பஹாய் உலக செய்தி சேவை (BWNS)


https://prsamy.com/2022/03/28/ta-bwns-1589/
BIC நியூயார்க்: காலநிலை நடவடிக்கையில் பெண்களின் முக்கிய பங்கை கருத்தரங்கு முன்னிலைப்படுத்துகிறது.
https://news.bahai.org/story/1589/


https://prsamy.com/2022/03/21/ta-bwns-1588/
Bஅப்துல்-பஹாவின் நினைவாலயம்: உருபெற்று வரும் நினைவாலயம் மானிடத்தின் அமைதிக்கும் சேவைக்குமான ஒரு சின்னமாகத் திகழ்கின்றது.
https://news.bahai.org/story/1588/


https://prsamy.com/2022/03/05/ta-bwns-1585/
BIC: வேலையின் எதிர்காலத்தை மறுபரிசீலனை செய்தல்
https://news.bahai.org/story/1585/


https://prsamy.com/2022/02/24/ta-bwns-1584/
“எங்கள் பன்முகத்தன்மையில் ஒருமை”: துனீசிய சமய சமூகங்கள் சகவாழ்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுகின்றன
https://news.bahai.org/story/1584/


https://prsamy.com/2022/02/17/ta-bwns-1583/
BIC நியூ யார்க்: பெண்கள் மற்றும் ஆண்களின் சமத்துவம் பருவநிலை நெருக்கடிக்கான விடையிறுப்புக்கு அவசியம்
https://news.bahai.org/story/1583/


https://prsamy.com/2022/02/10/ta-bwns-1582/
சிலி நாட்டு வழிபாட்டு இல்லம்: வளமான நகரங்களை எவ்வாறு பேணுவது
https://news.bahai.org/story/1582/


https://prsamy.com/2022/02/03/ta-bwns-1581/
ஐக்கிய அரசு: புதிய வலையொளி மதத்திற்கும் ஊடகத்திற்கும் இடையிலான உறவை ஆராய்கின்றது.
https://news.bahai.org/story/1581/


https://prsamy.com/2022/01/31/ta-bwns-1580/
பஹாய் உலகம் பிரசுரம்: ஐக்கிய அமெரிக்காவில் இன நீதி குறித்த முயல்வுகளை புதிய கட்டுரை எடுத்துக்காட்டுகின்றது
https://news.bahai.org/story/1580/


https://prsamy.com/2022/01/27/ta-bwns-1579/
DRC: கோவிலின் மேற்கட்டுமானம் முடியும் தருவாயில் உள்ளது
https://news.bahai.org/story/1579/


https://prsamy.com/2022/01/20/ta-bwns-1577/
“இந்தத் தாயகம் அனைவருக்கும் அடைக்கலம் அளிக்கிறது”: பஹாய்கள் துனிசியாவில் 100 வருட வரலாற்றைக் குறிக்கின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1577/


https://prsamy.com/2022/01/22/ta-bwns-1578/
சேவை உணர்வு மலேசியாவில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கிற்கான உடனடி விடையிறுப்பைத் தூண்டுகிறது
https://news.bahai.org/story/1578/


https://prsamy.com/2022/01/15/ta-bwns-1576/
புனிதநிலத்திலுள்ள அதிகாரிகளும் பிற பிரமுகர்களும் அப்துல் பஹாவிற்கு மரியாதை செலுத்துகின்றனர்.
https://news.bahai.org/story/1576/


https://prsamy.com/2022/01/10/ta-bwns-1575/
ஆலோசகர்கள் இல்லம் திரும்புதல், பஹாய் உலகிற்கான ஒரு புதிய பயணத்தின் ஆரம்பத்தைக் குறிக்கின்றது.
https://news.bahai.org/story/1575/


https://prsamy.com/2022/01/06/ta-bwns-1574/
“ஒரு நூறாண்டுக்கால பெருமுயற்சியின் கணநேர காட்சிகள்”: புதிய படம் உலகளாவிய பஹாய் சமூகத்தின் பயணத்தைப் பார்க்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1574/


https://prsamy.com/2022/01/05/ta-bwns-1573/
மாநாட்டின் முடிவில் ஆலோசகர்கள் முன்னோக்கிப் பார்க்கின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1573/


https://prsamy.com/2021/12/31/ta-bwns-1572/
மதிப்பாய்வில் 2021: ஒரு வரலாற்று முக்கியத்தும் மிக்க ஆண்டு
https://news.bahai.org/story/1572/


https://prsamy.com/2021/12/31/ta-bwns-1571/
ஆலோசகர்களின் மாநாடு ஆரம்பித்துவிட்டது
https://news.bahai.org/story/1571/


https://prsamy.com/2021/12/25/ta-bwns-1570/
பஹாய் ஊடக வங்கி: அப்துல்-பஹாவின் உயில் மற்றும் சாசனத்தின் துவக்கப் பக்கங்களின் படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது
https://news.bahai.org/story/1570/


https://prsamy.com/2021/12/20/ta-bwns-1569/
அப்துல்-பஹாவின் நினைவாலயம்: பளிங்குக்கான திட்டங்கள் இத்தாலியில் நடந்த செய்தியாளர் கூட்டத்தில் வழங்கப்பட்டன
https://news.bahai.org/story/1569/


https://prsamy.com/2021/12/17/ta-bwns-1568/
BIC நியூ யார்க்: மத பாகுபாட்டை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும்படி இரான் நாட்டிற்கு ஐநா அழைப்பு
https://news.bahai.org/story/1568/


https://prsamy.com/2021/12/16/ta-bwns-1567/
துருக்கி: எடிர்னே மேயர் அப்துல்-பஹாவின் நூற்றாண்டுக்கால நினைவேந்தலைக் குறிக்கின்றார்
https://news.bahai.org/story/1567/


https://prsamy.com/2021/12/16/ta-bwns-1566/
பாப்புவா நியூ கினி: பஹாய் அதிப்புனித நூல் தொக் பிஸின் மொழியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது
https://prsamy.com/2021/12/16/ta-bwns-1566/


https://prsamy.com/2021/12/10/ta-bwns-1564/
அப்துல்-பஹா மறைவின் நூற்றாண்டுக்காலம்: தேசிய நினைவேந்தல்கள் அமைதியின் முன்னோடிக்கு மரியாதை செலுத்துகின்றன
https://news.bahai.org/story/1564/


https://prsamy.com/2021/12/04/ta-bwns-1561/
அப்துல்-பஹா மறைவின் நூற்றாண்டுக்கால நினைவேந்தல்: உலகளாவிய ஒன்றுகூடல்களின் ஒரு கண்ணோட்டம்
https://news.bahai.org/story/1561/


https://prsamy.com/2021/12/01/ta-bwns-1560/
வழிபாட்டு இல்லங்கள்: பஹாய் கோவில்கள் நினைவேந்தல்களுக்கான குவிமையங்கள் ஆகின
https://news.bahai.org/story/1560/


https://prsamy.com/2021/11/29/ta-bwns-1559/
அப்துல்-பஹா மறைவின் நூறாம் நினைவாண்டு: கூட்டத்தின் முடிவில் பங்கேற்பாளர்கள் ஆற்றலுடன் இல்லம் திரும்புகின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1559/


https://prsamy.com/2021/11/28/ta-bwns-1558/
அப்துல்-பஹா மறைவின் நூற்றாண்டுக்கால நினைவேந்தல்: பக்திமிகு நிகழ்வு எடுத்துக்காட்டான வாழ்க்கை மீதான ஆழ்ந்த பிரதிபலிப்பைத் தூண்டுகிறது
https://news.bahai.org/story/1558/


https://prsamy.com/2021/11/27/ta-bwns-1557/
அப்துல்-பஹாவின் நினைவாலயம்: கட்டுமானம் குறித்து ஒரு குறுவிளக்கக் காணொளி வெளியிடப்பட்டுள்ளது
https://news.bahai.org/story/1557/


https://prsamy.com/2021/11/25/ta-bwns-1555/
அப்துல்-பஹா மறைவின் நூறாம் நினைவாண்டு: பிரதிநிதிகள் ஓர் ஆன்மீகச் சூழலில் தங்களைத் தயார்படுத்திக்கொள்கின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1555/


https://prsamy.com/2021/11/24/ta-bwns-1554/
வழிபாட்டு இல்லங்கள்: நூற்றாண்டு நினைவேந்தல்களுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன
https://news.bahai.org/story/1554/

https://prsamy.com/2021/11/23/ta-bwns-1553/
அப்துல்-பஹா மறைவின் நூறாம் நினைவாண்டு: உலகம் முழுவதிலுமிருந்து பிரதிநிதிகள் வருகை
https://news.bahai.org/story/1553/

https://prsamy.com/2021/11/21/ta-bwns-1552/
அப்துல்-பஹா மறைவின் நூறாம் ஆண்டு: புனிதநிலத்தில் அவரது வாழ்க்கையை நினைவுகூர்தல்
https://news.bahai.org/story/1552/


https://prsamy.com/2021/11/18/ta-bwns-1551/
“உதாரணபுருஷர்”: புதிய திரைப்படம் கடந்தகால மற்றும் நிகழ்கால மக்களின் மீது அப்துல்-பஹாவின் ஆழ்ந்த தாக்கத்தை ஆராய்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1551/


https://prsamy.com/2021/11/15/ta-bwns-1550/
வானுவாத்து: பசிபிக்கின் முதலாம் பஹாய் கோவில் அதன் கதவுகளைத் திறக்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1550/


https://prsamy.com/2021/11/13/ta-bwns-1549/
வானுவாத்து: கோவில் அர்ப்பண விழா அணுகி வருகையில் எதிர்ப்பார்ப்புகள் அதிகரிக்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1549/


https://prsamy.com/2021/11/13/ta-bwns-1548/
COP26: BIC பிரதிநிதிகள் குழு பருவநிலை நடவடிக்கைக்கான கொள்கைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை வழங்குகிறது
https://news.bahai.org/story/1548/


https://prsamy.com/2021/11/05/ta-bwns-1546/
பஹ்ரேன்: ஒன்றாக வாழ்தல் மீதான தேசிய ஒன்றுகூடல் அப்துல்-பஹாவுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறது.
https://news.bahai.org/story/1546/


https://prsamy.com/2021/11/04/ta-bwns-1545/
அப்துல்-பஹா விண்ணேற்றத்தின் நூறாம் நினைவாண்டு: காணொளிகளும் ஊடக தயாரிப்புகளும் அமைதியின் முன்னோடிக்கு மரியாதை செலுத்துகின்றன
https://news.bahai.org/story/1545/


https://prsamy.com/2021/10/29/ta-bwns-1544/
அப்துல்-பஹா மறைவின் நூறாம் ஆண்டு: ஓர் அசாதாரன மனிதரின் வாழ்க்கையை வெளியீடுகள் நினைவுபடுத்துகின்றன
https://news.bahai.org/story/1544/


https://prsamy.com/2021/10/23/ta-bwns-1543/
பஹாய் உலகம் வெளியீடு: அப்துல்-பஹாவின் வாழ்க்கையை கௌரவிக்கும் புதிய கட்டுரைகள் அமைதி மற்றும் உயர்கல்வியின் மீது கவனம் செலுத்துகின்றன
https://news.bahai.org/story/1543/


https://prsamy.com/2021/10/20/ta-bwns-1542/
பாலின சமத்துவம்: குடும்பத்தில்தான் மாற்றம் ஆரம்பிக்கின்றது, தென் ஆப்பிரிக்க பஹாய்கள் கூறுகின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1542/


https://prsamy.wordpress.com/2021/10/17/ta-bwns-1541/
அப்துல்-பஹா மறைவின் நூற்றாண்டு நிறைவு: கலை படைப்புகள் வரலாற்று நிகழ்வைக் குறிக்கின்றன
https://news.bahai.org/story/1541/


https://prsamy.wordpress.com/2021/10/13/ta-bwns-1540/
ஜோர்டான்: ஓர் ஒத்திசைவான வாழ்க்கை மீதான வானொலி தொடர் நம்பிக்கை மற்றும் செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1540/


https://prsamy.wordpress.com/2021/10/09/ta-bwns-1539/
கஃஸாக்ஸ்தான்: பத்திரிக்கையாளர்கள் சமுதாய ஐக்கியத்தை ஊக்குவிப்பதில் ஊடகத்தின் பங்கை ஆராய்கின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1539/


https://prsamy.wordpress.com/2021/10/06/ta-bwns-1538/
விவசாயம்: கோட்பாடு உருவாக்கத்தில் விவசாயிகளின் பங்கை BIC வலியுறுத்துகின்றது
https://news.bahai.org/story/1538/


https://prsamy.wordpress.com/2021/10/02/ta-bwns-1537/
BIC அடிஸ் அபாபா: காலநிலை நடவடிக்கைக்கு அறிவியல் மற்றும் மதத்தின் அகப்பார்வைகள் தேவை என BIC கூறுகிறது
https://news.bahai.org/story/1537/


https://prsamy.wordpress.com/2021/09/29/ta-bwns-1536/
கித்தாப்-இ-அக்டாஸ்: பஹாய்களின் அதிப் புனித நூல் ஐஸ்லாந்தில் வெளியிடப்பட்டது
https://news.bahai.org/


https://prsamy.wordpress.com/2021/09/26/ta-bwns-1535/
புதிய ஆய்வு சமூக வாழ்க்கையில் ஆன்மீகக் கொள்கைகளின் பயன்பாட்டை ஆராய்கிறது
https://news.bahai.org/story/1535/


https://prsamy.wordpress.com/2021/09/22/ta-bwns-1534/
இளைஞர்கள்: பிரேசில் நாட்டில் ஆற்றைச் சுத்தப்படுத்தல் சூற்றுச்சூழலுக்குப் பொறுப்பேற்றலை ஊக்குவிக்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1534/


https://prsamy.wordpress.com/2021/09/17/ta-bwns-1533/
அஸர்பைஜானில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட சொல்லாடல் தொலைக்காட்சி முக்கிய சமுதாய பிரச்சினைகளை ஆராய்கிறது
https://news.bahai.org/story/1533/


https://prsamy.wordpress.com/2021/09/15/ta-bwns-1532/
மலேசியா: பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாட்டில் ஒற்றுமையை ஊக்குவித்தல்
https://news.bahai.org/story/1532/


https://prsamy.wordpress.com/2021/09/11/ta-bwns-1531/
அப்துல் பஹாவின் நினைவாலயம்: பிலாஸா சுவர்கள் பூர்த்தியாகிவிட்டன, பின்னல் தட்டியின் கட்டுமானம் ஆரம்பித்துவிட்டது
https://news.bahai.org/story/1531/


https://prsamy.wordpress.com/2021/09/05/ta-bwns-1530/
“அதன் அரவணைப்பில் ஐக்கியம்”: வனுவாத்துவில் உள்ள தலைவர்கள் கோவிலின் ஒருங்கிணைக்கும் பங்கு குறித்து பிரதிபலிக்கின்றனர்.
https://news.bahai.org/story/1530/


https://prsamy.wordpress.com/2021/09/01/ta-bwns-1529/
DRC மாநாட்டில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பெண்கள் மேம்பாடு குறித்த அப்துல்-பஹாவின் அழைப்பின் மீது பிரதிபலிக்கின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1529/


https://prsamy.wordpress.com/2021/08/27/ta-bwns-1528/
“மனித கண்ணியம் எனும் கண்ணாடியின் வழி”: BIC, ஒற்றுமையை வளர்ப்பதில் ஊடகங்களின் பங்கைப் பார்க்கிறது
https://news.bahai.org/story/1528/


https://prsamy.wordpress.com/2021/08/25/ta-bwns-1527/
நியுஸிலாந்தில் இளைஞர் இயக்கம் சமுதாய விழிப்புணர்வுமிக்க இசையைத் தூண்டுகின்றது
https://news.bahai.org/story/1527/


https://prsamy.wordpress.com/2021/08/22/ta-bwns-1526/
அசாதாரன ஒருமைப்பாடு: #StopHatePropaganda ஈரான் பஹாய்களுக்கான ஆதரவு 88 மில்லியனை எட்டியது
https://news.bahai.org/story/1526/


https://prsamy.wordpress.com/2021/08/20/ta-bwns-1525/
BIC பிரஸ்ஸல்ஸ்: ஒற்றுமை, சொந்தம் ஆகியவற்றைப் பேணுதல்
https://news.bahai.org/story/1525/


https://prsamy.wordpress.com/2021/08/16/ta-bwns-1524/
பாப்புவா நியு கினி: வழிபாட்டு இல்ல பிரதான கட்டமைப்பு பூர்த்தியாகிவிட்டது
https://news.bahai.org/story/1524/


https://prsamy.wordpress.com/2021/08/11/ta-bwns-1523/
துருக்கியில் கலாச்சாரம், பாலின சமத்துவம் ஆகியவற்றின் பரஸ்பர செயல்பாட்டை ஆராய்தல்
https://news.bahai.org/story/1523/


https://prsamy.wordpress.com/2021/08/04/ta-bwns-1522/
“நுண்ணறிவுமிக்கதும் சிந்தனையைத் தூண்டுவதும்: ABS மாநாடு பரவலான சமுதாய கருப்பொருள்கள் மீது வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது
https://news.bahai.org/story/1522/


https://prsamy.wordpress.com/2021/07/30/ta-bwns-1521/
“எங்கள் கண்களுக்கு எதிரே அதுதோற்றம் பெறுகிறது”: வெளிப்பாடு காணும் காங்கோ (DRC) கோவில் அதிகரிக்கும் எண்ணிக்கையினரை செயல்பட தூண்டுகிறது
https://news.bahai.org/story/1521/


https://prsamy.wordpress.com/2021/07/23/ta-bwns-1520/
“எங்கள் நாட்டில் ஒரு குறிப்பிடத்தகும் அனுபவம்”: ஐக்கிய அரபு நாடுளின் சமய தலைவர்கள் சகவாழ்வைப் பேணுகின்றனர், ஓர் ஒன்றுபட்ட தொலைநோக்கை நிர்மாணிக்கின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1520/


https://prsamy.wordpress.com/2021/07/13/ta-bwns-1519/
“இது நிறுத்தப்பட வேண்டும்”: ஈரான் நாட்டில் பஹாய் எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் தீவிரமடைகிறது; உலகளாவிய கண்டனக்குரல் எழுந்துள்ளது
https://news.bahai.org/story/1519/


https://prsamy.wordpress.com/2021/07/12/ta-bwns-1518/
“தப்பெண்ணம் சார்ந்த பிரச்சினை”: அமைதி குறித்த பல்கலைக்கழக பயிற்சிப்பாடம் மாணவர்கள் மீது நிலையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது
https://news.bahai.org/story/1518/


https://prsamy.wordpress.com/2021/07/06/ta-bwns-1517/
அப்துல்-பஹாவின் நினைவாலயம்: பிரதான கட்டிடத்தின் தூண்கள் பூர்த்தியாகிவிட்டன
https://news.bahai.org/story/1517/


https://prsamy.wordpress.com/2021/06/30/ta-bwns-1516/
புதிய கெனேடிய பாராளுமன்ற மாநாடு சமுதாயத்தில் மதத்தின் பங்கை ஆராய்கிறது
https://news.bahai.org/story/1516/


https://prsamy.wordpress.com/2021/06/22/ta-bwns-1515/
கோவிலின் வருகை பசிபிக் மையத்தில் ஒரு புதிய விடியலைக் குறிக்கின்றது
மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1515/


https://prsamy.wordpress.com/2021/06/17/ta-bwns-1514/
ஓர் ஒன்றுபட்ட அமெரிக்காவை நோக்கிய பாதை
https://news.bahai.org/story/1514/


https://prsamy.wordpress.com/2021/06/09/ta-bwns-1513/
நிலைபேற்றுக்கு விவசாய முறைமைகளில் மாற்றம் அவசியம் – பஹாய் அனைத்துலக சமூகம்
https://news.bahai.org/story/1513/


https://prsamy.wordpress.com/2021/06/02/ta-bwns-1512/
“போர்களுக்கிடையில் சகிப்புத்தன்மை”: ஒரு மீள்ச்சித் திறமிக்க சமூகம் மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசில் ஆர்வநம்பிக்கையைப் பேணுகிறது.
https://news.bahai.org/story/1512/


https://prsamy.wordpress.com/2021/05/25/ta-bwns-1511/
கென்யா: ஆப்பிரிக்காவின் முதல் உள்ளூர் பஹாய் கோவில் அதன் கதவுகளைத் திறந்தது
https://news.bahai.org/story/1511/


https://prsamy.wordpress.com/2021/05/21/ta-bwns-1510/
அயர்லாந்து நாட்டில் ஒலியோடை (podcast) தொடர் அடிமட்ட உரையாடலுக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1510/


https://prsamy.wordpress.com/2021/05/14/ta-bwns-1509/
அப்துல்-பஹா நினைவாலயம்: பிரதான கட்டிடத்தின் முதல் தம்பங்கள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன
மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1509/


https://prsamy.wordpress.com/2021/05/12/ta-bwns-1508/
‘பஹாய் உலகம்’ தொகுப்பிலுள்ள புதிய கட்டுரைகள் மேற்கில் ‘அப்துல்-பஹாவினுடைய செய்தியின் தனித்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றன; ஆப்பிரிக்காவில் விவசாய சாதனைகளை ஆய்வு செய்கின்றன.
https://news.bahai.org/story/1508/


https://prsamy.wordpress.com/ta-bwns-1507/
பேரழிவுமிக்க சூறாவளிக்கு இடையில் தீமோர் லெஸ்ட்டே’யின் முதல் தேசிய ஆன்மீக சபை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது
https://news.bahai.org/story/1507/


https://prsamy.wordpress.com/2021/05/01/ta-bwns-1506/
குரோவேஷியாவின் முதல் பஹாய் தேசிய ஆன்மீக சபை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தேர்தல் மூலம் நிறுவப்பட்டது
https://news.bahai.org/story/1506/


https://prsamy.wordpress.com/2021/05/01/ta-bwns-1505/
அப்துல்-பஹா எழுதிய புதிதாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நிருபங்களின் தொகுதி இணையம் மூலமாகவும் அச்சிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
https://news.bahai.org/story/1505/


https://prsamy.wordpress.com/2021/04/29/ta-bwns-1504/
“ஒற்றுமையைப் பேணுவதில் 100 வருடகாலம்”: நூறாம் ஆண்டு நிறைவடையும் போது சமுதாய ஒன்றிணைவு குறித்த உரையாடல்கள் ஆஸ்த்திரேலியா முழுவதும் நிகழ்கின்றன
https://news.bahai.org/story/1504/


https://prsamy.wordpress.com/2021/04/23/ta-bwns-1503/
Bahai.org: அது ஆரம்பித்து 25’வது வருடத்தில் அனைத்துலக வலைத்தளம் முக்கிய மறுவடிவமைப்பைக் காண்கிறது
https://news.bahai.org/story/1503/


https://prsamy.wordpress.com/2021/04/14/ta-bwns-1502/
கம்போடியாவில், இளைஞர் முன்முயற்சி வெள்ளத்தின் போது நில அரிப்பை குறைக்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1502/


https://prsamy.wordpress.com/2021/04/09/ta-bwns-1501/
அப்புட் இல்லம்: புனிதஸ்தலத்தின் மறுசீரமைப்பு பூர்த்தியடைந்தது
https://news.bahai.org/story/1501/


https://prsamy.wordpress.com/2021/04/01/ta-bwns-1500/
இடம்பெயர்வு: ஸ்லோவாக்கியாவில் எல்லைகளை விரிவுபடுத்துதல்
https://news.bahai.org/story/1500/


https://prsamy.wordpress.com/2021/03/26/ta-bwns-1499/
தலைமைத்துவம் சார்ந்த பெண்களின் பங்கை நோய்த்தொற்று எடுத்துக்காட்டுகின்றது
https://news.bahai.org/story/1499/


https://prsamy.wordpress.com/2021/03/21/ta-bwns-1498/
ஆஸ்திரேலிய ஒலிபரப்புக் கழகம் ஒரு சிட்னி நகர அண்டைப்புறத்தில் சமூக-நிர்மாணிப்பு முயற்சிகளை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவருகிறது
மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1498/


https://prsamy.wordpress.com/2021/03/18/ta-bwns-1497/
அப்துல்-பஹாவின் நினைவாலயம்: பிரதான கட்டமைப்பிற்கான தரையின் பூர்த்தி ஒரு முக்கிய மைல்கல்லைப் பிரதிநிதிக்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1497/


https://prsamy.wordpress.com/2021/03/10/ta-bwns-1496/
சிலி நாட்டில் சேவை, பிரார்த்தனை ஆகியன பற்றிய உரையாடலை ஓர் ஒளிபரப்பு தூண்டுகிறது
https://news.bahai.org/story/1496/


https://prsamy.wordpress.com/2021/03/06/ta-bwns-1495/
#ItsTheirLand: முன்னோடியற்ற எதிர்வினை ஓர் ஈரானிய கிராமத்தில் துன்புறுத்தப்பட்ட பஹாய்களின் குரலை உலகமயமாக்குகிறது
https://news.bahai.org/story/1495/


