப்படம், இன்று 13-வது அனைத்துலக பஹாய் மாநாட்டில் திரையிடப்பட்டது.

பஹாய் போதனைகளின் தன்மைமாற்றும் சக்தியை சமூக மாற்றத்தை நோக்கிச் செலுத்துவதற்கு மக்கள், சமூகங்கள் மற்றும் ஸ்தாபனங்கள் இணைந்து பாடுபடும் உலகின் நான்கு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளை இந்தத் திரைப்படம் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

பிரஞ்சு, பாரசீகம், ரஷ்ய மற்றும் ஸ்பானிஷ் மொழி வசனவரிகளுடனான 72 நிமிடத் திரைப்படத்தை ஆங்கிலத்தில் இங்கே பார்க்கலாம். அரேபிய மொழியில் படத்தின் குரல்வழி பதிப்பும் உள்ளது. கூடுதலாக, ஒரு விரிவான வாய்ப்பை YouTube-இல் பார்க்கலாம்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1660/

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: