பஹாய் நாள்காட்டியில் புதிய பகுதி தளத்தில் சேர்க்கப்பட்டது


20 மார்ச் 2023

பஹாய் உலக மையம் — படீ’ நாட்காட்டி எனவும் அழைக்கப்படும் பஹாய் நாள்காட்டிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய பகுதி, உலகளாவிய பஹாய் சமூகத்தின் இணையதளத்தில் http://www.bahai.org/calendar/ இல் கிடைக்கின்றது.

புதிய பகுதியானது பஹாய் காலண்டர், அதன் தோற்றம், முக்கியத்துவம், அமைப்பு ஆகியவற்றின் ஒரு மேலோட்டக் காட்சியை வழங்குகிறது. இது புனித நாள்கள் மற்றும் பத்தொன்பது நாள் விருந்துகளுக்கான பஹாய் தேதிகளை 2064-ஆம் ஆண்டு வரையிலான அவற்றின் தொடர்புடைய கிரிகோரியன் தேதிகளுடன் வழங்குகிறது, அத்துடன் நடப்பு ஆண்டிற்கான தரவிறக்கம் செய்யப்படக்கூடிய காலெண்டரையும் வழங்குகிறது.

Bahai.org இல் உள்ள புதிய பிரிவில் பஹாய் நாடள்காட்டியின் கண்ணோட்டம் மற்றும் அவற்றின் தொடர்புடைய கிரிகோரியன் தேதிகளுடன் குறிப்பிடத்தக்க பஹாய் தேதிகளின் பட்டியலையும் அதுகொண்டுள்ளது.

பஹாய் நாள்காட்டி பாப் பெருமானாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, பின்னர் பஹாவுல்லாவினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. நாள்காட்டியின் உலகளாவிய அமலாக்கம் தொடர்பான செய்தியில், உலக நீதிமன்றம் கூறியது: “ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு புதிய நாள்காட்டியை ஏற்றுக்கொள்வது, லௌகீக, சமூகம் மற்றும் ஆன்மீக உண்மை பற்றிய மனித உணர்தலை மறுவடிவமைக்கும் தெய்வீக வெளிப்பாட்டின் சக்தியின் அடையாளமாகும். அதன் மூலம், புனிதமான தருணங்கள் வேறுபடுத்தப்படுகின்றன, காலத்திலும் இடத்திலும் மனிதகுலத்தின் இடம் மறுகற்பனை செய்யப்படுகிறது, மேலும் வாழ்க்கையின் லயம் மறுவார்ப்பு செய்யப்படுகிறது.

Bahai.org இணையதளம் பஹாய் சமயத்தின் நம்பிக்கைகள் மற்றும் திருவாக்குகளை ஆராய்வதுடன் பஹாவுல்லாவின் தொலைநோக்கினால் ஈர்க்கப்பட்டு, சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்குப் பங்களிக்கப் பாடுபடும் உலகம் முழுவதும் உள்ளவர்களின் அனுபவங்களை வழங்குகிறது. பஹாய்கள் என்ன நம்புகின்றனர் மற்றும் பஹாய்கள் என்ன செய்கின்றனர் என்பது பற்றிய விரிவான பகுதிகள் மற்றும் ஒரு விரிவான பஹாய் குறிப்பு நூலகத்தை வழங்குகிறது. இந்த நூலகம் பஹாய் சமயம் பற்றிய தகவல்களைத் தேடுபவர்களுக்கு ஒரு மதிப்புமிக்க ஆதாரமாக அமைகிறது.

பதிவிறக்கம் செய்யப்படக்கூடிய 2023 கிரிகோரியன் காலண்டர் பஹாய் தேதிகளுடன் இப்போது Bahai.org இன் பஹாய் காலண்டர் பக்கத்தில் கிடைக்கிறது.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1648/

(பஹாய்) நவ்-ரூஸ் தினம்


நவ்-ரூஸ் என்பது பஹாய் நாள்காட்டி வருடத்தின் முதல் நாளாகும், மற்றும் இந்நாள் பஹாய் சமயத்தவர்களின் 11 (இவற்றுள் 9 பணிவிடுப்புக்கான நாள்கள்) புனித நாள்களில் ஒன்றும் ஆகும். அது மார்ச் மாதம் 21-இல் அல்லது அதற்கு அருகில் மகாவிசுவத்தில் (மஹாவிஷுவம்/vernal equinox) நிகழும். இந்த நாள் பாரம்பரிய ஈரானிய புத்தாண்டும் கூட.

பாரம்பரிய நவ்-ரூஸ் கொண்டாட்டம்

பஹாய் புனிதநாளின் தோற்றுவாயான பாரம்பரிய நவ்ரூஸ் புனிதநாள், ஈரானில் பண்டைய காலத்திலிருந்தே கொண்டாடப்படுவதுடன், கலாச்சார ரீதியில் அண்டைநாடுகளான அஸர்பைஜான், துருக்கி, ஈராக், ஆர்மீனியா, ஜோர்ஜியா, ரஷ்யா, ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான், சிரியா, தஜிகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள மக்களால் அனுசரிக்கப்படுகிறது. பாப்-யி சமயத்தை ஸ்தாபித்த பாப் பெருமானார்  மற்றும் பின்னர் பஹாய் சமயத்தை ஸ்தாபித்த பஹாவுல்லா இருவரும் இந்த நாளை ஒரு புனித நாளாக ஏற்றுக்கொண்டு கடவுளின் ‘அதிபெரும் நாமத்துடன்’ அந்நாளை இணைத்தனர். இப்போது கணக்கிடப்பட்டுள்ளபடி பஹாய் விடுமுறை எப்போதும் பாரம்பரிய பண்டிகையின் அதே நாளில் வராது என்பதுடன் (அது ஒரு நாள் வித்தியாசத்தில் வரலாம்), பாரம்பரிய நவ்-ரூஸ் தினத்துடன் தொடர்புடைய பல பாரசீக கலாச்சார நடைமுறைகளையும் பஹாய் நவ்-ரூஸ் கொண்டிருக்கவில்லை. மாறாக, பஹாய் நவ்-ரூஸ் பஹாய் திருவாக்குகளிலிருந்து வாசிப்புகளைக் கொண்ட ஒரு மதம் சார்ந்த நிகழ்வாகும்.

இரான் நாட்டில் முளைப்யிர் பாரம்பரிய நவ்-ரூஸ் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். அந்நாட்டில் உள்ள பஹாய்களும் இவ்வழக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்கின்றனர்.

முக்கியத்துவம்

பாப்-யி மதத்தை ஸ்தாபித்த பாப் பெருமானார், ஒவ்வொன்றும் 19 நாள்கள் கொண்டதும் 19 மாதங்களைக் கொண்டதுமான படீ’ நாள்காட்டியை நிறுவினார். முதல் பஹாய் மாதமும், ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதல் நாளும் ‘பஹா’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளன. இது பேரொளி அல்லது தேஜஸ் என பொருள்படும் அரபு வார்த்தையாகும். இவ்வாறாக, வருடத்தின் முதல் நாளான நவ்-ரூஸ், பஹா மாதத்தில் பஹா நாளாகும். இந்த நாள் பாப் பெருமானாரால் கடவுளின் நாள் என அழைக்கப்பட்டது, மற்றும் பாப் பெருமானாரின் எழுத்துக்களில் ஒரு மேசியானிய (Messianic) திருவுருவான, ‘கடவுள் வெளிப்படுத்தவிருக்கும் அவருடன்’  இந்த நாள் இணைக்கப்பட்டது.

பஹாய் இளைஞர்கள் நவ்-ரூஸைக் கொண்டாடுகின்றனர்.

பாப் பெருமானார் எதிர்பார்த்திருந்த மெசியானிய நபராக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பஹாய் சமயத்தின் ஸ்தாபகர் பஹாவுல்லா, புதிய நாள்காட்டியை ஏற்றுக்கொண்டார், நவ்-ரூஸை ஒரு புனித நாளாகவும் அங்கீகரித்தார். இந்த நாள் பஹாய் நோன்பு மாதத்தின் பஹா மாதத்தைத் தொடர்ந்து வருகிறது. மேலும், நவ்-ரூஸ் கடவுளின் அதிபெரும் நாமத்துடன் தொடர்புடையது எனவும் அவர் விளக்கினார், மற்றும் நோன்பைக் கடைப்பிடிப்பவர்களுக்கான ஒரு திருவிழாவாக அந்நாள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.

ஒவ்வொரு மத திருவெளிப்பாட்டிலும் காலம் புதுப்பிக்கப்படுகின்றது என்பதற்கான குறியீட்டுக் கருத்து பாப் மற்றும் பஹாவுல்லா இருவரின் எழுத்துகளால் தெளிவாக்கப்பட்டது. மற்றும், நாள்காட்டியும் புத்தாண்டும் இந்த ஆன்மீக உருவகத்தை மேலும் உறுதியானதாக ஆக்கின. பஹாவுல்லாவின் மகனாரும், அவரது வாரிசுமான அப்துல்-பஹா, வசந்தகாலம் மற்றும் அது தோற்றுவிக்கும் புதிய வாழ்க்கையின் அடிப்படையில் நவ்-ரூஸின் முக்கியத்துவத்திற்கு விளக்கமளித்தார். விசுவம் (equinox, சம பகல் சம இரவு) என்பது இயேசு, முஹம்மது, பாப் மற்றும் பஹாவுல்லா உள்ளிட்ட கடவுள் அவதாரங்களின் சின்னமாகும் எனவும், அவர்கள் அறிவிக்கும் செய்தி ஓர் ஆன்மீக வசந்த காலத்தைப் போன்றது எனவும், அதை நினைவுகூர நவ்-ரூஸ் பயன்படுத்தப்படுகிறது எனவும் அவர் விளக்கினார்.

பஹாய் புனித நிலத்தில் நவ்-ரூஸ் தின

தேதி

தமது கித்தாப்-இ-அக்டாஸ் திருநூலில், நவ்-ரூஸ் என்பது மகாவிசுவம் நிகழும் நாள் என வரையறுத்தார். உலகெங்கிலும் உள்ள பஹாய்களுக்கான நவ்-ரூஸின் சரியான நேரம் பூமியில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதைப் பொறுத்தது மற்றும் அவ்விடத்தை முடிவு செய்வது பஹாய்களின் நிர்வாக அமைப்பான உலக நீதிமன்றத்திடம் விடப்பட்டது. உலக நீதிமன்றம் 2014-கில் அக்குறிப்பிட்ட இடமாக தெஹரான் நகரைத் தேர்வு செய்தது. பஹாய் தினங்கள் சூரிய அஸ்தமனத்தில் நிகழ்வதனால், விசுவம் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு சிறிது முன்பாக நிகழ்ந்தால், முந்தைய சூரிய அஸ்தமனத்தில் தொடங்கிய நாள் நவ்-ரூஸ் ஆகும். ஆதலால், நவ்-ரூஸ் தினம் கிரிகோரியன் நாள்காட்டியின்படி மார்ச் 20, 21 அல்லது 22 ஆகிய தேதிகளில் வரலாம். இந்த நாள்கள் ஏற்கனவே பல வருடங்களுக்கு முன்கூட்டியே கணிக்கப்பட்டுவிட்டன. பஹாய் நாள்காட்டியில் உள்ள அனைத்துத் தேதிகளும் நவ்-ரூஸ் தினத்தின் தொடர்பாகவே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆதலால், கிரிகோரியன் நாட்காட்டியில் மகாவிசுவ நேரத்தைப் பொறுத்து ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்கள் அவை மாறி மாறி வரக்கூடும்.

பஹாய் வருடம்நவ்-ரூஸுடன் இணைவாக வரும் கிரிகோரிய தேதி
17420 மார்ச் 2017
17521 மார்ச் 2018
17621 மார்ச் 2019
17720 மார்ச் 2020
17820 மார்ச் 2021
17921 மார்ச் 2022
18021 மார்ச் 2023
18120 மார்ச் 2024
18220 மார்ச் 2025
18321 மார்ச் 2026
18421 March 2027

கொண்டாட்டங்கள்

வேலை மற்றும் பள்ளி இடைநிறுத்தப்பட வேண்டிய ஒன்பது பஹாய் புனித நாட்களில் நவ்-ரூஸ் தினமும் ஒன்றாகும்; பாப் பெருமானார் அல்லது பஹாவுல்லா இருவரின் வாழ்க்கையில் ஒரு நிகழ்வுடன் தொடர்புபடுத்தப்படாத ஒரே நாள் நவ்-ரூஸ் தினமாகும். இது பொதுவாக பிரார்த்தனை, இசை, நடனம் ஆகியன கூடிய கூட்டங்களுடன் அனுசரிக்கப்படும் ஒரு திருவிழா ஆகும். புத்தாண்டு பஹாய் உண்ணாவிரத மாதத்தை ஒரு முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதால், இந்தக் கொண்டாட்டம் பெரும்பாலும் இரவு உணவோடு இணைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் சூழலைப் பொறுத்து இந்த நாள் வேறு தினங்களிலும் கொண்டாடப்படும் அனைத்து பஹாய் புனித நாள்களையும் போலவே, நவ்-ரூஸ் தினத்தைக் கடைப்பிடிக்கச் சில நிலையான விதிகள் உள்ளன. உலகெங்கிலும் உள்ள பஹாய்கள் உள்ளூர் வழக்கப்படி இதை ஒரு பண்டிகை நாளாகக் கொண்டாடுகின்றனர். பாரசீக பஹாய்கள் ஹஃப்ட் சின் (Haft Sin) போன்ற நவ்ரூஸுடன் தொடர்புடைய பல ஈரானிய பழக்கவழக்கங்களைக் கடைப்பிடிக்கின்றனர், உலகைச் சூற்றியுள்ள பிற பஹாய் சமூகங்கள் விசேஷ நவ்-ரூஸ் பிரார்த்தனை, மற்றும் வேறு பிரார்த்தனைகள் மற்றும் வாசிப்புகளுடன் ஒரு விருந்தோம்பலுடன் கொண்டாடக்கூடும்.

கூடுதல் தகவலுக்கு: https://prsamy.com/2022/03/18/naw-ruz/

உரையாடல் மற்றும் அமைதியை மேம்படுத்தும் முயற்சி முன்னெடுக்கப்பட்டு 30 ஆண்டு நிறைவு


பார்க் கல்லூரி, மேரிலாந்து, ஐக்கிய அமெரிக்கா – 1980 களில் லெபனானில் நடந்த பேரழிவை ஏற்படுத்திய மோதல்களுக்கு மத்தியில், மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியரும் பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச வளர்ச்சி மற்றும் முரண் மேலாண்மை மையத்தின் (CIDCM) இயக்குநருமான எட்வர்ட் அசார் போருக்கான தீர்வாக, யோசனைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை முன்வைத்தார். 

பேராசிரியர் அசார் தனது ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டிருந்தபோது, உலக அமைதிக்கான உறுதிமொழி என்ற தலைப்பிலான உலக நீதிமன்றத்தின் கூற்றுரை (statement) அவர் கண்ணில்பட்டது—அது அமைதிக்கான முன்நிபந்தனைகள் மற்றும் அதை நிறைவேற்றுவதற்கான சவால்கள் பற்றிய மிக முக்கிய ஆய்வாக்கும்.

மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தில் உலக அமைதிக்கான பஹாய் இருக்கையின் (Bahá’í Chair ) தோற்றம் பற்றிய இந்த விபரம், அதன் உரிமையாளரான ஹோடா மஹ்மூதி அவர்களால் அந்த 30ம் ஆண்டு நிறைவு விழாவில் வருகையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

பேராசிரியர் மஹ்மூதி, “அதன் உள்ளடக்கங்களால் அவர் மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டார்,” என்றார். அவர் பஹாய் இருக்கை ஒன்றை நிறுவ வேண்டுமென முன்மொழிந்து, உலக நீதிமன்றத்திற்குக் கடிதம் எழுதினார்.

பேராசிரியர் அசாருடைய கடிதத்தின் ஒரு பகுதி.

நானும் எனது சகாக்களும்… “உலக அமைதிக்கான வாக்குறுதி” எனும் அறிக்கையைப்பற்றிப் படித்து சிந்தித்தோம். இந்தக் கடிதத்தின் மூலம், CIDCM மற்றும் மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக நான் பதிலளிக்கிறேன்: “மனித இனத்தின் ஒற்றுமையில் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்த பஹாய் அனுபவம், எந்த அளவிலும் பங்களிக்க முடியும் என்பதால், ஆய்வுக்காக அதை ஒரு முன்மாதிரியாக வழங்குவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.”

எங்கள் மையத்தின் நோக்கம், உலக அமைதி பற்றிய உங்கள் யோசனைகள் மற்றும் பஹாய்களின் பார்வையை அறிவார்ந்த மற்றும் புறநிலை முறையில் ஆராய்ந்து விவாதிக்க பஹாய்களைப் பெருமையுடன் அழைக்கும் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில்… நான் ஒரு தலைவரை நிறுவ முன்மொழிகிறேன். 

இந்த மையத்தில் பஹாய் ஆய்வுகள் பற்றிய ஒரு திட்டம்.

மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தின் மூத்த துணைத் தலைவரும் பேராசிரியருமான ஜெனிஃபர் கிங் ரைஸ், ஆண்டுவிழா கூட்டத்தில் அந்த அடிப்படை நிகழ்வுகளை சுருக்கமாக விவரித்தார்: “முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகம்,  ‘அக்கறை மற்றும் தீர்வுகள் தேவைப்படும் உலகின் மிகப்பெரிய பிரச்னைகளில் ஈடுபடுவதற்கு அத்தியாவசியமான மனிதக் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்துவதில் நாம் ஒன்றாக இணைந்தால் என்ன?” என்ற ஒரு யோசனையுடன் பஹாய் சமூகத்தை அணுகியது.

ஆண்டுவிழாவை நினைவுகூரும் நிகழ்வில் பேசியவர்களில் சிலர் (இடமிருந்து வலமாக, மேலிருந்து கீழாக): ஆஷ்லி டெய்லர், மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகம் மற்றும் வெர்மான்ட் சட்டப் பள்ளியின் பட்டதாரி; Sein M. Chew, Unity Asset Management இன் தலைவர் மற்றும் CEO; சூசன் ரிவேரா, மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தின் நடத்தை மற்றும் சமூக அறிவியல் கல்லூரியின் டீன்; ஜெனிபர் கிங் ரைஸ், மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தின் மூத்த துணைத் தலைவர் மற்றும் பேராசிரியர்; ரஷான் ரே, மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர்; மற்றும் மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தில் உலக அமைதிக்கான பஹாய் தலைவரான பேராசிரியர் மற்றும் ஹோடா மஹ்மூதி.

“மனிதகுலத்தின் நலன்கள் மற்றும் நல்வாழ்வை மேம்படுத்தும் அறிவின் பரந்த அளவில் விளைந்த ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கூட்டாண்மையின் தொடக்கமாக அந்த எளிய ஆய்வு இருந்தது,” என்று ப்ரோவோஸ்ட் ரைஸ் மேலும் கூறினார்.

1993ல் பஹாய் இருக்கை நிறுவப்பட்ட பெய்ரூட் அமெரிக்கப் பல்கலைக்கழகத்தின் புகழ்பெற்ற அறிஞர் சுஹெய்ல் புஷ்ரூய் அதன் முதல் பொறுப்பாளரானார், 2005 இல் ஓய்வு பெறும்வரை அதன் பணியை அதாவது, அமைதி மற்றும் கல்வியை மேம்படுத்தும் பணியைத் தொடர்ந்தார். 2006ல் அதன் இரண்டாம் பொறுப்பாளரான ஜோன் கிரேஜெல், அமைதியை நிர்மாணித்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் பற்றிய திட்டங்களுடன் இருக்கையின் ஆராய்ச்சியைத் தொடர்ந்தார்.

அது நிறுவப்பட்டதிலிருந்து, அறிவியல் மற்றும் மதத்திலிருந்து நுண்ணறிவுகளை(insights) ஈர்க்கும் ஒரு பலதுறை ஒருங்கிணைவு சூழலில், ஆராய்ச்சி நடத்துதல் மற்றும் வெளியிடுதல், பயிற்சிகளை வடிவமைத்தல் மற்றும் உலக அமைதி குறித்த கருத்தரங்குகளை வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல நடவடிக்கைகளில் இருக்கை ஈடுபட்டுள்ளது.

உரையாடல் மற்றும் புரிதலை மேம்படுத்த பலதுறை ஒருங்கிணைவு 

உரையாடல் மற்றும் புரிதலை ஊக்குவிப்பதற்கு இருக்கை,  பலதுறை ஒருங்கிணைவு அணுகுமுறையை மேற்கொள்கிறது. இது அமைதியைப் பற்றிய சிந்தனையை மீம்படுத்துவதற்கு அவசியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. பேராசிரியர் மஹ்மூதி கூறுகையில், “நவீன வாழ்க்கையைப் பல கோணங்களில் மட்டுமே புரிந்துகொள்ள முடியும் என்பதால், நாம் பலதரப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம்.”

எவ்வாறாயினும், இந்த அணுகுமுறை மட்டும்தான் என்பதல்ல, மாறாக “மனித அறிவு… மற்றும் சாத்தியக்கூறுகளின் களஞ்சியத்தை” உருவாக்குவதற்கான வழிமுறையாகுமென்று ஜெனிஃபர் கிங் ரைஸ் குறிப்பிட்டார். இதற்கு உண்மையைத் தேடும் தோரணை மற்றும் ஆர்வமின்மையைத் தவிர்க்கும் அர்ப்பணிப்பு தேவைப்படுகிறதென கூறும் பேராசிரியர் மஹ்மூதி, “அவற்றின் தோற்றுவாய் எதுவாக இருப்பினும், ஒரு பெரிய காரியத்தைத் தொடர முயல்வதால், தனிப்பட்ட மனப்பற்றுகளையும் பாரபட்சத்தினையும் புறந்தள்ளிட வேண்டும்,” என்று வரையறுக்கின்றார்..

கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக, அமைதி தொடர்பான பிரச்னைகளைச் சமாளிக்க பலதரப்பட்ட அறிஞர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களுடன் ஒத்துழைத்து 25 க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களையும் கட்டுரைகளையும் இருக்கை வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த பத்து ஆண்டுகளில், இருக்கை 80 க்கும் மேற்பட்ட மாநாடுகள், ஆய்வரங்குகள் மற்றும் விரிவுரைகளை நடத்தியுள்ளார், மேலும் 250 க்கும் மேற்பட்ட பேச்சாளர்களை உரையாற்ற அழைத்துள்ளது.

“இந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் அறிவு மற்றும் அமைதியை நாடுவதற்கும், மனிதகுலத்திற்கான சிறந்த உலகத்தைத் தேடுவதற்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவை,” என்று ஃப்ரோவோஸ்ட் ரைஸ் கூறினார்.

30வது ஆண்டு விழா விருந்தினர்களுக்கு அதன் மையக் கருப்பொருள்களை ஆராய்வதற்கான பஹாய் இருக்கையின் முயற்சிகளைப் பற்றி சிந்திக்க ஒரு வாய்ப்பை வழங்கியது: கட்டமைப்பு-இனவெறி மற்றும் தப்பெண்ணத்தின் மூல காரணங்கள்; மனித இயல்பு; பெண்கள் அதிகாரம் மற்றும் அமைதி; உலகளாவிய நிர்வாகம் மற்றும் தலைமை; மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் உலகமயமாக்கலில் உள்ள சவால்களை சமாளித்தல்.

“பஹாய் இருக்கை இதைப் பல வழிகளில் மேற்கோள்கிறது,” என்று அவர் கூறினார், அதன் பணியின் மையமாக இருக்கும் ஐந்து கருப்பொருள்களை சுட்டிக்காட்டினார்: “இனவெறியின் வேர்கள் மற்றும் நாமும் அடிக்கடி நம் வாழ்வில் எதிர்கொள்ளும் தப்பெண்ணத்தின் காரணங்களைக் கடுமையான ஆய்வு; பெண்களின் சமத்துவமின்மையை உருவாக்கும் கட்டமைப்புகள் பற்றிய விசாரணை; உண்மையான உலகளாவிய ஆட்சிமுறை மற்றும் தலைமைத்துவ அமைப்பைக் கொண்டிருப்பதிலிருந்து நம்மைத் தடுக்கும் தடைகள்; காலநிலை மாற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அநீதிக்கான காரணங்கள் மற்றும் மனித இயல்பின் சவால்கள்.”

“அமைதிக்கான தடைகளை அகற்றுவதில் சமூக முதன்மையாளர்களோடு கட்டமைப்புகளின் பங்கை ஆராயும் அறிவு மற்றும் உத்திகளுக்கு இது ஒரு சிறந்த அறிவியல் அடிப்படையை உருவாக்கியுள்ளது” என்று கூறிய ப்ரோவோஸ்ட் ரைஸ், பஹாய் இருக்கையின் முயற்சிகளிலிருந்து வெளிப்பட்டுவரும் நுண்ணறிவுகளுக்காக (insights) தனது பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தார்.

அமைதிக்கான தடைகளின் மூல காரணங்களை நிவர்த்தி செய்தல்

அமைதி தொடர்பில் மையமாக ஐந்து கருப்பொருள்களைத் தலைமைக் கருதுகிறது: கட்டமைக்கப்பட்ட இனவெறி மற்றும் தப்பெண்ணத்தின் மூல காரணங்கள்; மனித இயல்பு; பெண்களுக்கு அதிகாரம் மற்றும் அமைதி; உலகளாவிய நிர்வாகம் மற்றும் தலைமைதத்துவம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் உலகமயமாக்கலில் உள்ள சவால்களை வெல்லுதல்.

இந்த கருப்பொருள்களுடன் தொடர்புடைய சவால்களைச் சமாளிப்பதற்கான அடிப்படையில் வித்தியாசமான அணுகுமுறை இல்லாமல் நீடித்த அமைதியை அடைய முடியாது என்று பேராசிரியர் மஹ்மூதி விளக்கினார். அவை சமூகத்தில் ஏற்படுத்தும் “கட்டுமானஞ்சார்ந்த சிதைவுகள்” என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. புதுமையான அணுகுமுறைகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டு, அமைதியை நோக்கிப் பயணிப்பதைத் தடுக்கின்ற, தற்கால உரையாடலில் ஆழமாக வேரூன்றிய மனித இயல்பைப் பற்றிய ஒரு பரவலான அனுமானத்திற்கு—அதாவது மனிதகுலம் இயல்பாகவே சரிசெய்ய முடியா சுயநலமிக்கது என்பதற்கு சவால்விட  பஹாய் இருக்கை முயற்சி செய்கிறது., 

அமைதியை அடையும் திறன் கொண்ட மனிதகுலத்தின் பார்வை

உலகின் சவால்கள் மற்றும்  பலக்கிய தன்மையை(complexities) அடையாளங்கண்டதில் சமூகத்தில் ஊழல் மற்றும் ஒழுக்கக்கேடான நடத்தைக்கான சோகமான உதாரணங்கள் உள்ளன என்பதை பஹாய் இருக்கை(Bahá’í Chair) ஒப்புக்கொள்கிறது. இருப்பினும், பொது நலனுக்காக மக்கள் தன்னலமின்றி செயல்பட்டதற்கு எண்ணற்ற எடுத்துக்காட்டுகள் இருப்பதையும் இருக்கை பார்க்கிறது.

ஆண்டு விழாவில் தனது கருத்துகள் முழுவதும், பேராசிரியர் மஹ்மூதி, அமைதியான உலகத்தை நோக்கிச் செயல்படுவதற்கு மனிதகுலத்தை அடிப்படைத் திறன் கொண்டதாக, இருக்கை கருதுகிறதென்று வலியுறுத்தினார். மனித ஆவியின் உன்னதத்தை அங்கீகரிப்பதோடு, அந்த உன்னதத்திற்கு தகுதியான ஒரு சமூகத்தை கற்பனை செய்யும் இந்தக் கண்ணோட்டம் பஹாய் போதனைகளில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது,

அனைத்து மக்களும் ஒரே மனித குடும்ப உறுப்பினர்களெனும் அடையாளத்தை அங்கீகரிப்பதன் மூலமும், சமூகத்திற்கு நீதி மற்றும் தன்னலமற்ற சேவை போன்ற மதிப்புகளை ஊக்குவிப்பதன் மூலமும், அமைதியை நோக்கி முன்னேறுவதைத் தடுக்கும் சில அடிப்படையான மானுட நம்பிக்கைகளுக்கு பஹாய் இருக்கை சவால் விடுகிறது. பேராசிரியர் மஹ்மூதி கூறியுள்ளது போல், “ஒரு சிறந்த உலகத்தை உருவாக்கவே முடியாதென்ற கருத்தை நாங்கள் கருத்திற்கொள்ள மறுக்கிறோம்.”

பல்கலைக்கழகத்திலும் அதற்கு அப்பாலும் அமைதி கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பது

பஹாய் இருக்கையின் வளர்ச்சியில் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய பகுதி, வகுப்பறையில் அதன் பணியாகும். அங்குப் பேராசிரியர் மஹ்மூதி ஒவ்வொரு கல்வியாண்டிலும் ஒரு தனித்துவமான பாடத்தை வழங்குகிறார், இது ஆன்மீகக் கொள்கைகளின் வெளிச்சத்தில் மாணவர்களுக்கு சமூக சவால்களின் மூல காரணங்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது. அமைதியின் கேள்விக்கு மையமாக ஐந்து கருப்பொருள்களை இருக்கை கருதுகிறது: கட்டமைக்கப்பட்ட இனவெறி மற்றும் தப்பெண்ணத்தின் மூல காரணங்கள்; மனித இயல்பு; பெண்கள் அதிகாரம் மற்றும் அமைதி; உலகளாவிய நிர்வாகம் மற்றும் தலைமை; மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் உலகமயமாக்கலில் உள்ள சவால்களை சமாளித்தல்.

பேராசிரியர் மஹ்மூதி, இந்தக் கருப்பொருள்களுடன் தொடர்புடைய சவால்களைச் சமாளிப்பதற்கான அடிப்படையில் வேறுபட்ட அணுகுமுறை இல்லாமல் நீடித்த அமைதியை உணர முடியாது என்று விளக்கினார், அவை சமூகத்தில் ஏற்படுத்தும் “டெக்டோனிக் சிதைவுகள்”. புதுமையான அணுகுமுறைகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டு, தற்கால உரையாடலில் ஆழமாக வேரூன்றிய மனித இயல்பைப் பற்றிய ஒரு பரவலான அனுமானத்தை சவால் செய்ய இருக்கை முயற்சி செய்கிறது, அதாவது, மனிதகுலம் இயல்பாகவே சரிசெய்ய முடியா சுயநலம்கொண்டது என்ற எண்ணம், அமைதியை நோக்கி முன்னேறுவதைத் தடுக்கிறது- 

“பேராசிரியர் மஹ்மூதியின்… தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பணி, ‘உலக அமைதியை எவ்வாறு உருவாக்குவது?’ போன்ற பெரிய கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க முயல்கிறது. நாம் எப்படிப்பட்ட உலகத்தைப் பெற விரும்புகிறோம் என்பது பற்றி மேலும் சிந்திக்கவும் யோசிக்கவும் அவர் மக்களை ஊக்குவிக்கிறார்,” என ஃப்ரோவோஸ்ட் ரைஸ் கூறினார்.

பேராசிரியர் மஹ்மூதியின் இரண்டு முன்னாள் மாணவர்கள் இருக்கையுடனான அவர்களின் அனுபவங்கள் மற்றும் அது அவர்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் பயணங்களில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் பற்றி பேசினர்.

சமீபத்தில் வெர்மான்ட் சட்டப் பள்ளியில் பட்டம் பெற்றவரான அஷ்லி டெய்லர்,  இப்போது ஐக்கிய அமெரிக்க விமானப்படையின் நீதிபதி அட்வகேட் ஜெனரல் படைப்பிரிவின் உறுப்பினராக உள்ளார். பஹாய் இருக்கையின் தான் பயணித்ததைப் பற்றி உணர்வுப்பூர்வமாக தெரிவித்தார். கல்லூரியில் தாம் முதலாம் ஆண்டு மாணவராக இருந்தபோது, பஹாய் இருக்கையால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த, ஈரானிய பெண் எழுத்தாளர்கள் பற்றிய விரிவுரையில் கலந்து கொண்டதன் அனுபவத்தைப் பற்றி அவர் பேசினார்.

திருமதி டெய்லர், உலக அமைதிப் பிரச்னையில் பஹாய் இருக்கையின் தனித்துவமான அணுகுமுறைக்குத் தனது பாராட்டுகளைத் தெரிவித்தார், “…நமக்குள்ளாக இருந்தாலும், நமது சமூகங்கள், நமது கல்வி முறை, நமது சூழல் மற்றும் பல [வழிகளில்] இருந்தாலும் சரி உலகம் முழுவதிலும் உள்ள அறிஞர்களை ஒன்றிணைத்து, நாம் எவ்வாறு அமைதியை அடையலாம் என்பது குறித்த அவர்களின் உறுதியான கருத்துக்களை விவாதிக்கலாம்.”

பேராசிரியர் மஹ்மூதியால் கற்பிக்கப்படும் வகுப்பில் உதவி ஆசிரியராக இருந்த அனுபவத்தைப் பற்றியும் திருமதி டெய்லர் பேசினார், இதில் பங்கேற்பாளர்கள் தப்பெண்ணம் மற்றும் அதன் வேர்களைப் பற்றி விவாதித்தனர்: “இந்தக் குறிப்பிட்ட கருத்தரங்கில், மாணவர்கள் உண்மையிலேயே வளர்ந்து சுயபரிசோதனை செய்துகொள்வதை நான் கண்டேன்… பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, வகுப்பு எந்தளவுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது, அவர்கள் இன்னும் இந்த உரையாடலைத் தொடங்கி, கடினமான உரையாடல்களைத் தொடர்கிறார்கள் என்று மாணவர்கள் என்னிடம் கூறினர்.

மேரிலாண்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டதாரியும் இப்போது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் உள்ள ஒரு படைப்பாற்றல் நிறுவனத்தின் மூலோபாய நிபுணருமான எமிலி கோரே, பஹாய் இருக்கை தனது வாழ்க்கையில் மாற்றியமைக்கும் தாக்கம் மற்றும் அது தனது எதிர்கால அபிலாஷைகளை எவ்வாறு வடிவமைத்துள்ளது என்பதைப் பற்றி பேசினார். படிப்பில் சேரும் போது, சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் அநீதிகளுக்கு அவர் எவ்வாறு ஒத்திசைந்தார் (attuned) என்பதை விளக்கினார்; அங்குதான் அவர் பஹாய் இருக்கையின் கருப்பொருள்கள் மற்றும் மிகவும் சமத்துவமான உலகத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு வழிமுறையாக இரக்கம் மற்றும் புரிதலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்.

“கல்லூரி காலம் முழுவதும், நான் 35 வகுப்புகளை எடுத்தேன். ஆனால், நான் உலகைப் பார்த்த விதத்தை அடிப்படையாக மாற்றியது ஒன்றுதான்” என்கிறார் திருமதி. கோரே. “இது மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தில் எனது முதல் வாரத்தில் பேராசிரியர் மஹ்மூதியின் சிறப்பு கருத்தரங்கு. மேரிலாந்தின் ஹோவர்ட் மாவட்டத்திற்கு வெளியே உலகம் எவ்வளவு வித்தியாசமாக உள்ளது என்பதையும், சுயநினைவற்ற சார்புகள், பாரபட்சத்தின் அறிவியல் மற்றும் பிரதிநிதித்துவத்தின் சக்தி,” பற்றி நான் அங்குதான் கற்றுக்கொண்டேன்.

பஹாய் இருக்கையுடன் திருமதி. கோரேய் செலவழித்த நேரம், மக்கள் ஒன்றோடொன்று இணைந்திருப்பது பற்றியும், மிகவும் சமத்துவமான உலகத்தை உருவாக்குவதில் பட்சாதாபமும் புரிதலும் வகிக்கும் பங்கையும் அறிந்துகொள்ள அனுமதித்தது. வகுப்பிற்கு உதவி ஆசிரியராக, இந்தப் பாடங்கள் தன் சக மாணவர்களிடம் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை நேரடியாகக் கண்டார். மேலும், தனது கல்வியையும் தொழிலையும் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்குப் பயன்படுத்த ஊக்கமளித்தார்.  பஹாய் இருக்கையின் படிப்புகள் வழியாக சென்ற பல மாணவர்கள், “நாங்கள் சிறந்த கேட்போராக மாறினோம்,”  என்ற அவர்களின் உணர்வுகளை திருமதி. கோரேய் எதிரொலித்தார்.

தற்போதைய மாணவியான ஸ்டெல்லா ஹட்சன் விளக்குகையில், பஹாய் இருக்கை “சிக்கலான கேள்விகளை நுண்ணறிவு மற்றும் முக்கியமான மனித கண்ணோட்டத்துடன் அணுகுகிறது, பிரச்சனையின் வேரில் மூழ்குகிறது,” என்பதால், உலகத்தைப் பற்றிய மாணவர்களின் பார்வை பரிணமிக்கிறது என்று மேலும் விளக்கினார்.

விருந்தினர் பேச்சாளர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர் மஹ்மூதி ஆகியோரால் பகிரப்பட்ட பல கருத்துக்களுக்கு மேலதிகமாக, நினைவேந்தலில் தலைமையின் சில வெளியீடுகளின் காட்சியும் இடம்பெற்றது.

இந்த ஆண்டு விழா, பஹாய் இருக்கை மற்றும் அதன் பரந்த அளவிலான ஒத்துழைப்பாளருக்கு சமாதானம் பற்றிய சொற்பொழிவை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும், எதிர்காலத்தை எதிர்நோக்குவதற்கும் இருக்கையின் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளைப் பற்றி சிந்திக்க ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது.