https://prsamy.wordpress.com/2021/03/05/ta-bwns-1494/
பஹாய் (பத்தொன்பது) நாள் விருந்து சிங்கப்பூரின் கலாச்சார மரபுச் செல்வத்தின் ஒரு பகுதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது
https://news.bahai.org/story/1494/


https://prsamy.wordpress.com/2021/03/01/ta-bwns-1493/
கென்யா நாட்டின் கோவில் நிறைவடையும் தறுவாயில் கொங்கோ நாட்டில் வழிபாட்டு இல்லத்திற்கான அடித்தலம் போடப்படுகின்றது
https://news.bahai.org/story/1493/


https://prsamy.wordpress.com/2021/02/27/ta-story-1492/
இரான் பஹாய்கள்: விவசாயிகள், விவசாய விஞ்ஞானிகள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள் ஆகியோர் இரானின் தலைமை நீதிபதி மற்றும் விவசாய அமைச்சரை விளித்துரைக்கின்றனர்.
https://news.bahai.org/story/1492/


https://prsamy.wordpress.com/2021/02/22/ta-story-1491/
இந்தியாவின் முதல் உள்ளூர் பஹாய் கோயில் கட்டுமானத்தின் ஆரம்பம்
https://news.bahai.org/story/1491/


https://prsamy.wordpress.com/2021/02/19/ta-story-1490/
“ஓர் அசாதாரண ஆதரவு அலை”: பஹாய்கள் துன்புறுத்தப்படுவதை முடிவுக்குக் கொண்டுவர ஈரானுக்கு ஓர் ஒருமித்த அழைப்பு
https://news.bahai.org/story/1490/


https://prsamy.wordpress.com/2021/02/16/ta-story-1489/
அப்துல்-பஹாவின் நினைவாலயம்: மத்திய தளத்தின் சுவர்களை எழுப்புவதற்கான ஆரம்ப பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன
https://news.bahai.org/story/1489/


https://prsamy.wordpress.com/2021/02/14/ta-story-1488/
“நாங்கள் ஈரானிய பஹாய்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றோம்”: கனடாவின் முன்னாள் பிரதமரும் நீதிபதிகளும் பஹாய்களுக்கு எதிரான துன்புறுத்தலைக் கண்டிக்கின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1488/


https://prsamy.wordpress.com/2021/02/13/ta-story-1487/
பஹாய் அனைத்துலக சமூகத்தின் (BIC) புதிய அறிக்கை தொழில்நுட்பத்தின் தார்மீகப் பரிமாணங்களை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது
https://news.bahai.org/story/1487/


https://prsamy.wordpress.com/2021/02/10/ta-story-1486/
“பங்கேற்பே திறவுகோலாகும்”: உணவுப் பாதுகாப்பை பஹாய் இருக்கை கையாளுகின்றது
https://news.bahai.org/story/1486/


https://prsamy.wordpress.com/2021/02/04/ta-story-1485/
“பாலின சமத்துவ ஆவி குறித்த பார்வைகள்”: BIC ஒரு புதிய திரைப்படத்தை வெளியிடுகிறது
https://news.bahai.org/story/1485/


https://prsamy.wordpress.com/2021/02/01/ta-story-1484/
சாட் நாட்டில் பாரம்பரிய தலைவர்களின் ஒன்றுகூடல் புதிய தொடுவானங்களைத் திறக்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1484/


https://prsamy.wordpress.com/2021/01/28/ta-story-1483/
அப்துல் பஹாவின் நினைவாலயம்: தோட்ட விளிம்புகளுக்கான கற்காரை அடித்தலம் பூர்த்தியாகியுள்ளது
https://news.bahai.org/story/1483/


https://prsamy.wordpress.com/2021/01/23/ta-story1482/
“ஒற்றுமை எனும் கூடாரத்தின் கீழ் ஒன்றுகூடுதல்”: பாப்புவா நியூ கினியில் சமய நல்லிணக்கம் ஒரு புதிய பாதையைக் காண்கிறது
https://news.bahai.org/story/1482/


https://prsamy.wordpress.com/2021/01/18/ta-story-1481/
பஹாய் உலகம் வெளியீடு புதிய மேம்பாடுகளையும் கட்டுரைகளையும் கொண்டுள்ளது
https://news.bahai.org/story/1481/


https://prsamy.wordpress.com/2021/01/14/ta-story-1480/
ஹொன்டூராஸில் பேரிடருக்கு எதிரான மீழ்ச்சித்திறம்
https://news.bahai.org/story/1480/


https://prsamy.wordpress.com/2020/12/31/ta-story-1479/
வானுவாத்துவில் தார்மீகக் கல்விக்கு ஒரு பொது தொலைநோக்கை உருவாக்குதல்
https://news.bahai.org/story/1479/


https://prsamy.wordpress.com/2020/12/31/ta-story-1478/
மறுஆய்வில் 2020: முன்னோடியற்ற ஒரு வருடம்
https://news.bahai.org/story/1478/


https://prsamy.wordpress.com/2020/12/31/ta-story-1477/
புகைப்படங்களாக வருடம் 2020: ஒருமைப்பாடு மற்றும் தீவிர முனைவுகளுக்கான ஒரு வருடம்
https://news.bahai.org/story/1477/


https://prsamy.wordpress.com/2020/12/24/ta-story-1476/
“நாம் ஒன்றாக வாழ கற்க வேண்டும்”: துனீசிய புரட்சிக்கு பத்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு
மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1476/


https://prsamy.wordpress.com/2020/12/22/ta-story-1475/
ஜனநாயக கொங்கோ குடியரசில் (DRC) மருந்தகம் சுகாதாராம் மீதான சொல்லாடலை ஊக்குவிக்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1475/


https://prsamy.wordpress.com/2020/12/16/ta-story-1474/
பாலின சமத்துவம்: மாற்றத்திற்கான அடிப்படையாக குடும்பங்கள்
https://news.bahai.org/story/1474/


https://prsamy.wordpress.com/2020/12/11/ta-story-1473/
கொங்கோ ஜனநாயக குடியரசிலும் கென்யாவிலும் வழிபாட்டு இல்லங்களின் கட்டுமானம் மேம்பாடு கண்டு வருகின்றது.
https://news.bahai.org/story/1473/


https://prsamy.wordpress.com/2020/12/08/ta-story-1472/
“ஆஸ்த்திரியாவை உந்துவிக்கும் தலைப்புகள்”: உடனடி பிரச்சினைகளை புதிய வீடியோ வலைப்பதிவு வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுவருகிறது
https://news.bahai.org/story/1472/