“அமைதியின் வெற்றிகள் நம் அனைவரிடமிருந்தும் வரும்” என்று பேராசிரியர் மஹ்மூதி தனது இறுதி குறிப்புகளில் கூறினார், “ ‘நாம்’ என்பதில் விருப்பமுள்ளோரின் கூட்டுறவை உள்ளடக்கியது. கடந்த காலத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், நிகழ்காலத்தில் முழுமையாகவும் எதிர்காலத்தை மனதில் கொண்டும் ஒற்றுமையாக உழைக்க அர்ப்பணிப்புடன் இருப்போரின் ஒத்துழைப்பால் அமைதிக்கான வேலை வரும். அத்தகைய ஒரு புதிய அமைதி உலகத்தைக் கற்பனை செய்து பார்க்க எங்களுக்கு உதவ உங்களை அழைக்கிறோம்.

கூட்டத்தில் அவரது கருத்துகளில், அமெரிக்க பஹாய்களின் தேசிய ஆன்மீக சபையின் உறுப்பினரான கென்னத் போவர்ஸ் விரிவாகக் கூறினார்: “அனைத்து மனிதகுலத்தையும் அதன் எல்லையற்ற பன்முகத்தன்மை மற்றும் செழுமையுடன் பார்ப்பதே பஹாய் இருக்கையின் இன்றியமையா அடிப்படையாகும். ஒட்டுமொத்த கூட்டிணைப்பியல் (an organic) உலகிற்கு மிகவும் அவசியமான கொள்கைகளை முறையாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் பயன்படுத்துவதாகும். இந்தக் கண்ணோட்டத்துடன், உலக அமைதிக்கான பாதையைப் பற்றிய சொற்பொழிவு மற்றும் கற்றலை முன்னெடுத்துச் செல்வதே அதன் பணியாகும், ”

30வது ஆண்டு கூட்டத்தின் பதிவை இங்கே பார்க்கலாம்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1647/

கருப்பர் சரித்திர மாதம்: வழிபாட்டு இல்லம் ஒருமையை வளர்க்கின்றது


1 மார்ச் 2023

வில்மெட், ஐக்கிய அமெரிக்கா – அமெரிக்காவின் வில்மெட் நகரில் உள்ள பஹாய் வழிபாட்டு இல்லம் சமீபத்தில் கருப்பு வரலாற்று மாதத்தை நினைவுகூரும் கலைகள் மற்றும் கலந்துரையாடல்கள் மாலை என்னும் நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்தது.

அமெரிக்கா முழுவதும், ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க வரலாற்றைக் கொண்டாடுவதற்கும் அதன் சாதனைகளை கௌரவிப்பதற்கும் ஒவ்வொரு பிப்ரவரி மாதமும் அனுசரிப்புகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. பஹாய் கோயில் வளாகத்தில் கூடிய  சுற்றியுள்ள அண்டைப்புறங்களிலிருந்தும் அதற்கு அப்பாலும் இருந்து சுமார் 350 பேரைத் திரட்டிய அந்த ஒன்றுகூடல், ஒருமை மற்றும் இன ஒற்றுமையின் ஆன்மீகக் கொள்கைகளை ஆராய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை வழங்கியது. இந்தக் கோட்பாடுகள் குழுப்பாடல், ஆர்கெஸ்ட்ரா இசை, கவிதை, கோயிலின் கீழ்த்தள மண்டபத்தில் ஒரு கலை கண்காட்சி ஆகியவற்றின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. இந்தக் கண்காட்சியில் இன நல்லிணக்கத்தை வளர்ப்பதில் பஹாய் சமூகத்தின் பங்களிப்புகளை எடுத்துக்காட்டும் தேசிய பஹாய் ஆவணக்காப்பகத்தின் வரலாறு சார்ந்த பல பொருட்களும் இடம்பெற்றிருந்தன. இது, பொதுமை சமூகத்தின் பல்வேறு அமைப்புகளால் வழங்கப்பட்ட மாலைநேர சொற்பொழிவுகள் பலவற்றின் கருப்பொருளாக இடம்பெற்றிருந்தன.

இந்த கொண்டாட்டத்தில், பிற கருப்பொருகளுள் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை பற்றிய நேரடி ஆர்கெஸ்ட்ரா மற்றும் கோரல் (choral) இசையும், அடங்கும். (புகைப்படம், கீழே உள்ள இரண்டு படங்கள்: கேரி ஏஞ்சல்-லூக்)

“இன்றிரவு இந்த மண்டபத்தை நிரப்புவதானது,  வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில் மேன்மேலும் அதிகரிக்கக்கூடிய தொடர்புகள் மற்றும் உறவுகளின் வரிசையாக இருக்கும் என நாங்கள் நம்புகிறோம்” என கோவில் இயக்குநர் ஜார்ஜ் டேவிஸ் தமது உரையில் கூறினார். “பஹாய் வழிபாட்டு இல்லம் இந்த நிகழ்வுகளைத் தொடர்ந்து நடத்துவதும், வழிபாட்டுக்கும் சேவைக்கும் இடையிலான தொடர்பை வலுப்படுத்துவதும் முக்கியமாகும்.”

வழிபாட்டிற்கும் சேவைக்கும் இடையிலான தொடர்பு அடித்தட்டிலும் வெளிப்படுவதைக் காணலாம் என திரு டேவிஸ் குறிப்பிட்டார். அமெரிக்கா முழுவதும் நடைபெறும் பஹாய் சமூக நிர்மாணிப்பு முயற்சிகள் இதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். இந்த முன்முயற்சிகள் பல்வேறு பின்னணிகளைச் சேர்ந்த மக்களை ஒன்றிணைத்து, பொது நன்மைக்குச் சேவை செய்வதற்கான அவர்களின் பகிரப்பட்ட விருப்பத்தில் அவர்களை ஒன்றிணைக்கின்றன.

இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு அடித்தளமாக இருக்கும் இன்றியமையா மனிதகுல ஒருமைப்பாடு என்னும் கோட்பாட்டை அமெரிக்க பஹாய்களின் தேசிய ஆன்மீக சபையின் உறுப்பினர் கென்னத் போவர்ஸ் மேலும் ஆராய்ந்தார், அவர் இது “நமது காலத்தின் முக்கிய கொள்கை” என கூறினார். அவர் மேலும் கூறினார்: “இந்த விழிப்புணர்வின் பற்றாக்குறையும், அதைச் செயல்படுத்துவதற்கான திறனின்மையும் இன்று அமைதி மற்றும் செழிப்புக்கு முக்கிய தடையாக உள்ளன, … [இதன் விளைவாக] நாம் யார் என்பதைப் பற்றிய சிதைவான பார்வைகளும், அதனுடன் இணைவான அனைத்து தப்பெண்ணங்களும் உள்ளன..”

அமெரிக்காவின் வில்மெட் நகரில் உள்ள பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்தில் கருப்பின வரலாற்று மாதத்தைக் கொண்டாடும் நிகழ்வில் கலைக் கண்காட்சி இடம்பெற்றது.

இனவாதத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் நிவர்த்தி செய்வதற்கும் ஒரு விரிவான அணுகுமுறையை மேற்கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி பேசிய போவர்ஸ், தற்போது நடைபெற்று வரும் இன நீதிக்கான போராட்டத்தை அங்கீகரிக்காமல் கடந்த காலத்தின் மீது குறுகிய கவனம் செலுத்துவதற்கு எதிராக அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார். “இது வெறும் வார்த்தைகளுடன் முடிவடையும் உரையாடலாக இருக்கக்கூடாது: [இது] அனைத்து மக்களும் முழுமையாக பங்கேற்கும் ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்க வேண்டும்.”

1912-ஆம் ஆண்டில் கோவில் அடிக்கல் நாட்டு விழாவின் போது, ‘அப்துல்-பஹா வில்மெட்டில் எதிர்கால வழிபாட்டு இல்லத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைத்ததிலிருந்து, இப் புனித அமைப்பு ஒருமையை குறிக்கின்றது.

அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு சில நாள்களுக்கு முன்பு, நியூயார்க் டைம்ஸ்  ‘அப்துல்-பஹாவின் அமைதி பற்றிய செய்தி’ குறித்து ஒரு செய்தியை வெளியிட்டது. “தப்பெண்ணங்களை அகற்றுமாறு மனிதகுலத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தது… தேசியம், இனம், மதம் ஆகியவற்றின் தப்பெண்ணம்.” “மனித உலகின் ஒருமைப்பாடு என்னும் பதாகையை மனிதகுலம் உயர்த்த வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது, அப்போதுதான் பிடிவாத சூத்திரங்களும் மூடநம்பிக்கைகளும் ஒரு முடிவுக்கு வரும்” என அந்தக் கட்டுரை மேற்கோளிட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவின் வில்மெட்டில் உள்ள பஹாய் வழிபாட்டு இல்லத்தில் கருப்பு வரலாற்று மாத அனுசரிப்பின் பதிவை இங்கே காணலாம்.

நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட சில கலைஞர்களுடன் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றிருந்த பொருள்களைப் பற்றி கலந்துரையாடுவதற்குப் பங்கேற்பாளர்களுக்கு வாய்ப்பேற்பட்டது.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1646/

BIC நியூ யார்க்: டிஜிட்டல் (Digital) தொழில்நுட்பங்களை மறுவடிவமைப்பதில் பெண்களின் ஈடுபாடு


28 பிப்ரவரி 2023

BIC நியூயார்க் – விரைவாக மாறிவரும் உலகளாவிய சூழ்நிலைகள், மனிதகுலத்தின் இடைத்தொடர்பை மேலும் ஆழமாக மதித்துணரும்படி தூண்டியுள்ளதுடன், டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களின்பால் மேலும் அதிக சார்ந்திருத்தலையும் தூண்டியுள்ளது. அணுகல் கிடைக்காதோர் அல்லது அத்தகைய தொழில்நுட்பங்கள் தங்கள் சமூகங்களை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் திறன் இல்லாதோர் உட்பட பல பெண்களுக்கு, இது விலக்குதலுக்கும் ஒதுக்குதலுக்கும் அதிகமாக வழிவகுத்துள்ளது.

இந்த அவதானிப்பு, பஹாய் அனைத்துலக சமூகத்தின் (BIC) நியூயார்க் அலுவலகத்தின் புதிய அறிக்கையின் நடுமையத்தில் உள்ளதுடன், மார்ச் மாதம் நடைபெறவுள்ள பெண்களின் நிலை குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் (UN) ஆணையத்தின் 67-வது அமர்வில் அதன் பங்களிப்பின் ஒரு பகுதியாகவும்  இது அடங்கும்.

“புதுமையின் மதிப்புகள்: டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களை மறு-கற்பனை செய்வதில் பெண்களின் ஈடுபாடு” என்னும் தலைப்பிலான அறிக்கை, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களை வடிவமைத்து விநியோகிக்கும் செயல்பாட்டில் பல்வேறு கண்ணோட்டங்களை, குறிப்பாக பெண்களின் கண்ணோட்டங்களை ஒருங்கிணைப்பது ஏன் அவசியம் என்பதை ஆராய்கிறது.

“பெண்களின் பங்கேற்பை விரிவுபடுத்துவது, மனித அனுபவத்தின் முழு நெடுக்கத்திற்கும் விடையிறு எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்குப் பலவிதமான முன்னோக்குகள் ஒரு முன்நிபந்தனை என்னும் அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும்” என BIC கூறுகிறது.

“…இருப்பினும் நியாயமான பிரதிநிதித்துவமானது, அதுவே ஒரு முடிவு என்பதின்றி, போட்டி மற்றும் சமத்துவமின்மையின் மேலாதிக்க வடிவங்களை ஒத்துழைத்தல், கூட்டு விசாரணை மற்றும் பொது நலனுக்கான அக்கறை ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுக்க உதவும் ஒரு சூழலாகவும் அப்பிரதிநிதித்துவம் செயல்படுகிறது.

அறிக்கையின் மூலம் முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு மையக் கருத்து யாதெனில், டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் நடுநிலை மதிப்புடையவை அல்ல. அவை எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்து, நிலவுகின்ற ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீட்டிக்கலாம் அல்லது நிவர்த்தி செய்யலாம்.