https://prsamy.wordpress.com/2020/12/03/ta-story-1471/
இந்தோனீசியாவில் ஒன்றுகூடல்கள் ஆர்வநம்பிக்கைக்கு வளமான தளத்தை வழங்குகின்றன.
https://news.bahai.org/story/1471/


https://prsamy.wordpress.com/2020/12/01/ta-story-1470/
“உள்ளடக்கிய மொழிவுகளை உருவாக்குதல்”: ஆஸ்திரேலிய வெளியீடு பகிரப்பட்ட அடையாளத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது
https://news.bahai.org/story/1470/


https://prsamy.wordpress.com/2020/11/21/ta-story-1469/
பாப்புவா நியூ கினி: வழிபாட்டு இல்லம் உருபெற்று வருகின்றது
https://news.bahai.org/story/1469/


https://prsamy.wordpress.com/2020/11/20/ta-story-1468/
ஐநா தீர்மானம் இரான் நாட்டில் மனித உரிமை மீறல்களைக் கண்டிக்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1468/


https://prsamy.wordpress.com/2020/11/17/ta-story-1467/
அப்துல் பஹாவின் நினைவாலயம்: கட்டமைப்பு அஸ்திவாரங்களுக்கு மேல் உயர்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1467/


https://prsamy.wordpress.com/2020/11/14/ta-story-1466/
ஆஸ்திரேலிய பிரதமரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அச்சமூகத்தின் நூறாம் ஆண்டுவிழாவை குறிக்கின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1466/


https://prsamy.wordpress.com/2020/11/12/ta-story-1465/
அமைதி வாரம்: அமைதியை ஸ்தாபிப்பதில் உலகளாவிய ஆளுகையின் பங்கு
https://news.bahai.org/story/1465/


https://prsamy.wordpress.com/2020/11/06/ta-story-1464/
மாணவர் அனைவருக்கும் சேவை செய்திட கடுமையாக உழைத்தல்
https://news.bahai.org/story/1464/


https://prsamy.wordpress.com/2020/10/31/ta-story-1463/
புதிய அரசியலமைப்பு: சிலி நாட்டில் உரையாடல்கள் புதிய பாதைக்கு வழிவகுக்கின்றன
https://news.bahai.org/story/1463/


https://prsamy.wordpress.com/2020/10/28/ta-story-1462/
பஹாய் வானொலி: வானொலி நிலையங்கள் பங்கேற்பை வரவேற்று, தொற்றுநோயின் போது மக்களை இணைக்கின்றன
https://news.bahai.org/story/1462/


https://prsamy.wordpress.com/ta-story-1461/
“ஒரு பொருத்தமான நிர்வாகம்”: ஐநா’வின் 75’ஆம் ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்க பி.ஐ.சி (BIC) ஓர் அறிக்கை வெளியிடுகிறது
https://news.bahai.org/story/1461/


https://prsamy.wordpress.com/2020/10/19/ta-story-1460/
கோவிலுக்கான அடிக்கல் நடுதல் கொங்கோ நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது
https://news.bahai.org/story/1460/


https://prsamy.wordpress.com/2020/10/17/ta-story-1549/
பெய்ரூட் இளைஞர்கள் பேரழிவு மீட்சி வலையமைப்பை உருவாக்குகிறார்கள்
https://news.bahai.org/story/1459/


https://prsamy.wordpress.com/2020/10/16/ta-story-1458/
முன்னொடி மண்பாண்டத் தொழில் கிழக்கு மற்றும் மேற்கின் ஐக்கியத்தை நாடியது
https://news.bahai.org/story/1458/


https://prsamy.wordpress.com/2020/10/10/ta-story-1457/
பல்கலைக்கழகம், கோவிட் முதல் அலை மூலம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை அமலாக்குகின்றது
https://news.bahai.org/story/1457/


https://prsamy.wordpress.com/2020/10/03/ta-story-1456/
தொற்றுநோய் பத்திரிக்கையியல் மீது விமர்சன பிரதிபலிப்பைத் தூண்டியுள்ளது
https://news.bahai.org/story/1456/


https://prsamy.wordpress.com/2020/09/30/ta-story-1455/
டக்லஸ் மார்ட்டின், 1927-2020
https://news.bahai.org/story/1455/


https://prsamy.wordpress.com/2020/09/30/ta-story-1454/
அப்துல்-பஹா நினைவாலயத்தின் அடித்தலம் பூர்த்தியாகிவிட்டது
https://news.bahai.org/story/1454/


https://prsamy.wordpress.com/2020/09/27/ta-story-1453/
திரு ஃபர்ஸாம் அர்பாப் – 1941 – 2020
https://news.bahai.org/story/1453/


https://prsamy.wordpress.com/2020/09/25/ta-story-1452/
வியொலெட் ஹாக்கே, 1928–2020
https://news.bahai.org/story/1452/


https://prsamy.wordpress.com/2020/09/22/ta-story-1451/
பஹாய் அனைத்துலக சமூகம் (BIC) ஐ.நா.’வுடன் 75 வருடங்களைக் குறிக்கின்றது, நியாயமான உலகளாவிய முறை ஒன்றை எதிர்ப்பார்க்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1451/


https://prsamy.wordpress.com/2020/09/18/ta-story-1450/
சமீபத்திய “பஹாய் உலகம்” கட்டுரைகள் பொருளாதார நீதி, இன ஒற்றுமை, சமூக நிர்மாணிப்பு ஆகியவற்றை ஆராய்கின்றன
https://news.bahai.org/story/1450/


https://prsamy.wordpress.com/2020/09/14/ta-story-1449/
பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் சமுதாய மாற்றம் குறித்த உரையாடல்களில் ஈடுபடுகின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1449/


https://prsamy.wordpress.com/2020/09/08/ta-story-1448/
“திறனாய்வை அடுத்து ஆக்கபூர்வ ஈடுபாடு”: இணைய ABS மாநாட்டில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடுகிறார்கள்
https://news.bahai.org/story/1448/


https://prsamy.wordpress.com/2020/09/02/ta-story-1447/
தொற்றுநோய் காலத்தில் சமூகத்திற்கான தனித்துவமான பங்கை சுகாதார வல்லுநர்கள் காண்கின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1447/


https://prsamy.wordpress.com/2020/08/20/ta-story-1446/
பாலம் அமைத்தல்: ஐக்கிய அமெரிக்காவில் இன சமத்துவம் மீதான ‘பெற்றோர் பல்கலைக்கழகம்’
https://news.bahai.org/story/1446/


https://prsamy.wordpress.com/2020/08/14/ta-story-1445/
தன்னிறைவைப் பேணுதல்: உள்ளூர் உணவு உற்பத்தியை ஃபன்டேக் (FUNDAEC) ஊக்குவிக்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1445/


https://prsamy.wordpress.com/2020/08/06/ta-story-1444/
“நகரங்களை நிர்மாணிக்க பாடுபடுவோருக்கும் நகரங்களைச் சொந்தமாக்குதல்”: இந்தியாவின் பஹாய் இருக்கை நகரமயமாதலை கவனிக்கின்றது.
https://news.bahai.org/story/1444/


https://prsamy.wordpress.com/2020/07/31/ta-story-1443/
ஹூத்திகளால் தடுத்துவைக்கப்பட்டிருந்த ஆறு பஹாய்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்
https://news.bahai.org/story/1443/


https://prsamy.wordpress.com/2020/07/29/ta-story-1442/
புலம்பெயர்வு இயக்கிகளை குறிவைப்பதற்கு விவசாய கொள்கைகள் முக்கியமானவை என BIC பிரஸ்ஸல்ஸ் கூறுகிறது
https://news.bahai.org/story/1442/


https://prsamy.wordpress.com/2020/07/23/ta-story-1441/
புலம்பெயர்வு, வாழ்வியல் அழுத்தம் ஆகியவற்றை “பஹாய் உலகம்” கட்டுரைகள் ஆராய்கின்றன.
https://news.bahai.org/story/1441/


https://prsamy.wordpress.com/2020/07/16/ta-story-1440/
“சுகாதார நெருக்கடியின் மூலம் நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டுள்ளோம்?” அமைதி இருக்கை வினவுகின்றது.
https://news.bahai.org/story/1440/


https://prsamy.wordpress.com/2020/06/30/ta-story-1437/
நேப்பாள கிராமம் நீண்டகால உக்தியாக விவசாய திறனாற்றலை மேம்படுத்துகின்றது
href=”https://news.bahai.org/story/1437/


a href=”https://prsamy.wordpress.com/2020/06/25/ta-story-1436/
ஐக்கிய அமெரிக்காவில் இன தப்பெண்ணம் குறித்த பொது அறிக்கை முக்கிய உரையாடலைத் தூண்டியுள்ளது
https://news.bahai.org/story/1436/”>https://news.bahai.org/story/1436/


https://prsamy.wordpress.com/2020/06/21/ta-story-1435/
நெருக்கடி காலங்களின் போது ஆசிரியர்களின் தனிச்சிறப்பான பங்கு வெளிப்படுகின்றது
https://news.bahai.org/story/1435/


https://prsamy.wordpress.com/2020/06/13/ta-story-1434/
ஆப்பிரிக்காவில்: ஒரு கோவில் உருபெறும் போது மற்றொன்றிற்கான எதிர்ப்பார்ப்பு அதிகரிக்கின்றது
https://news.bahai.org/story/1434/


https://prsamy.wordpress.com/2020/06/12/ta-story-1433/
இரான் நாட்டில் பஹாய்கள் துன்புறுத்தப்படுவதில் அதிகரிப்பு: அவர்களின் நம்பிக்கைக்காக நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட்டு, சிறைப்படுத்தப்படுகின்றனர்.
https://news.bahai.org/story/1433/”>https://news.bahai.org/story/1433/


https://prsamy.wordpress.com/2020/06/07/ta-story-1432/
சமுதாய ஒத்திசைவு பற்றிய உரையாடல்கள் நோய்த் தொற்றின் ஆரம்பத்திலிருந்து ஆஸ்த்திரேலியாவில் விரைவடைந்து வருகின்றன
https://news.bahai.org/story/1432/


https://prsamy.wordpress.com/2020/06/04/ta-story-1431/
நூறு வருடங்களுக்கு முன் எழுதப்பட்ட அமைதிக்கான முன்தேவைகள் இன்று எதிரொலிக்கின்றன
https://news.bahai.org/story/1431/


https://prsamy.wordpress.com/2020/05/27/ta-story-1430/
பருவநிலை மாற்றத்தின் தார்மீக பரிமாணங்களில் கவனம் செலுத்தும் அவசியத்தை தொற்று நோய் வலியுறுத்துகின்றது
https://news.bahai.org/story/1430/


https://prsamy.wordpress.com/2020/05/25/ta-story-1429/
தொற்றுநோயைத் தொடர்ந்து அத்தியாவசியக் கொள்கைகளை கெனேடிய போட்காஸ்ட் தொடர் ஆராய்கிறது
https://news.bahai.org/story/1429/


https://prsamy.wordpress.com/2020/05/20/ta-story-1428/
இந்திய கிராமத்தில் எடுக்கப்படும் முயற்சிகள் பங்கேற்பை ஈர்க்கின்றன
https://news.bahai.org/story/1428/


https://prsamy.wordpress.com/2020/05/16/ta-story-1427/
பிரார்த்தனை ஒருமைப்பாட்டு உணர்வைத் தூண்டுகிறது கூட்டு வாழ்க்கையை வளப்படுத்துகிறது
https://news.bahai.org/story/1427/


https://prsamy.wordpress.com/2020/05/09/ta-story-1426/
கலைகள் உலகில் அழகை வெளிப்படுத்துகின்றன, தற்போதைய சூழ்நிலையை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன
https://news.bahai.org/story/1426/


https://prsamy.wordpress.com/2020/05/09/ta-story-1425/
உலகளாவிய சுகாதார நெருக்கடி தொடர்பான கருப்பொருள்களில் “பஹாய் உலகம்” பற்றிய தொடர்வரிசை கவனம் செலுத்திடும்
https://news.bahai.org/story/1425/


https://prsamy.wordpress.com/2020/05/07/ta-story-1424/
பஹாய் அனைத்துலக சமூகம், பிரஸ்ஸல்ஸ்: தொடர்பில் இருக்க வழிவகைகளைக் கண்டறிதல்
https://news.bahai.org/story/1424/


https://prsamy.wordpress.com/2020/05/04/ta-story-1423/
இராக் நாட்டின் குர்திஸ்தான் பகுதியில் தற்போதைய சுகாதார நெருக்கடிக்கும் அப்பால் ஆலோசிப்பது
https://news.bahai.org/story/1423/