பல தொழில்நுட்பங்கள் மனித இயல்பு, அடையாளம், முன்னேற்றம் மற்றும் நோக்கம் குறித்த சிதைவான கருத்துக்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவை பெரும்பாலும் லௌகீகவாத மதிப்புகளால் ஆதரிக்கப்படுகின்றன என BIC விளக்குகிறது. ஆதலால், டிஜிட்டல் கருவிகள் மிகவும் நியாயமான மற்றும் சமத்துவமான சமூகத்தை ஊக்குவிக்க வேண்டுமானால், புதுமைகளின் செயல்முறைகளுக்கு தெரிவிப்பு செய்யும் மதிப்புகள் மற்றும் நோக்கங்களின் நேர்மையான ஆய்வு அவசியமாகும்.

BIC-யின் பிரதிநிதியான சஃபிரா ரமேஷ்ஃபர் கூறுவது: “முன்பு கடினமான அல்லது சாத்தியமில்லாத பணிகளைச் செய்ய இப்போது மக்களுக்கு உதவும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களில் ஏற்படும் முன்னேற்றங்கள் மனித திறனாற்றலைப் பெரிதும் மேம்படுத்தும் மற்றும் சமூகங்களை இணைக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், இது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான தார்மீகத் தாத்பர்யங்களை எழுப்புகிறது.

அவர் மேலும் கூறுவது: “உதாரணமாக, அவர்களின் உள்ளூர் சூழல்களுக்குள் பொருத்தமான மதிப்புகள் மற்றும் முன்னுரிமைகளை அடையாளம் காணும் ஆலோசனைகளில் சமூகங்களின் முன்னோக்குகளை, குறிப்பாக பெண்களின் முன்னோக்குகளை, எவ்வாறு ஈடுபடுத்துவது?” BIC-யின் நியூயார்க் அலுவலகம், வரவிருக்கும் ‘பெண்களின் நிலை குறித்த ஆணையத்தில்’ ஆராயவிருக்கும் பல தலைப்புகளில் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் பற்றிய பிரச்சினையும் உள்ளது. இதில் ஆளுகை மற்றும் அதிகாரத்தின் மறுவரையறை, சமூக ஒத்திசைவு மற்றும் கூட்டுத் தன்மைமாற்றத்தில் இளைஞர்களின் பங்கு ஆகியவையும் அடங்கும்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1645/

BIC பிரஸ்சல்ஸ்: இன தப்பெண்ணத்தை அகற்றுவதற்கு கொள்களை மட்டுமே போதாது


21 பிப்ரவரி 2023

BIC பிரஸ்ஸல்ஸ் – பஹாய் சர்வதேச சமூகத்தின் (பி.ஐ.சி) பிரஸ்சல்ஸ் அலுவலகத்தின் ஒரு புதிய அறிக்கை இன்று ஐரோப்பா எதிர்கொள்ளும் மிக முக்கியமான கேள்விகளில் ஒன்றை ஆராய்கிறது– இன மற்றும் பிற வகையான தப்பெண்ணங்களை எவ்வாறு சமாளிப்பது.

“இனவெறிக்கு எதிரான செயல் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான பிரதிபலிப்புகள்: அடிமட்டத்தில் சமூக நல்லிணக்கத்தை வளர்த்தல” என்னும் தலைப்பிலான இந்த அறிக்கை, இனவெறிக்கு எதிரான உறுப்பு நாடுகளின் செயல் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவது குறித்து ஸ்வீடனின் ஸ்டாக்ஹோமில் கடந்த வாரம் நடைபெற்ற ஐரோப்பிய ஒன்றிய (EU) மாநாட்டுடன் இணைவாக நடைபெற்றது. இந்தத் திட்டங்கள் அமெரிக்கா மற்றும் உலகெங்கிலும் இன நீதிக்கு அழைப்பு விடுக்கும் 2020 ஆர்ப்பாட்டங்களுக்குப் பிறகு அறிவிக்கப்பட்ட ஐரோப்பிய ஒன்றிய இனவெறி எதிர்ப்பு செயல் திட்டம் 2020-2025-ஐ ஏற்றுக்கொண்டதைத் தொடர்ந்து வருகின்றன.

தப்பெண்ணத்தை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்திற்கு ஒப்புதலளிக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகள் தேசிய செயல் திட்டங்களை ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு சாதகமான நடவடிக்கை என்பதை பிஐசி அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது. எவ்வாறாயினும், “இனவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்தின் மூலம் மட்டுமே தனிநபர்களின் இதயங்களிலிருந்தும் மனங்களிலிருந்தும் ஆழமாக வேரூன்றிய தப்பெண்ணங்களை வேரறுக்க முடியாது.” அவ்வாறிருக்க, சமூகத்திற்கும் அதற்குச் சேவை செய்யும் அமைப்புகளுக்கும் அடித்தளமாக இருக்கும் கட்டமைப்புகளிருந்து அதை அகற்றுதல் எங்ஙனம்? என அவ்வறிக்கைக் குறிப்பிடுகின்றது.

இது குறித்து பிரஸ்ஸல்ஸ் அலுவலகத்தின் ரேச்சல் பயானி விவரிக்கையில், ஐரோப்பாவின் அதிகரித்து வரும் பல்வகை நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் சமத்துவமின்மை மற்றும் இனவாதத்தை நிவர்த்தி செய்ய உள்ளூர் மட்டத்தில் சமூக வாழ்க்கையின் இயக்கவியலை கவனமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.

“சமூகத்தின் அனைத்து மட்டங்களிலும் இனவாதத்தை வெல்ல அடித்தட்டுகளில் நல்லிணக்கத்தை அடைவது முக்கியம்” என அவர் கூறுகிறார். ஒற்றுமைக்கும், ஒத்திசைவிற்கும் பாடுபடாமல், மக்கள் அருகருகே வாழ விரும்பினால், தீய மனப்பான்மை நீடிக்கவே செய்யும்.

பஹாய் அனைத்துலக சமூகத்தின் பிரஸ்சல்ஸ் அலுவலகத்தால் புதிதாக வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை, தேசிய மற்றும் ஐரோப்பிய நிறுவனங்கள் தாங்கள் சேவை செய்யும் மக்களைத் “திறன் கொண்டவர்களாகவும் மாற்றத்தின் முன்னணியாளர்களாகவும்” கருதும்போது, அதனால் வெளிப்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகளை அவ்வறிக்கை ஆராய்கிறது.

பி.ஐ.சி அறிக்கை ஐரோப்பா முழுவதும் பஹாய் சமூக-நிர்மாணிப்பு நடவடிக்கை அனுபவங்களிலிருந்து நுண்ணறிவுகளை ஈர்க்கிறது; பல்வேறு பின்னணிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் தங்கள் அண்டைப்புறங்களின் லௌகீக மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்குப் பங்களிக்கும் முன்முயற்சிகளில் கூட்டாக வேலை செய்யும்போது, அவர்கள் தங்களிலிருந்து வேறுபட்ட முன்னோக்குகளைச் சந்திக்கின்றனர், நட்பின் நெருக்கமான பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றனர், மேலும் தங்கள் அண்டையர்கள் எதிர்நோக்கும் பாகுபாடு குறித்து அதிக விழிப்புணர்வு பெறுகின்றனர்.

தேசிய மற்றும் ஐரோப்பிய ஸ்தாபனங்கள் தாங்கள் சேவை செய்யும் மக்களைத் “திறன்மிக்கவர்களாகவும் மாற்றத்தின் முன்னணியாளர்களாவும்” கருதும்போது, இனரீதியான தப்பெண்ணத்தை நிவர்த்தி செய்வதற்கு வெளிப்படக்கூடிய புதிய சாத்தியக்கூறுகளை பிஐசி அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது. இந்தக் கண்ணோட்டத்தின் மூலம், உள்ளூர் மக்கள் ஒரு சமூகத்திற்கு வலிமைக்கான ஆதாரமாகப் பார்க்கப்படுவார்கள். சமூகத் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கும் கொள்கை வகுப்பதில் பங்களிப்பதற்கும் அதிகாரிகளும் குடியிருப்பாளர்களும் ஒன்றிணைந்து செயல்படக்கூடிய கலந்தாலோசனைத் தளங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் இந்தப் பயன்படுத்தப்படாத திறனை உணர முடியும் என பிஐசி தெரிவிக்கிறது.

சமூக நல்லிணக்கம் மற்றும் உலகளாவிய நிர்வாகம் குறித்த உரையாடலுக்குப் பங்களிப்பதற்கான பிரஸ்ஸல்ஸ் அலுவலகத்தின் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக பிஐசி அறிக்கையை இங்கே காணலாம்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1644/

துருக்கியில் நிவாரணப் பணிகளை ஒருங்கிணைத்திட அவசர மேசை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது


16 பிப்ரவரி 2023

இஸ்தான்புல், துருக்கி – துருக்கி மற்றும் அருகிலுள்ள நாடுகளை உலுக்கிய பேரழிவுமிக்க நிலநடுக்கங்களின் ஆரம்பத் தருணங்களிலிருந்து, துருக்கியில் உள்ள மண்டல மற்றும் தேசிய மட்டத்தில் உள்ள பஹாய் ஸ்தாபனங்கள் மக்களின் பாதுகாப்பை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் தற்போதைய நிவாரணப் பணிகளில் அவர்களின் பங்களிப்பை ஒருங்கிணைப்பதற்கும் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் உள்ள உள்ளூர் சமூகங்களுடன் அணுக்கமாகத் தொடர்புகொண்டு வருகின்றன.

இந்த முயற்சிகளின் மையத்தில், முதல் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட சில மணிநேரங்களுக்குள் துருக்கியின் பஹாய் தேசிய ஆன்மீக சபையால் உருவாக்கப்பட்ட அவசர மேசை உள்ளது. இந்த மேசை விரைவில் இஸ்கெண்டரூனில் உள்ள உள்ளூர் பஹாய் ஸ்தாபனங்களுடனும், ஹட்டாய் மாகாணத்தில் உள்ள வேறு சில உள்ளூர்களுடனும் தங்கள் சக நாட்டவர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான உத்திகளைப் பற்றி ஆலோசிக்கத் தொடங்கியது.

பல ஆண்டுகளாக பஹாய் சமூக நிர்மாணிப்பு நடவடிக்கைகளின் பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் வழிநடத்துனர்கள் மத்தியில் உருவான முறைசாரா வலையமைப்புகளும் பஹாய் உள்ளூர் ஆன்மீக சபைகளும் அவசரகால மேசையை நம்பகத்தன்மையுடனும் விரைவாகவும் பல்வேறு வட்டாரங்களில், குறிப்பாக்க கிராமப்புறங்களில் முக்கிய தகவல்களைச் சேகரித்து அனுப்பிட உதவியது..

அடானா, இஸ்கெண்டரூன் மற்றும் செரின்யோல் பஹாய்கள், நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ள திட்டமிடுகையில் அதிகாரிகள், முதல் விடையிருப்பாளர்கள், தன்னார்வத் தொண்டர்கள் ஆகியோருக்கு மையமாகச் செயல்பட தங்கள் உள்ளூர் பஹாய் மையங்களைத் திறந்து விட்டுள்ளனர் என மேசை தெரிவித்துள்ளது. இந்த மையங்கள் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட மக்களுக்குத் தங்குமிடத்தையும் வழங்கியுள்ளன.

இதற்கிடையில், மேசையானது, அவற்றின் உடனடி அணுகலுக்கு அப்பாற்பட்ட வளங்களுடன் சமூகங்களை இணைக்க முடிந்துள்ளது. ஒரு கிராமத்தில், மின்சாரம் இல்லாததால் சமையல் வேலைகளும் கால்நடை பராமரிப்பும் மிகவும் கடினமாக இருந்தது. அவசர மேசை, அருகிலுள்ள இடத்திலிருந்து ஜெனரேட்டர் ஒன்றைத் தேடிப் பிடித்து விநியோகித்தது. பல இடங்களில் இதே போன்ற தேவைகளுக்கு விடையிருக்கும் விதமாக, மேசை இப்போது அதிக ஜெனரேட்டர்களைப் பெறுவதற்கு முயன்று வருகின்றது.

நாட்டின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பேரழிவுகளால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தெளிவாகத் தெரிந்தாலும், அவசர மேசைக்கு உத்வேகமளிக்கும் அறிக்கைகள் கிடைத்து வருவதாக தேசிய ஆன்மீகச் சபை குறிப்பிட்டுள்ளது.

இந்த அறிக்கைகளில் ஒன்று, தனது வீட்டை இழந்த பிறகும், அருகிலுள்ள நகரத்திலிருந்து தண்ணீரையும் உணவையும் சேகரித்து தனது அண்டை வீட்டாருக்கு விநியோகிக்கத் தீர்மானித்த ஒரு நபரைப் பற்றி விவரிக்கின்றது. அவர் சென்றுகொண்டிருந்த போது, வழியில் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் இறந்துள்ளார் என்னும் துக்கச் செய்தி கிடைத்தது. இந்தச் சிரமத்திற்கு மத்தியிலும் அவர் விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட்டார். அந்த நேரத்தில், உள்ளூரில் உணவோ தண்ணீரோ எதுவும் கிடைக்காததால் இது இன்றியமையாத ஒன்றாக விளங்கியது.

பஹாய் சமூக நிர்மாணிப்பு முயற்சிகள் மூலம் பேணப்படும் சேவையை நோக்கிய ஒரு நோக்குநிலையும் நட்பின் பிணைப்புகளும் எவ்வாறு நெருக்கடிக்கு விடையிறுப்பதில் முக்கிய காரணிகளாக உள்ளன என்பதை அவசரகால மேசை அவதானித்துள்ளது. “இந்தச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் ஒருமைப்பாட்டின் ஓர் உயர்ந்த உணர்வை உணர்கிறார்கள். மேலும், தேவைப்படும் எவருக்கும் உதவ உந்துதல் பெறுகின்றனர், அண்டை வீட்டாரையும் அந்நியர்களையும் தங்கள் சொந்தக் குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாகப் பார்க்கின்றனர்” என மேசையின் உறுப்பினர் ஒருவர் கூறுகிறார். “உதாரணத்திற்கு, பலர் தற்காலிக குடியிருப்புத் தேவைப்படும் மக்களுக்காகத் தங்கள் வீடுகளைத் திறந்துவிட்டுள்ளனர்.” அதன் அவசரகால மேசை சார்ந்த முயற்சிகளுக்கும் மேலதிகமாக, நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட முதல் நாளிலிருந்து தேசிய ஆன்மீக சபை ஊக்கமளிக்கும் வார்த்தைகளை தெரிவித்து வருகிறது. சபையானது அதன் கடிதம் ஒன்றில் பின்வருமாறு கூறியுள்ளது: “இந்த நெருக்கடியான தருணத்தில், ஒவ்வொரு சூழலிலும், எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நம் சக குடிமக்களின் தேவைகள் சார்ந்த சேவைகளில் நாம் அனைவரும் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தியாக முயற்சியுடன் ஈடுபடுவோமாக. …அனைவருக்கும் நம்பிக்கையளியுங்கள், அவர்களின் காயங்களை அன்பினால் குணப்படுத்துங்கள்.”

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1643/

பேரிடர்களுக்கு ஒரு நோக்கம் உள்ளதா?


இக்குழந்தை துருக்கி மற்றும் சிரியா நாடுகளில் ஏற்பட்ட பூகம்ப இடிபாடுகளிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டது. இக்குழந்தையின் தாய் பிரசவத்திற்குப் பிறகு இறந்துவிட்டிருந்தார். இடிபாடுகளுக்கிடையே குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்ட மீட்பாளர்கள் அதைக் காப்பாற்ற முயன்ற போது, குழந்தையின் தொப்புள் கொடி இன்னமும் அதன் தாயிடம் இணைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு, தொப்புள்கொடியை வெட்டி குழந்தையைக் காப்பாற்றினர். இக்குழந்தைக்கு அயா அல்லது ‘கடவுளின் அடையாளம்’ எனப் பெயிரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பூகம்பத்தினால் இதுவரை சுமார் 30,000 பேர் இறந்துள்ளனர்.

அப்துல்-பஹா 1912-இல் அமெரிக்காவிற்குப் பயணம் மேற்கொள்ளவிருந்தார். அவர் அப்பயணத்தை மேற்கொள்வதற்கு வசதியாக சில பஹாய்கள் அவர் டைட்டானிக் கப்பலில் அதன் முதல் வெள்ளோட்டத்தில் பயணம் செய்வதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்தனர். ஆனால் அப்துல்-பஹா, தமது பயணத்திற்காக வேறொரு கப்பலைத் தேர்ந்தெடுத்தார். டைட்டானிக் பேரிடருக்குப் பிறகு, பேரிடர்கள் குறித்து அப்துல்-பஹா பின்வருமாறு கூறினார்:

கடந்த சில நாட்களில் உலகில் ஒரு பயங்கரமான சம்பவம் நடந்துள்ளது, இது ஒவ்வொரு இதயத்தையும் கவலையடையச் செய்து, ஒவ்வொரு ஆன்மாவையும் வருத்தமுறச் செய்துள்ளது. நான் இங்கு டைட்டானிக் பேரழிவைக் குறிப்பிடுகின்றேன், அதில் நமது சக மனிதர்கள் பலர் கடலில் மூழ்கிப் போயினர், பல அழகான ஆன்மாக்கள் இந்த பூவுலக வாழ்க்கையைத் துறந்துச் சென்றன. இத்தகைய நிகழ்வு உண்மையிலேயே வருந்தத்தக்கது எனும் போதிலும், நடப்பவை அனைத்தும் ஏதோ ஒரு விவேகத்தினால்தான் ஏற்படுகின்றன என்பதையும், காரணமின்றி எதுவும் நடக்காது என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும். அதில் ஒரு மர்மம் இருக்கின்றது; ஆனால் காரணம் மற்றும் மர்மம் எதுவாக இருந்தாலும், இது மிகவும் சோகமான நிகழ்வு, இது பலரின் கண்களில் கண்ணீரையும் பல ஆன்மாக்களுக்குத் துயரத்தையும் கொண்டு வந்துள்ளது. இந்தப் பேரழிவினால் நான் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன். காணாமல் போனவர்களில் சிலர் எங்களுடன் நேப்பிள்ஸ் வரை செட்ரிக் கப்பலில் பயணம் செய்து பின்னர் டைட்டானிக் கப்பலில் பயணம் செய்தனர். அவர்களை நினைக்கும் போது எனக்கு மிகவும் சோகமாக இருக்கின்றது. ஆனால், இந்தப் பேரிடரை இன்னொரு கோணத்தில் பார்க்கும்போது, கடவுளின் உலகங்கள் எல்லையற்றவை என்பதை உணர்ந்து நான் ஆறுதல் அடைகிறேன்; “என் பிதாவின் இல்லத்தில் அநேக மாளிகைகள் இருக்கின்றன” என இயேசு கிறிஸ்து சொன்னபடி, இந்த (உலக) வாழ்வை அவர்கள் இழந்திருந்தாலும், அதற்கு அப்பால் அவர்களுக்கு வேறு வாய்ப்புகள் உள்ளன. அவர்கள் தற்காலிக வாழ்விலிருந்து அழைக்கப்பட்டு நித்திய வாழ்விற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்; அவர்கள் இந்த பௌதீக இருப்பைக் கைவிட்டு ஆன்மீக உலகின் நுழைவாயில்களுக்குள் பிரவேசித்துள்ளனர். பூவுலகின் இன்பங்களையும் சுகங்களையும் துறந்து, இறைவனின் இராஜ்யத்திற்கு விரைந்தபடியால், அவர்கள் இப்பொழுது மிகவும் நிலையானதாகவும் உண்மையானதாகவும் ஒரு மகிழ்ச்சியையும் களிப்பையும் பெறுகிறார்கள். இறைவனின் கருணை எல்லையற்றது, மறைந்த இந்த ஆன்மாக்களை நமது பிரார்த்தனைகளிலும் வேண்டுதல்களிலும் நினைவுகூர்வது நமது கடமையாகும். இதனால், அவர்கள் திருமூலாதாரத்திற்கு மேன்மேலும் அணுக்கம் அடைவர். (அனைத்துலக அமைதிக்கான பிரகடனம்)

துருக்கி நாட்டில் பூகம்பப் பேரிடர்

இக்கப்பல், அக்காலத்தில் மிகப் பெரிய கப்பலாகும். ஐம்பதாயிரம் டன்கள் கொண்ட அக்கப்பலைத் தயாரித்தோர், அதனை கடவுளால் கூட மூழ்கடிக்க முடியாது என தம்பமடித்தனர்.

மேலும், இந்த நிகழ்வுகளுக்கு ஆழமான காரணங்கள் உள்ளன. மனிதனுக்குச் சில பாடங்களைக் கற்பிப்பதே அவற்றின் குறிக்கோளும் நோக்கமும் ஆகும். பௌதீக சூழல்களையே நம்பியிருக்கும் ஒரு நாளில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு கப்பலின் பெரிய அளவு, அதன் வலிமை, இயந்திரங்களின் பரிபூரணம் அல்லது ஒரு மாலுமியின் திறன் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் என மனிதர்கள் கற்பனை செய்கின்றனர். ஆனாலும், இந்தப் பேரழிவுகள் சில நேரங்களில் நிகழவே செய்கின்றன. ஆனால் அவை கடவுளே உண்மையான பாதுகாவலர் என்பதை மனிதர்கள் அறியச் செய்வதற்காகும். மனிதனைப் பாதுகாப்பது கடவுளின் விருப்பமாக இருந்தால், ஒரு சிறிய கப்பல் கூட அழிவிலிருந்து தப்பிக்கலாம், அதே நேரத்தில் சிறந்த மற்றும் மிகவும் திறமையான மாலுமியைக் கொண்ட மிகப்பெரிய மற்றும் மிகவும் கச்சிதமாகக் கட்டப்பட்ட கப்பல் கூட அப்போது கடலில் நிலவிய ஆபத்தில் (பனிப்பாறைகள்) இருந்து தப்பிக்க முடியாது. இதன் நோக்கம் என்னவென்றால், உலக மக்கள் ஒரே பாதுகாப்பாளரான இறைவனிடம் திரும்ப வேண்டும்; மனித ஆன்மாக்கள் அவருடைய பாதுகாப்பில் நம்பிக்கை வைக்கவும், அவர்தான் உண்மையான பாதுகாப்பு என்பதை அறிவதற்கும். மனிதனின் (கடவுள்) நம்பிக்கை அதிகரிக்கவும், பலப்படுத்தப்படவும் இந்த நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன. எனவே, நாம் வருத்தமும், மனச்சோர்வும் அடைந்தாலும், நம் இதயங்களை இராஜ்யத்தின்பால் திருப்பி, இந்த மறைந்த ஆத்மாக்களுக்காக அவரது எல்லையற்ற இரக்கத்தில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையுடன் பிரார்த்திக்க வேண்டும். இதனால், அவர்கள் இந்த பூவுலக வாழ்க்கையை இழந்திருந்தாலும், பரலோக பிதாவின் உன்னத மாளிகைகளில் ஒரு புதிய வாழ்வை அனுபவிக்க முடியும். (அனைத்துலக அமைதிக்கான பிரகடனம்)

அத்தகைய நெஞ்சை பிளக்கின்ற நிகழ்வுகளுக்குப் பின்னால் அறிதிடவியலாத ஒரு தெய்வீக விவேகம் உள்ளது. அது ஓர் இரக்க  குணமுடைய  தோட்டக்காரர் அப்போதுதான் மலர்ந்திட்ட, ஒரு மென்மையான செடியை ஒரு நெருக்கமான இடத்திலிருந்து ஒரு விசாலமான இடத்திற்கு இடம் மாற்றி நடுவதைப் போன்றாகும். இந்த இடமாற்றமானது அந்தச் செடி  வாடிப் போவதற்கோ, குறைவுபட செய்வதற்கோ அதை அழிப்பதற்கான காரணமோ அல்ல; இல்லை, மாறாக, அது அந்தச் செடியை வளரவும் செழுமை அடையவும் செய்திடும், செழிப்பும் மென்மையும் பெற்று, பசுமையாக்கி  கனி  கொடுக்கவும் செய்திடும். இந்த மர்மமான இரகசியத்தை அந்த தோட்டக்காரர் நன்கறிவார், ஆனால் இந்த அருட்கொடையைப் பற்றி அறிந்திராத ஆன்மாக்கள், தோட்டக்காரர் தன் கோபத்தினாலும் சீற்றத்தினாலும் அந்தச் செடியை வேருடன் பிடுங்கிவிட்டார் எனக் கருதுகின்றனர். ஆனால் அறிந்தவர்களுக்கு, இந்த மறைவான உண்மை தெளிவானதாகும்; முன்கூட்டிய நிர்ணயிக்கப்பட்ட இந்தக் கட்டளை ஒரு கருணையாகக் கருதப்படும். (அப்துல்-பஹா, அப்துல்-பஹாவின் தேர்வு செய்யப்பட்ட சில வாசகங்கள், பக். 199-200)

சோதனைகளும் இடுக்கண்களும், நம்மை கடவுளிடம் அணுக்கமுறச் செய்வதற்காகவே நிகழ்கின்றன. ஆனால் அத்தகைய நிகழ்வுகளில் சிக்கிக்கொண்டோர் அவற்றின் உண்மையான நோக்கத்தை அறியாமல் இருக்கலாம். இருப்பினும், இத்தகைய பேரிடர்களில் சிக்கிக்கோண்டோருக்காக நாம் பிரார்த்திப்போமாக.

நோயுற்றோருக்காகப் பிரார்த்திப்பது – இது துணைபுரிகிறதென்பதை அறிவியல் நிரூபிக்கமுடியுமா?


ஸான் டியேகோ, ஐக்கிய அமெரிக்கா – 1 ஆகஸ்ட் 2008-இல் நடைபெற்ற வட அமெரிக்க பஹாய் ஆய்வுகள் சங்கத்தின் 32-வது வருடாந்திர மாநாட்டின் பேச்சாளர்களில் ஒருவரான, டாக். தயீத் குட்டுஸி, “நோயுற்றோருக்காகப் பிரார்த்திப்பது நோய் நிவாரணத்திற்கு உதவுகின்றது” என்பதை அறிவியல் ரீதியாக நிரூபிப்பது சற்று சிறமமான முன்மொழியாகும் என்கிறார்.

பிரார்த்தனையால் நாம் ஏற்படுத்த விரும்பும் விளைவுகள் பற்றி ஏதும் அறியாத நிலையில், இது குறித்த முதல் பிரச்சினை, அது பற்றிய ஒரு பரிசோதனையை வடிவமைப்பதாகும்.

“பிரார்த்தனையின் நோக்கம் ஆயுள்காலத்தை நீட்டிப்பது மட்டுமா?” என அவர் மாநாட்டிற்குப் பிறகு நடைபெற்ற ஒரு நேர்முகத்தின்போது வினவினார்.

அவர் பஹாய் போதனைகள் குறித்த தமது அறிவின் அடிப்படையில், அக்கேள்விக்கு பதிலளிக்க முனைந்தார். “இவ்வுலக வாழ்வின் நோக்கம் நீண்ட ஆயுள்காலம் மட்டுமல்ல. நமது வாழ்வின் நோக்கம் கடவுளை அறிந்துகொள்வது, அவரை வழிபடுவது மற்றும் அவருக்குச் சேவைபுரிவதாகும்.”

ஒருவரின் ஆயுள்காலத்தை நீட்டிப்பதன் வாயிலாக அவருக்கு மேலும் அதிகமான கடுந்துன்பங்கள் ஏற்படுமாயின், அச்சூழ்நிலைகள் குறித்து என்ன செய்வது?” என அவர் வினவினார். அப்படியாயின், பிரார்த்தனையால் நாம் விரும்பும் விளைவுகள்தான் என்ன?

நாம் பிரார்த்திக்கும் போது அப்பிரார்த்தனையால் நாம் விரும்பக்கூடிய விளைவுகள் யாதென நமக்கே தெரியாத நிலையில், ஓர் அறிவியலாளர் ஒரு பிரார்த்தனை தேவையான விளைவை ஏற்படுத்தியதாவென எவ்வாறு தீர்மானிக்கக்கூடும்?

“உண்மையில் நாம் இங்கு எதை அளவிடுகின்றோம் என்பது நமக்கே தெரியாது,” என டாக். குட்டுஸி கூறினார்.

“நலமடைதல் மற்றும் மறுதேர்ச்சியில் பிரார்த்தனையின் விளைவுகள்: “இதன் தொடர்பான எழுத்துக்களை மீளாய்வு செய்தல்,” என்பதே சான் டியேகோவில் 1 செப்டம்பரில் முடிவுற்ற பஹாய் ஆய்வுகள் சங்கத்தின் நான்கு நாள் நிகழ்ச்சியில் அவரின் படைப்பாக இருந்தது.

கனடாவின் மனிடோபா பல்கலைகழகத்தில் otolaryngology எனப்படும் கண், காது, மூக்கு மற்றும் தலை தொடர்பான நோய்கள் குறித்த மூன்றாவது ஆண்டு ரெசிடன்ட் மருத்துவரான டாக். குட்டுஸி, பிரார்த்தனையின் விளைவுகள் குறித்த தமது ஆய்வு குழப்பமான முடிவுகளையே வெளிப்படுத்தியுள்ளது என்றார்.

ஆனால் “meta-analysis” எனப்படும் ஆய்வுமுடிவுகளை தொகுதி சேர்க்கும் முயற்சி அளவிடக்கூடிய எவ்வித பயன்விளைவையும் வெளிப்படுத்தவில்லை, என அவர் தெரிவித்தார்.

ஆகவே, பிரார்த்தனை எவ்வித விளைவையும் ஏற்படுத்தவில்லை எனப் பொருள்படுமா?

இல்லை, என்கிறார் அவர், ஏனெனில், எதை அளவிடுவது என்பதைத் தீர்மானிக்கும் பிரச்சினை போக, இவ்விஷயத்தைக் குழுப்பிவிடும் வேறு பல விஷயங்களும் உள்ளன – இவை அறிவியல் ரீதியான ஆய்வுக்குத் தங்களை உட்படுத்தும் தேவைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களாகும். உதாரணமாக:

— தீவிரமாகப் பிரார்த்திப்பது அவசியமாகின்றதா? அவ்வாறு இருப்பின், அத்தீவிரத்தை நாம் எவ்வாறு அளவிடக்கூடும்?

— எத்தனை பேர்கள் பிரார்த்திக்கின்றனர் என்பது முக்கியமா?

— நாம் யாருக்காகப் பிரார்த்திக்கின்றோமோ அந்நபர் அதற்குப் பாத்திரமானவர்தானா? தெய்வீக மன்னிப்பு இதில் என்ன பங்காற்றுகின்றது?

— நோயின் தீவிரத்தை நாம் கருத்தில்கொள்ள வேண்டுமா?

— இதில் சம்பந்தப்பட்ட மக்களின் சமய நம்பிக்கை, அல்லது அத்தகைய ஈடுபாடில்லாமை, பயன்விளைவைப் பாதிக்கின்றதா?

— மக்கள் சதா யாருக்காவது பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர், மற்றும் கடவுளின் கருணை தொடர்ச்சியானது மற்றும் எல்லையற்றதாக இருக்கும் பொழுதினில், இந்த ஆய்வுக்குச் சீர்நிலையான அல்லது நிலைமாற்றம் உறாத (control) ஆய்வுக் குழுமம் ஒன்றை நாம் உண்மையில் கொண்டிருக்க முடியுமா?

தமது அளிக்கை நிகழ்வில், டாக் குட்டுஸ் பஹாய் எழுத்துக்களிலிருந்து பல குறிப்புக்களை எடுத்துக்காட்டினார். அவற்றின் வாயிலாகப் பிரார்த்தனை இன்றியமையாதது ஆனால் அதன் விளைவுகள் எப்போதுமே வெளிப்படையானவையல்ல என்பது எடுத்துக்காட்டப்பட்டது.

பிரார்த்தனைகள் குறித்த பஹாய் போதனைகள்

அவர் பஹாய் எழுத்தோவியங்கள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன என்றார்: “உனது பிரார்த்தனை உன்னை நெருப்பிற்ககே வழிநடத்திச் சென்றாலும், அதே போன்று உனக்குச் சுவர்க்கமே பிரதிபலனாகக் கிடைத்தாலும் உனது வழிபாட்டில் எவ்வித மாறுபாடுமற்ற முறையில் நீ கடவுளைப் பிரார்த்திப்பாயாக.”

கடவுளின் ஓர் அவதாரமென பஹாய்களால் கருதப்படும் பஹாய் சமயத்தின் ஸ்தாபகரான பஹாவுல்லா, நோய்கண்ட காலங்களில் “திறமையான மருத்துவர்களை” நாடவேண்டுமென மக்களுக்கு அறிவுறுத்துகின்றார், அதே வேளை நோய் நிவாரணத்திற்கான பிராத்தனைகளையும் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

குணப்படுதலுக்கான சில பிரார்த்தனைகளை பஹாவுல்லாவின் மூத்தத் திருமகனாரும் அவரது போதனைகளுக்கான விளக்கவுரையாளருமான அப்து’ல்-பஹா அவர்கள்: “குணப்படுத்துதலுக்காக வெளியிடப்பட்டுள்ள பிரார்த்தனைகள் பெளதீக, ஆன்மீக நிலைகள் இரண்டிற்குமே பொருந்தும். ஆகவே, ஆன்மா, உடல் இரண்டுமே குணமடைய அவற்றை(பிரார்த்தனைகளை) கூறுங்கள். நோயாளிக்கு உடல்நலனே முறையானதெனும்போது அது நிச்சயமாக வழங்கப்படும்; ஆனால் சில நோயாளிகளுக்கு அந்த நோயிலிருந்து குணப்படுவது வேறு பல நோய்களுக்குத் தோற்றுவாயாக நேரிடும், ஆகவே அப்பிரார்த்தனைக்கான உறுதியான பதிலை விவேகம் அனுமதிக்கவில்லை.”

டாக். குட்டுஸி அப்து’ல்-பஹாவின் பின்வரும் வாசகக் குறிப்பைப் படித்துக் காட்டுகின்றார்: “நீ வேண்டுவதை அவரிடம் மட்டுமே கேள்… ஒரே பார்வையில் அவர் ஓர் நூறாயிரம் நம்பிக்கைகளை வழங்கிடுவார், ஒரு தலையசைவில் அவர் காயம் ஒவ்வொன்றிற்கும் தைலமிடுவார்.”

டாக். குட்டுஸி வாசித்த பின்வரும் பகுதியில் அப்து’ல்-பஹா பிரார்த்தனை மற்றும் குணப்படுதலை விசேஷமாகக் குறிப்பிடுகின்றார்: “நோய் என்பது இருவகைப்படும்: ஆன்மீகம் மற்றும் பெளதீகம். வெட்டுக்காயம் பட்ட ஒரு கையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்; காயம் ஆற வேண்டுமென மட்டும் பிரார்த்தித்துவிட்டு இரத்தப்போக்கை கட்டுப்படுத்தாமல் இருப்பது எவ்வித நன்மையையும் விளைவிக்காது; பெளதீக ரீதியான குணப்பாடு தேவைப்படுகின்றது.”

மேலும்: “பெளதீக விபத்துக்களால் ஏற்படும் நோய்கள் மருந்துகளால் குணப்படுத்தப்பட வேண்டும்; ஆன்மீகக் காரணங்களால் ஏற்படும் நோய்கள் ஆன்மீக ரீதியில் குணப்பாடு காணும்… இவ்விருவகையான வைத்தியமுறைகளும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். மேலும், அவை இரண்டும் ஒன்றுக்கொண்று எதிரானவையல்ல, மற்றும், தமது சேவகர்கள் அத்தகைய வைத்தியத்தாலும் பயனடைய வேண்டுமென மருத்துவ அறிவியலை வெளிப்படுத்தியுள்ளவரான, கடவுளின் கருணை மற்றும் சலுகைகளிலிருந்தே பெளதீக நிவாரணங்கள் தோன்றுகின்றனவென நீர் அவற்றை அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும். நீர் ஆன்மீக வைத்தியமுறைகளுக்கும் சரிசமமான கவனம் செலுத்தவேண்டும், ஏனெனில் அவை வெகுசிறப்பான பயன்விளைவை ஏற்படுத்துகின்றன.”

டாக். குட்டுஸ் அவர்களால் வாசிக்கப்பட்ட மற்றொரு குறிப்பில், அப்து’ல்-பஹா நோயுற்றோருக்கான பிரார்த்தனை குறிப்பாக எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதை விவரிக்கின்றார்:

” ஒரு வலுவான மனிதர் ஒரு நோயாளி ஆகியோருக்கிடையே ஓர் இணக்கமான தொடர்பு ஏற்படும் வகையில் தனது முழுநம்பிக்கைக் குவிப்புடன் ஒருவர் ஒரு வலுவான மனிதரின் ஆன்மீக ஆற்றலிலிருந்து குணப்பாடு விளையும் என ஒரு நோயாளி எதிர்ப்பார்க்கும்போது அந்த வலுவான மனதினர் நோயுற்றவரின்பால் செலுத்தும் முற்றான கூர்கவனத்தால் (ஆன்மீக குணப்பாடு) விளைகின்றது. அந்த வலுமிக்க மனிதர் அந்த நோயாளியை குணப்படுத்த எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொள்கிறார், பிறகு அந்த நோயாளி தாம் குணப்படுவோம் என்பதில் உறுதியடைகின்றார்…

“ஆனால் இவை யாவும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கே விளைவுகள் உண்டாக்குகின்றன, அதுவும் எல்லா வேளைகளிலும் அது நடைபெறுவதில்லை. ஏனெனில், ஒருவர் மிகவும் கொடுமையான நோயால் பாதிப்படைந்திருக்கும்போதோ, காயமுற்றிருக்கும்போதோ, இத்தகைய வழிமுறைகள் அந்நோயை அகற்றவோ அக்காயத்தை ஆற்றிடவோ முடியாது.

அறிவியல் ஆராய்ச்சி

பிரார்த்தனை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது குறித்த அப்துல் பஹாவின் விளக்கத்தின் அடிப்படையில் ஓர் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுவதை தாம் வெகு ஆர்வத்துடன் காண விரும்புவதாக டாக். குட்டுஸி கூறினார். இருந்தபோதும், சாத்தியமே இல்லாத அச்சூழ்நிலையில் அத்தகைய ஆராய்ச்சி ஒன்றை வடிவமைக்க முடிந்தாலும் (“ஆன்மீக ரீதியில் ‘வெகு வலுவானவர்’ ஒருவரை நாம் எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது?” என அவர் வினவினார்,) பிரார்த்தனைகள் “ஒரு குறிப்பிட்ட அளவே விளைவுகள் ஏற்படுத்தும், அதுவும் அது எல்லா வேளைகளிலும் நடைபெறப்போவதும் இல்லை,” எனும் அப்துல் பஹாவில் கூற்றின் அடிப்படையில் நாம் எதையுமே நிரூபிப்பது சாத்தியப்படாது.

குணப்படுத்தும் பிரார்த்தனைகளின் ஆக்கவிளைவுகள் குறித்த அறிவியல் ஆராய்ச்சி அப்து’ல்-பஹா விவரித்துள்ள அச்சூழ்நிலைகளுக்கு முற்றிலும் வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளிலேயே நடந்துள்ளது.

உதாரணமாக, சில ஆய்வுகளில், இருதய சிகிச்சை குறித்த ஆபரேஷனுக்குப் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட இருதய கண்கானிப்புப் பிரிவில் உள்ள நோயாளிகள் ஆபரேஷனுக்குப் பிறகு எவ்வாறு தேறி வருகின்றனர் என்பதை சில ஆய்வுகளின் வாயிலாக ஆராயப்பட்டது. ஒவ்வொரு ஆய்விலும் நோயாளிகள் ரேண்டம் முறையில் பாதி பாதியாக பிரிக்கப்பட்டனர். அவற்றில் பாதி பேர்களுக்கு அந்த நோயாளிகளுக்கே தெரியாத சிலரைக் கொண்டு அவர்கள் குணமடைய பிரார்த்தனைகள் செய்யப்பட்டன. தங்களுக்கு ஒருவர் இவ்வாறு பிரார்த்தித்துள்ளார் என்பது அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை.

பொதுவாக, அளவிடப்படக்கூடிய எவ்வித விளைவும் அங்கு காணப்படவில்லை எனவும், வழங்கப்பட்ட சூழ்நிலையை கவனத்தில் கொள்ளும் போது அம்முடிவுகள் தமக்கு ஆச்சரியமளிக்கவில்லை எனவும் டாக். குட்டுஸி கூறினார்.

தமது அளிக்கையின் போது, திடீரென டாக். குட்டுஸி, மனிதர்கள் தங்கள் சொந்த விருப்பங்களை வெளியிடுவதனால் கடவுள் தாம் விரும்பும் குறிக்கோளிலிருந்து அப்பால் விலகுவாறா என வினவினார்.

அவர் டாக். எட்வர்ட் சி. ஹால்பெரின் எனும் டியூக் பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர் ஒருவரின் ஆய்வை எடுத்துக்காட்டினார். ஒரு மருத்துவரீதியான ஆய்வில், முன்பின் அறியாதாரால் பிரார்த்திக்கப்பட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோரைக் காட்டிலும் எவ்வித பிரார்த்தனைக்கும் உட்படுத்தப்படாதோரை குணப்படுத்தும், தன்விருப்பமாக குணப்படுத்தும் ஒரு கடவுள் குறித்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வது ஒருவருக்கு சற்ற சிரமாகவே இருக்கும். கடவுள் இவ்வாறாக முறண்பாடானவர் என கருதப்படக்கூடாது.”

டாக். குட்டுஸி தமது முடிவுரையில் பிரார்த்தனை குறித்த இவ்விதமான ஆராய்ச்சி சிலர் கூறுவது போல் கடவுள் நிந்தனையென தாம் கருதவில்லையென கூறினார்.

ஆனால் அறிவியல் நோய் நிவாரணத்திற்கு ஏதுவாக பிரார்த்தனையின் பயனுறுதியை அதன் அடிப்படையிலான ஆய்வின் போது வெளிப்படுத்தக்கூடுமாவென அவர் சந்தேகம் தெரிவித்தார்.

இது முக்கியமா எனும் கேள்விக்கு, அவர் அது முக்கியமல்லவென கூறினார். இருந்த போதும் அதை நிரூபிப்பது ஆர்வமளிப்பதாகவே இருக்கும் என்றார்

கஸாக்ஸ்தான்: கலைகள் சமுதாய நல்லிணக்கத்தைப் பேணிட முடியும்


9 பிப்ரவரி 2023

அஸ்தானா, கஸாக்ஸ்தான் – உலகைப் பற்றிய நமது கண்ணோட்டம், அதில் நமது இடம் ஆகியவற்றின் மீது கலைகளின் தாக்கம் எத்தகையது? கலைகள் எவ்வாறு மக்களிடையே உயர்ந்த இலட்சியங்களைத் தூண்டி, சமுதாய நல்லிணக்கத்திற்குப் பங்களித்திட அவர்களை ஊக்குவிக்க முடியும்? மதம் எப்படி கலைகளில் அழகைத் தூண்ட முடியும்?

இவை, சமூகத்தின் நல்வாழ்வை ஊக்குவித்தல் என்னும் தலைப்பிலான கலந்துரையாடல் தொடரின் ஒரு பகுதியாக கலைஞர்களும் கஸாக்ஸ்தானில் உள்ள பஹாய் பொது விவகாரங்களுக்கான அலுவலகமும் ஆராய்ந்த கேள்விகளில் அடங்கும்.

சமூக நல்லிணக்கம் குறித்த உரையாடலில் பங்கேற்பதற்கான அலுவலகத்தின் நீண்டகால முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் இந்தக் கலந்துரையாடல்கள், பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்தோரை ஒன்றிணைத்து, ஒருங்கிணைந்த மற்றும் வளமான சமூகத்தைக் கட்டமைப்பதில் அவர்களின் துறைகள் எவ்வாறு பங்களிக்க முடியும் என்பதை ஆராய்கிறது.

கலையில் அழகின் வெளிப்பாட்டைப் பிரதிபலிப்பதானது, நல்லிணக்கம் மற்றும் மனித ஆன்மாவை உத்வேகப்படுத்தல் குறித்த எண்ணங்களை மனதில் உண்டாக்குகின்றது என பொது விவகார அலுவலகத்தின் தைமூர் செக்கர்பயேவ் விளக்குகிறார். கலைகளானவை, மக்கள் தங்களின் சக மனிதர்களில் உள்ள மேன்மையை உணர உதவும் என அவர் கூறுகிறார்.

“நேர்மறையான மாற்றத்தைக் கொண்டு வருவதிலும், பிளவுகளைக் குறைப்பதிலும், ஒற்றுமை உணர்வைப் பேணுவதிலும் கலைகளின் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிக்காமல் சமூக முன்னேற்றத்தையும் அமைதியான உலகையும் கற்பனை செய்வது கடினம்” என திரு செக்கர்பயேவ் கூறினார்.

இருப்பினும், மனித இயல்பு குறித்த மக்களின் கண்ணோட்டத்தைச் சிதைத்திடவும், பிரிவினை என்னும் நெருப்பைத் தூண்டுவதற்கும் கலைகள் ஒரு வழிமுறையாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என பங்கேற்பாளர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.

அலுவலகத்தின் மற்றொரு உறுப்பினரான லியாசாட் யாங்கலியேவா மேலும் கூறுகின்றார்: “சாந்தமான மனப்பான்மைகளை ஊக்குவிப்பதற்கான கலைகளின் சாத்தியத்தை உணர்வதற்கு, கலை சார்ந்த முயற்சிகளில் ஈடுபடுபவர்கள் நம்பிக்கைமிகு கண்ணோட்டத்தைப் பராமரிப்பதன் மூலமும், ஆன்மீகக் கொள்கைகளைத் தங்கள் பணிகளில் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் பெரிதும் பயனடையலாம்.”

இடமிருந்து வலமாக: கஸாக்ஸ்தானில் உள்ள பஹாய் பொது விவகார அலுவலகத்தின் தீமூர் செக்பர்பயேவ்; கஸ்டீவ் அருங்காட்சியகத்தின் ஓவியர் மற்றும் கலை ஆசிரியரான நட்டாலியா பஸெனோவா; திரைப்பட தயாரிப்பாளரா அஜிஸ் ஜைரோவ்; அலுவலகத்தின் லியாஸ்ஸாட் யங்கலியேவா.

திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் அஜீஸ் ஸைரோவ் இதே உணர்வை எதிரொலித்தார்; ஆழமான அர்த்தத்துடன் நிரப்பப்பட்ட படைப்பாற்றல் மிக்க படைப்புகள் மக்களை ஒன்றிணைக்க முடியும் என அவர் சுட்டிக்காட்டினார். “சமூக நனவுணர்வுள்ள கலைஞர்கள் தங்கள் படைப்புகளில் அர்த்தத்தைப் உட்புகத்துகின்றனர்; ஆன்மாவுடன் சேர்ந்து எதிரொலிக்கும் ஓர் ஆற்றலை தங்கள் படைப்புகளில் புகுத்துகிறார்கள். இத்தகைய படைப்புகள், பிறர் வாழ்க்கைகளைத் தாங்கள் மேம்படுத்துகின்றனர் என்னும் எண்ணத்தை மக்கள் மனதில் தூண்டிட முடியும்.

கஸ்டீவ் அருங்காட்சியகத்தின் ஓவியரும் கலை ஆசிரியருமான நட்டாலியா பாஸெனோவா, படைப்பாற்றல் மற்றும் அழகு குறித்த ஆரம்பகால மதிப்புணர்வை மக்களிடையே பேண வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி பேசினார். “கலை சுய வெளிப்பாட்டுக்கான ஒரு வழிமுறையை வழங்குகிறது,” என அவர் கூறினார். “முறையாகப் பேணப்படும்போது, கலை சார்ந்த முயற்சிகள் ஒரு நபரின் வாழ்க்கை நோக்கத்தையும் செல்திசையையும் உயர்த்திட முடியும்.”

திருமதி பாஸெனோவா மேலும் கூறியதாவது: “நான் பல ஆண்டுகளாக அருங்காட்சியகத்தில் குழந்தைகளுக்குக் கற்பித்து வருகிறேன், அவர்கள் எவ்வாறு மாற்றம் காண்கின்றனர், அவர்கள் எவ்வாறு உலகில் அழகை பார்க்கத் தொடங்குகின்றனர் என்பதைப் பார்த்துள்ளேன். அழகின் மீதான ஈர்ப்பின்றி ஒருவர் வளர்ச்சி காண்பது கடினம்.”

இக்கலந்துரையாடல்கள் கலைகள் சமூகத்துடன் கொண்டிருக்கும் பலக்கிய மற்றும் பன்முக உறவை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. கலைகள் சமூக நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு வழிமுறையாகவும், மனிதப் படைப்பாற்றல் மற்றும் அனுபவத்தின் வளமான மற்றும் பல்வகைகளிலான வெளிப்பாடாகவும் செயல்பட முடியும்; அவை உலகைப் பற்றிய மக்களின் கண்ணோட்டத்தை ஊக்குவிக்கவும் உயர்த்திடவும் திறன்பாடு உடையவை.

இந்தக் கலந்துரையாடல் தொடரின் அணுகுமுறையைப் பற்றிப் பிரதிபலிக்கும் திருமதி யாங்காலியேவா, இந்த உரையாடல்களின் மையத்தில் உள்ள கலந்தாலோசனைக் கொள்கை பங்கேற்பாளர்கள் சமூகப் பிரச்சினைகளின் நுணுக்கங்களை ஆராய்வதில் ஒருவருக்கொருவரைப் பங்காளிகளாகப் பார்த்திட உதவுகிறது என கூறுகின்றார். “இந்த அணுகுமுறை எதிர்வாத உறவுகளைத் தவிர்க்கின்றது, (எதிர்நோக்கப்படும்) சவால்களின் மூல காரணங்களை வளமாக ஆய்வு செய்திட உதவுகின்றது” என அவர் கூறுகிறார். ஒற்றுமையைப் பேணுவதில் ஊடகங்களின் பங்கு, பெண்கள் மற்றும் ஆண்களின் சமத்துவம் உள்ளிட்ட சமூக நல்லிணக்கம் குறித்த சொல்லாடல் தொடர்பான விஷயங்களை பொது விவகார அலுவலகம் தொடர்ந்து ஆராயவிருக்கின்றது.

https://news.bahai.org/story/1642/