https://prsamy.wordpress.com/2020/05/02/ta-story-1422/
நிக்கராகுவா நாட்டில் சமூக வங்கிகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டுள்ளன
https://news.bahai.org/story/1422/


https://prsamy.wordpress.com/2020/04/30/ta-story-1421/
பீஹார் ஷாரிஃப் கோவில் வடிவமைப்பு வெளியிடப்பட்டது
https://news.bahai.org/story/1421/


https://prsamy.wordpress.com/2020/04/27/ta-story-1420/
கஸாக்ஸ்தானில் நெருக்கடியின் வழி பணிபுரிதல் அதிக சமுதாய ஒற்றுமையைப் பேணுகின்றது
https://news.bahai.org/story/1420/


https://prsamy.wordpress.com/2020/04/28/ta-story-1419/
அப்துல்-பஹாவின் நினைவாலயத்திற்கான தளத்தில் பணிகள் தொடர்கின்றன.
https://news.bahai.org/story/1419/


https://prsamy.wordpress.com/2020/04/29/ta-story-1418/
ஆங்கிலம் பயில்வோர் சமூகம் சுகாதார நெருக்கடியின் போது ஒருவர் மற்றவருக்கு ஆதரவு நல்குகின்றனர்.
https://news.bahai.org/story/1418/


https://prsamy.wordpress.com/2020/04/26/ta-story-1417/
புதிய தகவல்கள் இருநூற்றாண்டு வலைதளத்தை முழுமைப்படுத்துகிறது: வேற்றுமையில் ஒற்றுமையின் தனித்துவமான பார்வை
https://news.bahai.org/story/1417/


https://prsamy.wordpress.com/2020/05/06/ta-story-1416/
கொங்கோ நாட்டு வலைப்பின்னல்கள் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு தகவலும் உத்வேகமும் ஊட்டுகின்றன
https://news.bahai.org/story/1416/


https://prsamy.wordpress.com/2020/05/06/ta-story-1415/
ஐக்கிய அமெரிக்கா முழுவதும் அடித்தட்டு பதில்விணையில் இளைஞர்கள் முன்நிலைக்கு நகர்கின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1415/”>https://news.bahai.org/story/1415/


https://prsamy.wordpress.com/2020/04/14/ta-story-1414/
ஓர் உலகளாவிய சுகாதரா நெருக்கடியின் எதிரில் உணவுக்கான உறுதியை வழங்குதல்
https://news.bahai.org/story/1414


https://prsamy.wordpress.com/2020/04/11/ta-story-1413/


https://prsamy.wordpress.com/2020/04/13/ta-story-1412/
ஸியேரா லியோன் இளைஞர்கள் கொரோனா வைரஸுக்கு எதிராக சமூகத்தைப் பாதுகாக்க ஒரு காணொளி தயாரித்துள்ளனர்
https://news.bahai.org/story/1412/


https://news.bahai.org/story/1411
ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் பஹாய் சமூகத்திற்குத் தமது நன்றியைத் தெரிவிக்கின்றார்.
https://news.bahai.org/story/1411/


https://prsamy.wordpress.com/2020/04/07/%e0%ae%a4%e0%af%81%e0%ae%a9%e0%af%80%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%ae%e0%ae%af-%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%b4%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95/
துனீசியாவில் சமய குழுக்கள் அறிவியலுக்கும் சமயத்திற்கும் இடையில் இணக்கத்தைக் கோருகின்றன
https://news.bahai.org/story/1410/


https://prsamy.wordpress.com/2020/04/06/%e0%ae%89%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%ae%be-%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%a8%e0%af%86%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95/
உகான்டா நாட்டில் நெருக்கடியின் மத்தியில் வானொலி ஒலிபரப்புகள் ஆறுதலும் ஊக்கமும் அளிக்கின்றன
https://news.bahai.org/story/1409/


https://prsamy.wordpress.com/2020/04/03/%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%be%e0%ae%b2%e0%ae%bf-%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%81-%e0%ae%87%e0%ae%b3%e0%af%88%e0%ae%9e%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d/”>
இத்தாலி நாட்டு இளைஞர்கள் ஒரு சிறந்த உலகிற்கான தொலைநோக்கைத் தூண்டிவிட ஊடகம் உருவாக்குகின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1408/


https://prsamy.wordpress.com/2020/04/01/%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%ae-%e0%ae%ae%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%ae%e0%af%82%e0%ae%95/
கிராம மக்கள் தங்கள் சமூகத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக பல வாரங்களுக்கு முன்பே ஏற்பாடுகள் செய்தனர்
https://news.bahai.org/story/1407/


https://prsamy.wordpress.com/2020/03/31/%e0%ae%b2%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%b8%e0%ae%ae%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%af%81%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%9a/
லக்ஸம்பர்க் சிறுவர்கள் சுகாதார வல்லுனர்களுக்குத் தங்களின் அன்பையும் ஊக்குவிப்பையும் தெரிவிக்கின்றனர்
https://news.bahai.org/story/1406/


https://prsamy.wordpress.com/2020/03/30/%e0%ae%87%e0%ae%b3%e0%af%88%e0%ae%9e%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%b4%e0%af%81-%e0%ae%89%e0%ae%a3%e0%ae%b5%e0%af%81-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%a8%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%af%8b%e0%ae%95/
இளைஞர் குழு உணவு விநியோகம் செய்து, அதற்கு நகராண்மை, தேசிய பாதுகாப்புத்துறை ஆகியவற்றின் ஆதரவைப் பெற்றது
https://news.bahai.org/story/1405/


https://prsamy.wordpress.com/2020/03/26/%e0%ae%89%e0%ae%b2%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%af-%e0%ae%a8%e0%af%86%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%9f%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa/
உலகளாவிய நெருக்கடியின் போது உதவிட முன்னெழுதல்
https://news.bahai.org/story/1404/


பஹாய் அனைத்துலக சமூகத்தின் செய்தி
https://prsamy.wordpress.com/2020/03/26/%e0%ae%b9%e0%af%82%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf-%e0%ae%85%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%8f%e0%ae%ae%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%a8/
ஹூத்தி அதிகாரிகள் ஏமன் நாட்டின் எல்லா பஹாய் கைதிகளையும் விடுவிக்க ஆனையிட்டுள்ளனர்
https://news.bahai.org/story/1404/https://prsamy.wordpress.com/2020/03/14/ta-story-1401/
ஓர் உலகளாவிய சுகாதார நெருக்கடியின் போது நம்பிக்கையும் ஆதரவும்
https://news.bahai.org/story/1401/

%d bloggers like this: